I Hedengrens anda 

I Hedengrens anda tar vi upp ett vidare begrepp än historien om Olof Gabriel Hedengren och Risebergarörelsens, nämligen det som var viktigast för dem: Jesus, Guds nåd till frälsning, personlig omvändelse, tro och bekännelse, det personliga vittnesbördet, de troendes ge­menskap, ett av tron präglat vardagsliv. Men framförallt flitig bibelläsning.

 

Bibeln

Det var i Bibeln som Olof Gabriel Hedengren fann kraft att leva vidare och fann befrielse från den tyngande sorgen efter sina fyra för tidigt döda barn. Det var genom Bibeln han nådde och förvandlade sina anställda, grannarna och medmänniskor. Först i husandakter, senare bönhuset och samlingslokaler runt om i landet. Han ansåg Bibeln och dess budskap vara så viktig att han skickade ut kolportörer över hela Sverige. Intet för intet kallades de människor som sökte sig till väckelsen på Riseberga för ”läsare”, just för att de så ofta läste Bibeln.

 

Hatad och älskad

Vi behöver också upptäcka vad denna omstridda, kontroversiella, förtretliga, mytanklagade, svårtolkade, förkastade, förbjudna, hatade, långlivade, lugnande, kontemplativa, lättillgängliga, livgivande, trosstärkande, hoppingivande, grundläggande, älskade, kära bok betyder för vår tid.

Under följande flikar kan du läsa något om Bibeln och troendes människors vittnesbörd om Jesus. 

"Ordet skall hjälpa oss i vårt bryderi"

sagt av Olof Gabriel Hedengren när han och hustru Lina funderade på hur de skulle komma till rätta med superiet och det moraliska förfallet bland sina anställda.