Gräve fria missionsförening

En avläggare till Risbergarörelsen var Gräve fria missionsförening, som om de ännu bestått också hade kunnat fira 150-årsjubileum 2017.

Församlingen började som nattvardsförening 1866, fick mark på evärdelig tid 1867 av löjtnant G. A von Hofsten på Åkerby. Nära Gräve kyrka byggde de ett enkelt bönhus med jordgolv och lösa bräder som sittplatser. Församlingsbildande skedde först 1894, men som fristående utan att tillhöra något samfund. 1937 gjorde de en stor reparation av huset och drog in elektricitet.

Dock nedlades församlingen under 1950-talet. Huset används i dag som lagerlokal för ägaren till Åkerby, Lars Eric Andersson

 

Text: KG Mattsson