Kolportörens bön

Här kommer en liten talade dikt om en kolportörs vånda att tala. Olof Gabriel Hedengren engagerade tidigt dessa bibelspridare i sin verksamhet. Om diktförfattaren vet vi bara att han heter Blomberg.

 

När blek han äntrat trappan till estraden,

han kände mängdens blickar som en knuff:

Res hem och lura bönder! Här i staden,

här genomskåda vi din fromma bluff!

 

Det kved i honom: Herre, varför nödgar

du mig att tala? Jag vill tiga, Gud!

Men jag besvär dig, att du genomglödgar,

en större man, ett bättre sändebud!

 

Han visste föga om aeropagen

och hade suddiga begrepp om Worms

Men plötsligt flög en eld i bondedragen

I Jesu namn han gick åstad