Abraham Rehnberg

Abraham Rehnberg föddes 10 juni 1822 i Estabo, Lerbäck socken. Han bodde arbetade som liesmed och var som gift först bosatt i Petersberg, Hyllö ägor, i Lerbäck, men flyttade 1855 till svärföräldrarna i Hyllö. Redan samma år är han dock flyttad till Norra Lund, Estaboda ägor. 1860-67 står han som brukare av Linnerud, Lerbäck. 1867 flyttade han till Hallsberg där han brukade stamhemmanet Hvenen till 1874, arrenderade sedan en kortare tid komministerbostället Vrena i Hallsberg. Flyttade sedan till Sköllersta socken, bodde där först på Salstorp och sedan vid Lustebacken, Munslätts ägor. Vid arvsskiftet efter första hustrun översteg skulderna tillgångarna med 245,13 Rdl.

 

Skarp väckelsepredikant

Abraham Rehnberg ägande sig som Hedengrens kolportör särskilt åt hemsocknen Lerbäck och grannsocknarna däromkring. Han höll under några år skarpa väckelsepredikningar för missionsföreningen. Hedengren månade om honom, eftersom han var fattig och hade en stor barnskara att försörja. Han var med vid bildandet av Gårdsjö Missionsförening 1860 (som då kallades Lerbäcks Evangeliska Förening) Abraham avled i kallbrand den 4 februari  1886 i Lustebacken, Munslätt, Sköllersta socken

 

 

Text: KG Mattsson

 

 

Litteratur om Abraham Rehnberg

”O.G. Hedengren och Risebergarörelsen”, Daniel Harbe, 1966

"Några drag ur Lerbäcks historia", Gustaf Sahlströms

 

 

Släktutredning

En gedigen släktutredning finns om honom, sammanställ av Sven-Åke Björndahl  i Mariedamm, se http://hem.passagen.se/bjorndahl/rehnberg.htm:

 

Abrahm Rehnber var gift 2 gånger. Första gången 24 april 1844 med  Maja Sophia Jansdotter, född 22 jan 1824 i Hyllö, Lerbäck socken, död 8 april 1860 i Linnerud, Lerbäck. Gift andra gången 31 december 1860 med Sofia Albertina Larsdotter, född 9 februari 1831 i Bengtstorp, Lerbäck, död 11 februari 1915 i Sköllersta socken. 


Barn i första giftet:
1. Carl Abraham Rehnberg, född 12 april 1845, se familj 31.

2. Gustaf Oscar Rehnberg, född 3 juli 1847 i Hyllö ägor, Lerbäck sn (T).
Bodde en tid på Folketorp, Lerbäck sn. Flyttade till Skedevi sn i Östergötland i oktober 1870. Reste 1888 till USA.

3. Axel Conrad Rehnberg, född 4 jan 1850, se familj 32.

4. Johan Victor Rehnberg, född 19 juli 1853, se familj 33.

5. Sophia Rehnberg, född 1 maj 1856 i Hyllö ägor, Lerbäck sn (T), död 24 maj 1856 i Hyllö ägor, Lerbäck sn (T).

6.  August Rehnberg, född 23 maj 1857 i Norra Lund, Estaboda, Lerbäck sn (T). Flyttade till Svennevad sn (T) 1875-10-25 där han var bosatt på Skogaholms bruk. Utflyttat till USA.

7. Maria Sofia Rehnberg, född 2 april 1860 i Hyllö ägor, Lerbäck sn (T), död 1919. Flyttade från familjen inom församlingen 1881-11-15.

Barn i andra giftet:
9. Johanna Rehnberg, född 2 febr 1862 i Hyllö ägor, Lerbäck sn (T), död (1892). Flyttade till Örebro, Nikolai församl 1880-11-08, enligt inflyttningslängden för Örebro Nikolai flyttade hon till Järnvägsgatan 2, men där återfinns hon ej.

10. Alfred Rehnberg, född 20 jan 1865 i Linnerud, Lerbäck sn (T), död 15 maj 1939 i Sköllersta, Sköllersta sn (T). Bosatt i Sköllersta, Sköllersta sn (T). Ej gift, inga barn. Övertog Lustebacken på Munslätts ägor efter fadern, predikant, ofta i Lanna bönhus, Hardemo socken. Han tycks vara en smula enstöring, sköter alldeles ensam både jorden och hushållet. Avled i en olycka 1939, han blev överkörd av en bil då han kom på cykel genom samhället i Sköllersta.

