Två dop - i eld och vatten

Hur kan det ha gått till på mötena i Riseberga bönhus när väckelsen drog fram som starkast? Ja, det finns några vittnesmål som kort beskriver hur stämningen kan ha varit. Både positiva och negativa. Men det som särskilt tycks beröra är de andliga uttrycken, det som i kristna sammanhang kallas andedop 

Apotekare Johan Fernström hörde inte till supportrarna. Han berättar om hur han som barn på 1860-talet besökt bönhuset tillsammans med sin mamma. ”Bönhuset var fyllt av åhörare då kapten Hedengren predikade. Han talade med stor glöd och fördömde världens ondska samt hotade med de eviga straffen. Han lyckades agera upp sina åhörare rätt betänkligt. Min mor som den dagen var iklädd i en ny vacker hatt, en sån där ”kyss mig om du kan”-hatt,  klädde henne särdeles väl. Men hon fick på tafsen för det av den predikande artillerikaptenen, seglade ut ur bönhuset mycket förolämpad, och gick sedan aldrig dit mer. Jag intresserade mig särskilt för Hedegren som person. Till att börja med trodde jag han var blind, emedan han ofta blundade, när anden hade fallit över honom."

En påhejare av rörelsen gav annat besked. Nathanael Carlesson, senare Kinamissionär, beskriver hur han hade blivit så starkt berörd i ett möte att det ledde till ett livsavgörande yrkesval . Han berättar att Anden var så starkt närvarande i samlingen att han efter mötet fick gå ut och hålla sig i träden för att inte falla omkull.

Man kan ha olika inställning till det här, men intressant är, trots att de både männen hade så olika inställning, att de båda beskriver det som i kristna sammanhang kallas andedop.

 

Bli ett med Anden 

Bibeln undervisar om två dop, ett i vatten och ett i eld. Johannes Döparen som förutsade Jesus säger i Lukas 3:16 ”Jag döper er med vatten. Men det kommer en som är starkare än jag, och jag är inte ens värd att knyta upp hans sandalremmar. Han skall döpa er i den helige Ande och i eld.” Och så kom då Jesus, och säger att man måste ”vara född av vatten och ande för att komma in i Guds Rike” (Johannes 3:5). När man döps i vatten föds man in i ett nytt liv. Vattendopet sker vid övergång från otro till tro på Jesus, men andedopet innebär att man lever som honom och praktiserar kristen tro, med alla de under och tecken som hör därtill.

Den första kristna församlingen blir på Pingstdagen uppfyllda av Ande; ”Då kom plötsligt från himmelen ett dån, såsom om en våldsam storm hade dragit fram; och det uppfyllde hela huset där de sutto. Och tungor såsom av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på dem, en på var av dem. Och de blevo alla uppfyllda av helig ande och begynte tala andra tungomål, efter som Anden ingav dem att tala”.(Apg 2:2-4

Den helige Anden flyttar in i oss, tar sin boning i vårt innersta. Vi blir en kyrka för den helige Ande, något Paulus påminner oss om i 1 Korintierbrevet 6:19 ”Vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige Ande, som bor i er och som ni har fått av Gud”. Så fördelar också Anden olika gåvor till oss. Mer om det här kan ni läsa om på olika ställen i Bibeln  

 

Lär mer om Anden

Tyvärr har det rått delade meningar i kristenheten om vattendopet. Som splittrat och omintetgjort samarbete. På Riseberga höll man sig definitivt till barndopet och såg med tämligen oblida ögon på vuxendöparna. Olof Gabriel Hedengren avskedade till och med några av sina pigor som anslutit sig till baptismen. Mot slutet av sin levnad ändrade han sig dock och blev mer positivt inställd till baptismen. Men hur det nu var med vattendopet så tycks alltså andedopet ha kommit till starka uttryck i mötena på Riseberga. Snart är det pingst, då får vi ta oss tid att lära oss mer om Anden och i glädje ta emot de gåvor han vill ge.

Kommentar
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)