Väckelserötter

Från 2017 har jag skrivit en artikelserie under rubrike "Väckelserötter" i tidningen Seniorposten, RPGs medlemstidning. I serien tar jag fram en rad människor som på olika sätt påverkat den svenska frikyrkorörelsen. Här efter kan du se några av dem....

 

Det finns intressanta rötter bland väckelsens folk