11. Albertina Rehnberg, född 4 juni 1868 i Hvenen, Hallsberg sn (T). Emigrerade till N.Amerika 1885-09-25.

12.  Amanda Rehnberg, född 9 jan 1872 i Hvenen, Hallsberg sn (T). Emigrerade till N.Amerika 1889-07-12.

13. Albin Reinhold Rehnberg, född 17 juni 1875 i Lilla Sahltorp, Sköllersta sn (T). Emigrerade till N.Amerika 1903-04-18.

 

Familj 31

Carl Abraham Rehnberg (från familj 15), född 12 april 1845 i Hyllö ägor, Lerbäck sn (T), död 27 dec 1918
i Sura sn (U). Bodde i Godegård sn 1868-70, i Lerbäck sn 1870-77, därefter i Viby sn vid Värnsta gård till han på gamla dagar köpte ett eget hem i Surahammar 1900. Familjen följde efter brorsonen Carl Axel Henning, som varit hos dem vid Värnsta, till Surahammar.  Gift 1 aug 1875 med  Johanna Larsdotter, född 31 mars 1839 i Hardemo sn (T). Dotter till Lars Sköld och Anna Caisa Nilsdotter.

 

Familj 32

Axel Conrad Rehnberg (från familj 15), född 4 jan 1850 i Hyllö ägor, Lerbäck sn (T), död 7 juni 1921 i Sura sn (U). Smed. Bodde i Hällestad 1867-69, i Svennevad 1869-75, i Fellingsbro 1875-76, i Munkfors, Ransäter sn (S) 1876-77, i Rockhammar, Fellingsbro sn (T) 1877-81, i Mölntorp 1881-88 och sedan i Surahammar.  Gift 29 mars 1877 med  Emma Charlotta Nyström, född i Rockhammar, Fellingsbro sn (T).


Barn:
1. Carl Axel Henning Rehnberg, född 2 juni 1878, se familj 71.

2. Signe Emilia Leontine Rehnberg, född 28 sept 1882 i Mölntorp.
Flyttade till Stockholm Hedvig Eleonora församl den 11 febr 1901.

3. Georg Konrad Rudolf Rehnberg, född 5 dec 1884 i Mölntorp.
Flyttade till Stora Kopparbergs församling (Falu landsförsamling) den 7 juli 1904.

4. Gustaf Adolf Rehnberg, född 14 april 1887, se familj 72.

5. Ester Elisabeth Rehnberg, född 1 mars 1890, se familj 73.

6. Josef Emanuel Rehnberg, född 13 jan 1893, se familj 74.

7. Agda Victoria Rehnberg, född 24 maj 1896, se familj 75.

 

Familj 33

Johan Victor Rehnberg (från familj 15), född 19 juli 1853 i Hyllö ägor, Lerbäck sn (T), död 13 juni 1913 i Ryle Västergård, Skedevi sn (E). Sliperiarbetare, Handlande. Flyttade till Rejmyre, Skedevi sn i Östergötland i oktober 1870, och var där sliperiarbetare. 1891 flyttade han sedan till Ryle Västergård där han var handlande. Gift 13 juni 1880 med  Beata Josefina Köhler, född 11 maj 1858 i Rejmyre, Skedevi sn (E), död 8 aug 1912 i Ryle Västergård, Skedevi sn (E). Dotter till Gustaf Köhler och Karolina Lindholm.

Barn:
1. August Herman Rehnberg, född 1 aug 1880 i Rejmyre, Skedevi sn (E), död .. juni 1908. Hade troligen värvning vid Kungl Svea Artilleriregemente 1900-03 varefter han återkom till Rejmyre. Dog antagligen i slutet av juni 1908, den 6 januari 1909 anträffades han drunknad i ett kärr i närheten av Vingåkers järnvägsstation och han begrovs den 14 januari 1909 i Skedevi.

