Väckelserötter

Från 2017 har karl-Gustaf Mattsson skrivit en artikelserie under rubrike "Väckelserötter" i tidningen Seniorposten, RPGs medlemstidning. I serien berättas om en rad människor som på olika sätt påverkat den svenska frikyrkorörelsen. Här efter kan du se några av dem....

 

Det finns intressanta rötter bland väckelsens folk