Svensk väckelsehistoria i årtal

 

830

Ansgar införde kristendomen till Sverige

1008

Olof Skötkonung döps i Husaby källa, den förste svenske kung som tog dopet och förblev kristen till sin död. Katolicismen får därmed fotfäste i Sverige

1527

Gustav Vasa anammar den lutherska läran och gjorde den snabbt till statsreligion. Katolicismen avskaffas

1720-tal

Pietismen och herrnhutismen kom till Sverige genom hemvändande karoliner som omvänts under sin fångenskap i Ryssland och Tyskland

1808

Genom predikanten  Jacob Otto Hoof spreds den hoofianska väckelsen

1815

Svenska Bibelsällskapet grundades

1837

Svenska nykterhetssällskapet bildades av Georg Scott med prästen Peter Wiselgren som centralperson.

1840

Georg Scott lät bygga Engelska kapellet i Stockholm vilket blev den första frikyrkan i Sverige.

1840-tal

Roparrörelsen startar i Mellansverige, främst i Småland, Västergötland, Närke och Vämland

1851

Den lågkyrkliga väckelserörelsen låg bakom att Ersta diakonianstalt startade sin verksamhet. Det var dels ett sjukhus för fattiga, dels den första sjuksköterskeskolan i Sverige. Föreståndarinna var Marie Cedershiöld

1853

Jönköpings traktatsällskap gav den framväxande väckelsen fastare former. Knut Wilhelm Almquist, väckelsepräst och gift med Charlotta Sandell, äldre syster till sångförfattarinnan Lina Sandell Bergh

Svenska Evangeliska Alliansen började in verksamhet (se sid 38)

Stockholms stadsmission startade av Evangeliska Alliansen avdelning   

1855

Riseberga bönhus byggdes, vilket 2020 är en av Sverige äldsta ännu existerande missionshus

1856

Evangeliska Fosterlandstiftelsen, en lågkyrklig rörelse, grundades av prästen Hans Jacob Lundberg

Jönköpingsposten startades av Herman Hall, en boktryckare som startat ett en mängd krista skrifter, traktater, sånghäften, texter för söndagsskolanm.m.

1857

Svenska baptistsamfundet bildas av Anders Wiberg, f d präst i Svenska kyrkan

1868

De första metodistförsamlingarna grundas . Metodistkyrkan var en frukt av den amerikanska väckelsen och kom till Sverige genom hemvändande sjömän som mött metodismen i amerikanska hamnar

1878

Svenska Missionsförbundet bildas av Paul Peter Waldenström. Medlemmarna kallades länge för ”waldenströmmare”’

1880

Sjundedagsadventisterna grundas av Jonas Persson Rosquist  och Olof Johnson

Den första svenska adventistförsamlingen fanns i Grythyttan 

1882

Frälsningsarmén höll sitt första möte i Stockholm under ledning av Hanna Ouchterlony. Hon hade dessförinnan snabbutbildats till frälsningsofficer i England

1887

Helgelseförbundet bildades av Edvard Hedin och Carl Johan Axel Kihlstedt under den förta Torpkoferensen

1892

Örebromissionen grundades v predikanten John Ongman

1894

Fribaptistsamfundet bildades av Helge Åkesson. Starka fästen för rörelsen var Skåne, Gotland och Dalarna    

1907

Pingströrelsen kom till Sverige efter en väckelse på Azusa Street i los Angeles I  Sverige var det framförallt baptister som blev pingstvänner . Från 1911 kom den unge baptistpastorn Lewi Pethrus allt mer att stå i centrum för rörelsen, och hans församling Filadelfia, Stockholms sjunde baptistförsamling uteslöts ur Baptistsamfundet 1913

1911

Den lågkyrkliga rörelsen Bibeltrogna Vänner bildades av Axel B Svensson, förste predikant i Betlehemskyrkan i Stockholm.  2005 bytte man namn till Evangelisk Luthersk mission

1919

Svenska Alliansmissionen bildades . Man har rötter tillbaka till Jönköpings traktatsällskap som bilades

1960

Den första svenska maranataförsamlinge bildas i Örebro. Bland ledarprofilerna fanns Arne Imsen, Donald Bergaård och Målle Lindberg

1980

Trosrörelsen kom till Sverige. Ledaren Ulf Ekman lämnade rörelsen 2014 och blev katolik  

1992

Vineyard Norden startade i Stockholm 1992 av Hans Sundberg, Hans Johansson och Ted Jeans

1994

Fribaptistsamfundet slogs samman med Helgelseförbundet till ett nytt samfund

1997

Fribaptistsamfundet/Helgelseförbundet bildade tillsammans med Örebromissionen samfundet Nybygget kristen samverkan, vilket 2002 ändrade namn till Evangeliska Frikyrkan

2011

Metodistkyrkan i  Sverige, Svenska Baptistsamfundet  och Svensk Missionskyrkan bildade gemensamma samfundet Equmeniakyrkan

 

 

Det finns intressanta rötter bland väckelsens folk