Bönhuset i bilder

Inre och yttre bilder från Riseberga bönhus.

Text & foto: KG Mattsson

Bönhuset exteriört

Foto 1880.

Bönhuset interiört

Foto 1880.

Bönhuset kulturminnesbevarades 1958.

Herrgårdens västra flygel, det hus som Olof Gabriel första tiden samlade sitt husfolk

Golvet i bönhuset är byggt av stenar från Riseberga klosterruin

Bönhusets bänkar snickrades troligen ihop av Hedengrens gårdssnickare Per Olsson

Sköna maj

Vårsommargrönska

Norrfönster

Söderfönster

Västerfönster

Trappan upp till västra läktaren

Vårtecken på Riseberga 24 mars 2011

Hörnsten

Himmel

Vintern 2011

Vintern 2011