Riseberga gods 

Riseberga är ett gods i Edsbergs socken i Närke, sydväst om Örebro, som anses vara grundlagt på 1100-talet av kung Sverker den yngre. I slutet av århundradet anlades här ett cistercienserkloster för nunnor. Det berättas att några nunnor hade kommit förbi, på väg att söka en plats att bygga ett kloster. När de kom till Riseberga skådade de ett hjärta i molnen och såg det som ett tecken på att det var en plats som Gud utvalt. Senare gavs klostret till jarlen Birger Brosa som blev en viktig donator, och hans maka änkedrottning Birgitta fick sin grav där.

Huvudbyggnaden ligger på en dominerande höjd. Den omges av trädgård och en större park. Klosterruinerna ligger i parken på en skarp sluttning åt sydväst, omgivna av lövskog, med utsikt över Kilsbergen och Tiveden.

Klostret som det kan ha sett ut.