Referat 2011

16 maj:

Städardag och planering

Den 16 maj samlades vi till vårstädning i Riseberga bönhus. Sex personer slöt upp med skurhinkar, sopborstar och såpa. Fönster tvättades ur, det stora stengolvet sopades. Visste ni förresten att bönhuset är byggt på stenblock hämtade från den intilliggande klosterruinen? Trappor rengjordes från damm och läktare befriades från spindelväv. Otroligt att det kan bli så smutsigt på bara ett år. Efteråt bar vi ut några bänkar och drack kaffe i det gröna. Som tur var för alla som inte hann få med sig fika, hade Yngve Nilsson med sig ett gott förråd av smörgås, bullar och hembakta kakor

Mötet föregicks av styrelsemöte som denna gång nästan uteslutande kom att handla om planering av sommarmötet på Riseberga 19 maj.

 

19 juni:

Stor uppslutning på Läsarmötet

Trots vädrets makter, med tidvisa hällregn, blev det stor uppslutning till läsarmötet på Riseberga 19 juni. Över 120 personer kom att delta. Inte ens pilgrimsvandrarna gav upp utan genomförde de långa vandringarna genom skog och mark för att i tid nå fram till samlingen.

Många kom 1800-talsutklädda och för de som inte hade med sig, fanns hattar, långklänningar, gammelkostymer, västar, flugor och mycket annat att låna. Inhämtade från Åbytorps amatörteatersällskap. Som sig bör i ett äkta läsarmöte uppdelades bönhuset i två avdelningar, en för kvinnorna och en för männen. Båda sidor tycks ha njutit av åsynen av det motsatta blickfånget.

Samlingen inleddes med sången ”Hela världen fröjdas Herran” under ackompanjemang av fem psalmodikonmusikanter från Stockholm. Sången tycks ha varit en av Olof Gabriels Hedengrens mest omtyckta sånger och den har genom åren ofta inlett de återkommande sommarmötena. Ledaren Göran Carlström berättade senare om musikinstrumentet och Nordiska Psalmodikonförbundet.

Mötesledaren Yngve Nilsson från Fjugesta höll säkert i trådarna och Karl-Gustaf Mattsson, Kumla, gav en följande historik om hur läsarmötena gick till då det begav sig.

-Vi vet inte exakt hur mötena på Riseberag gick till eftersom det inte finns några mötesordningar sparade. Men man får förmoda att Hedengrens egna predikningar till viss del dominerade mötena, sa Karl-Gustaf.

Något som Lars-Inge Larsson tog vara på och höll en lång och intressant predikan om att komma till Jesus. Han knöt ihop historien med nutid och talade om vårt behov av Gud även i tider av framgång.

Sånger och andeliga psalmer var också en viktig del av läsarmötena förr, så även denna gång. Samlingen sjöng ”Oändlig nåd som Herren ger”, skriven av John Newton som 1831 upplevde Guds oändliga nåd över sitt tidigare syndiga liv som slavskeppskapten. ”Blott en dag ett ögonblick i sänder” och ”Tryggare kan ingen vara” skrivna av Lina Sandell-Berg samt Carl Olof Rosenius sång ”Var jag går i skogar berg och dalar”, båda goda vänner till Hedengren. Till sist även den engelske prästen Henry Francis Lytes ”Bliv kvar hos mig, se dagens slut är när”.

Textläsningar ur Arndts postilla och Luthers katekes reciterades av Britt-Marie Arvidsson och Bengt Bye. Trots gammelstavningen och det av regnmolnen något mörklagda bönhuset lyckades de båda klara av läsningen. Kollekten på 3400 kronor gav ett gott input till föreningskassan. En hel del anmälde sig också som medlemmar efter mötet, först av dem alla var landshövding Rose-Marie Frebran och hennes man Hans-Gunnar. Mötet avslutades med bönen Fader Vår och Bengt Bye nedbad Herrens välsignelse över de församlade.

Film från läsarmötet se under fliken "Film från bönhuset"

 

Sommaren 2011

Förutom läsarmötet i bönhuset 19 juni 2011, har av gästboken att döma en mängd turister besökt bönhuset.  Riseberga Rediviva har uppmärksammat Hedengren, i samband med ett särskilt ljusspel för grupper, de haft i klosterruinen tillsammans med Lekebergs kommun. Den 30 juli ägde ett bröllop rum i bönhuset, denna gång var det Sofie Eriksson, Kumla och Harmen Rebel från Holland som sa ja. Vigselförrättare var pastor Rune Vinsander från Fylstakyrkan i Kumla.  Bönhuset stängs för säsongen den 14 oktober.

 

20 november:

Två nya i styrelsen

Ett tjugotal personer mötte 20 november upp till eftermiddagsmöte i Hackvads baptistkapell och medföljande årsmöte för vår förening. Mötet innehöll predikan, sång och vittnesbörd och följdes därefter med fika.