2. Gottfrid Florian Rehnberg, född 18 april 1885 i Rejmyre, Skedevi sn (E), d. 2/2 1932 i Skedevi. Handlande. Var en tid handelsbiträde hos bröderna Köhler i Katrineholm (eller Vingåker?). 1905-12 bodde han i Lundagård, Vingåker sn (D). Gottfrid drunknade av våda i Marsjön vid Lindhems strand i Skedevi. Han begravdes 24 april

 

Familj 71

Carl Axel Henning Rehnberg (från familj 32), född 2 juni 1878 i Rockhammar, Fellingsbro sn (T). Smed i Sura sn (U). Bodde en tid hos farbrodern Carl Abraham vid Värnsta Gård i Viby sn och flyttade därifrån till Surahammar den 28 oktober 1899. Arbetade vid Surahammar i pressen. Gift 9 dec 1899 med Jenny Charlotta Pettersson, född 2 april 1876 i Viby sn (T).


Barn:
1. Gerda Aurora Rehnberg, född 29 juni 1900 i Sura sn (U).
Flyttade till Viby sn den 20 apr 1921.

2 Greta Viktoria Rehnberg, född 27 maj 1902 i Sura sn (U).
Flyttade till Lidingö den 14 nov 1922.

3. Axel Evert Rehnberg, född 9 mars 1904, se familj 138.

4. Elin Maria Rehnberg, född 25 mars 1906 i Sura sn (U).

5. Karl Nils Rehnberg, född 14 april 1908, se familj 139.

6. Stina Lovisa Rehnberg, född 2 nov 1914, se familj 140.

Familj 72

Gustaf Adolf Rehnberg (från familj 32), född 14 april 1887 i Mölntorp. Bosatt i USA. Utflyttade den 9 sept 1907 till USA. Gift med  Märta Ekström, född i Wallaskog. Bosatt i USA.

 

Familj 73

Ester Elisabeth Rehnberg (från familj 32), född 1 mars 1890 i Sura sn (U). Gift med  Johan August Pettersson, född 11 april 1885 i Västerfärnebo sn (U). Smältare.

Barn:
1. Gullan Elisabet Pettersson, född 17 dec 1909.

2. Johan Tage Pettersson, född 4 juli 1911 i Sura sn (U). Flyttade till Eskilstuna Fors församl den 13 juni 1942.

3. Göta Viktoria Pettersson, född 21 okt 1912, se familj 141.

4. Stig Ingvar Pettersson, född 4 dec 1915 i Sura sn (U). Flyttade till Eskilstuna Fors den 26 okt 1939.

5. Gördis Margareta Pettersson, född 12 okt 1917 i Sura sn (U), död 16 febr 1918 i Sura sn (U).

6. Sten Rune Pettersson, född 6 okt 1920 i Sura sn (U), död 28 juli 1984 i Farsta sn (AB). Antagit namnet Ragnerstam.

7. Axel Börje Pettersson, född 9 mars 1923 i Sura sn (U). Antagit namnet Ragnerstam. Flyttade till Stockholm Täby församl den 22 nov 1940.

8. Åke Ryno Pettersson, född 24 dec 1924. Antagit namnet Ragnerstam. Flyttade till Eskilstuna den 20 dec 1940.

9. Maj Gull-Britt Pettersson, född 7 febr 1928, se familj 142.

Familj 74

Josef Emanuel Rehnberg (från familj 32), född 13 jan 1893 i Sura sn (U), död 1 sept 1971 i Farsta, Farsta sn (B). Bosatt i Farsta. Flyttade till Stockholm Katarina församl den 5 juli 1919. Gift 21 sept 1918 med  Olga Elisabeth Brevitz, född 9 maj 1896 i Kila sn (U). Bosatt i Farsta.

 

Familj 75

Agda Victoria Rehnberg (från familj 32), född 24 maj 1896 i Sura sn (U). Gift 9 juni 1917 med  Bror Emerik Söderberg, född 26 dec 1893 i Söderbärke sn (W).

Göran Ragnerstam

Svensk skådespelare

Ättling till Abraham Rehnberg

Bunny Ragnerstam

Författare, journalist, ordförande i Sveriges författarförbund 1998-2002

Ättling till Abraham Rehnberg

Alfred Rehnberg

Predikant

Son till Abraham Rehnerg

Kommentar
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)