Väckelserötter

Jag har under en tid skrivit en artikelserie under rubrike "Väckelserötter" i tidningen Seniorposten, RPGs medlemstidning. I serien tar jag fram en rad människor som på olika sätt påverkat den svenska frikyrkorörelsen. Här nedan kan du se några av dem. 

 

Det finns intressanta rötter bland väckelsens folk