Församlingens föreståndare Roland Andersson kunde berätta att den förste baptisten i Hackvad, snickaren Anders Petter Andersson på Sörby ägor, kom till tro i Riseberga bönhus 1855 då han var arton år gammal. Anders P. lär ha berättat om sin omvändelse att: ”när jag gick hem från Riseberga sjöng jag så det ekade i nattens timmar i Brännebackaskogen”. Fyra år senare döptes han och hans fru Eva Lotta Larsdotter, den 3 april 1859 av Per Aron Andersson, föreståndare i Viby baptistförsamling. På den tiden var det inte tal om några uppvärmda dopgravar, varför Anders Petter själv fick hugga hål i isen inför dopförrättningen. Under många år bedrev Anders Petter sedan söndagsskolverksamhet i Hackvad. Den 10 juli var han och 22 andra med och bildade Hackvads baptistförsamling. De första nio åren samlades man i hemmen, men 1886 byggde de Elimkapellet i Hackvad som alltså har verksamhet än i dag.

Från Hackvads baptistförsamling knoppade senare av sig nya församlingar. År 1903 då 13 personer avflyttade och bildade Hasselfors baptistförsamling, år 1919 då några medlemmar startade Hackvads baptistförsamling och 1929 då 21 personer gick över till Filadelfia i Örebro och senare bildade en församlingsgrupp i Brännebacken. Dessutom har en mängd predikanter och missionärer utgått från Hackvad. Så mycket kom en människas omvändelse i Riseberga bönhus att betyda för framtiden.

Årsmötet

Inresseföreningen valde i årsmötet Lars-Inge Larsson som ordförande för det kommande året och två nya ledamöter såg dagens ljus, nämligen Jonathan Lindner, Fjugesta, och Astrid Söderquist, Norra Folkavi. Till övriga ledamöter valdes KG Mattsson, Yngve Karlsson, Lars-Axel Nordell och Britt-Marie Arvidsson. Erik Helldin avgick som kassör efter 7 års engagemang och avtackades med en blomma.

Under året har minst 350 personer besökt vårt öppna bönhus, det är i alla fall det antal som skrivit sina namn i gästboken. Besökarna har i vissa fall varit långväga, från både Danmark, Finland, Holland och Australien. En av dem skrev: ”Låt ej detta bli en gången historia. O, Gud låt väckas till liv igen, det som fick detta hus att resa sig, Ditt ord som består i alla tider”

Nästa år kommer styrelsen framförallt att arbeta med 200-årsjubileet av Olof Gabriel Hedengrens födelse. En ansökan om ekonomiskt bidrag från EU för alla de enagemang som styrelsen hoppas kunna genomföra är under arbete. Ett förhoppnings positivt svar kan dock inte ges oss förrän i mitten av januari, varför det första arrangemanget; födelsedagskalas för Hedegren 14 januari måste betalas ur egen kassa. Vi hoppas kunna inbjuda representanter från kommun, organisationer, kyrkor och allmänhet i Västernärke och berätta för dem om Hedengrens betydelse för bygden och Sverige. Lokal är ännu inte bestämd men kan komma att bli antingen i Lekebergskyrkan eller Fjugesta bibliotek. Om EU-bidrag förnekas kommer de planerade arrangemangen under året dras ner och kanske resultera i en enda jubileumsdag i sommar.

 

Städardag 16 maj 2011

Britt-Marie torkar ur fönstren.

Erik Helldin sopar golvet.

Nu skiner bönhuset klart igen.

Fikadags. Yngve häller upp kaffe under inseende av sonen Martin. Lars-Inge och Erik funderar på framtiden.

Pilgrimsvandrare från Kumla anländer efter åtta timmars vandring till Läsarmötet i bönhuset 19 juni.

1800-talskläder gick att låna för de som inte hade lyckats få ihop egna.

Predikanten för dagen, Lars-Inge Larsson, anländer högtidsklädd till läsarmötet.

Britt-Marie Arvidsson kom klädd i en fasters klänning med näverlåda som denna använde vid sina kyrkbesök.

Kvällens historiker Karl-Gustaf Mattsson kom i sällskap med dottern Elin.

Foto: Birgitta Lundquist.

Stockholms psalmodikongrupp spelade under ledning av Göran Carlström.

Foto: Birgitta Lundquist.

Eftersom psalmodikon är ett musikinstrument som bara har en sträng, behövdes det fem för att få en hygglig tonart.

Foto: Birgitta Lundqvist

Kusinerna Margareta, Gunnar och Birgitta Lundqvist visar upp det psalmodikon som kanske tillverkades av deras förfader, gårdssnickaren och försångaren Per Olsson på Riseberga.

Margareta Lundqvist spelade "Blott en dag ett ögonblick i sänder" på bönhusets egen orgel.

Foto: Birgitta Lundquist.

Britt-Marie Arvidsson läser utdrag av Arndts postilla för ett fullsatt bönhus.

Pigor och förnäma damer fanns för herrarna på motsatta sidan att beskåda.

Bengt Bye från Viby läste Luthers katekes, agerade försångare, ledde Fader Vår och nedbad Guds välsignelse över de församlade.