Väckelserötter

På följande sidor kan du ta del av ett antal släktutredningar på personer som verkat inom den svenska väckelseörelsen. Som föregått, verkat inom eller efterkommet Risbergarörelsen. Samt några som inte alls haft med Risberga bönhus att göra .....

 

Det finns intressanta rötter bland väckelsens folk