Lewi Pethrus

 1 LEWI PETHRUS, f 1884 i Västra Tunhems socken, d 1974  i Stockholm.

Pastor, förgrundsgestalt och ledare i svenska Pingströrelsen.

 

                     *** I ***

2 JOHAN JONSSON, f 1836 i Västra Tunhem socken, d 1920 i Västra Tunhems socken. Fabriksarbetare vid Vargöns AB i Kasen,  Västra Tunhem socken.

G  1866 m

3 ANNA KRISTINA! PETTERSDOTTER, f 1842 i Västra Tunhem, d 1908.

         

 

                     *** II ***

4 JONAS JOHANNESSON, f 1808 (dp 7/11 1808) i Väne-Åsaka socken. Dräng.

G m

5 BEATA HANSDOTTER, f 1812 i Västra Tunhem socken, d 1874.

         

6 PETER SVENSSON, f 1817 i Västra Tunhem, d 1867.

G m

7 JOHANNA PETERSDOTTER, f 1816.

 

                     *** III ***

8 JOHANNES JONASSON, f 1779 (dp 18/11 1779) i Väne-Åsaka socken. Mjölnare, arrendator.

G m

9 HELENA ANDERSDOTTER, f 1789 i Väne-Åska socken, d 1815.

         

10 HANS SIMONSSON, f 1774 i Västra Tunhems socken, d 1834   i Västra Tunhem socken. Torpare i under Sjöstorp, Västra Tunhem socken.

G m

11 GRETA ANDERSDOTTER, f 1785 i Västra Tunhems socken.

         

12 SVEN PERSSON, f 1784 i Väne-Åsaka socken, d 1829 i Västra Tunhem socken. Torpare i Rännaretorpet,  Västra Tunhem socken.

G m

13 KARIN ANDERSDOTTER, f 1775 i Västra Tunhem socken, d 1831.

 

14 PETER MOGEL.

G m

15 KATARINA ANDERSDOTTER.

         

 

                     *** IV ***

16 JONAS JANSSON. Bosatt i Östabäck, Väne-Åsaka.

G m

17 CATHARINA OLOFSDOTTER.

         

24 PER SVENSSON. Hemmansägare i Lilla Bredäng, Väne-Åsaka socken.

G m

25 INGEBORG ANDERSDOTTER.

         

 

                   *** V ***

 

 48 SVEN PERSSON. Bosatt i Lilla Bredäng  1779, Väne-Åsaka socken.

G m

49 CHERSTIN ERIKSDOTTER.

         

50 ANDERS PERSSON.

G m

51 INGRID JONSDOTTER.

         

 

 

Personregister:

Andersdotter, Greta f 1/1 1785 i Västra Tunhems socken   11

Andersdotter, Helena f 1789 i Väne-Åska socken   9

Andersdotter, Ingeborg   25

Andersdotter, Karin f 9/3 1775 i Västra Tunhem socken   13

Andersdotter, Katarina   15

Eriksdotter, Cherstin   49

Hansdotter, Beata f 20/1 1812 i Västra Tunhem socken   5

Jansson, Jonas bosatt i Väne-Åsaka   16

Johannesson, Jonas f 7/11 1808 i Väne-Åsaka socken   4

Jonasson, Johannes f 17/11 1779 i Väne-Åsaka socken   8

Jonsdotter, Ingrid   51

Jonsson, Johan f 25/3 1836 i Västra Tunhem socken   2

Mogel, Peter   14

Olofsdotter, Catharina   17

Persson, Anders   50

Persson, Sven bosatt i Väne-Åsaka socken   48

Persson, Sven f 4/9 1784 i Väne-Åsaka socken   12

Petersdotter, Johanna f 15/7 1816   7

Pethrus, Lewi f 11/3 1884 i Västra Tunhems socken   1

Pettersdotter, Anna Kristina! f 10/10 1842 i Västra Tunhem   3

Simonsson, Hans f 3/1 1774 i Västra Tunhems socken   10

Svensson, Per bosatt i Väne-Åsaka socken   24

Svensson, Peter f 16/5 1817 i Västra Tunhem   6

 

Ortregister:

Hol, Skäggård Västra Tunhem   5

Kasen Västra Tunhem socken   2

Lilla Bredäng  1779 Väne-Åsaka socken   48

Lilla Bredäng Väne-Åsaka socken   24

Rännaretorpet Västra Tunhem socken   12

under Sjöstorp Västra Tunhem socken   10

Västra Tunhem   3

Västra Tunhem socken   2, 13

Östabäck Väne-Åsaka   16

 

Sakregister:

Dräng   4

Fabriksarbetare vid Vargöns AB   2

Hemmansägare   24

Mjölnare, arrendator   8

Pastor, förgrundsgestalt och ledare i svenska Pingströrelsen   1

Piga 1836   5

Torpare   10, 12

Lewi Pethrus

(1884-1974)

Lewi Pethrus var ledare inom Pingströrelsen. Pastor och föreståndare för Filadelfiaförsamlingen i Stockholm 1911-1958. Initiativtagare till det politiska partiet Kristen Demokratisk samling (KD) och dagstidningen Dagen. Pethrus författade böcker och sånger. Psalmboken Segertoner 1930 utgavs under hans redaktörskap och ett 20-tal av hans egna psalmer finns med i den första utgåvan, hans mest kända är "Löftena kunna ej svilka"