Risebergarörelsens inflytande

När väckelsen på Risberga bröt ut på allvar 1853 kom rader av människor att vallfärda dit. Från granngårdar, närliggande bygder och landskap. Det berättas att folk gick uppemot 12 mil för att få vara med på mötena i Riseberga bönhus.

Efter 1860 då Sveriges första nattvardsförening bildats på Riseberga började Olof Gabriel Hedengren uppmuntra folket att starta egna nattvardsföreningar och uppföra kapell på sina egna orter, och snart började man bygga bönhus runtom i Västernärke, Värmland och Västergötland.

Dessa nattvardsföreningar kom att stå helt fria eller ansluta sig till Evangeliska fosterlandsstiftelsen, bildat redan 1856. Men då nya samfund tillkom, Svenska Missionsförbundet 1878 eller Helgelseförbundet 1887, gick man till dem. Snart förvandlades föreningar till församlingar och bönhus till frikyrkor, varav en del lever kvar än idag. 

Här kan du fortsättningsvis se vilket inflytande Risebergarörelsen haft för den svenska kristenheten … 

Bibelskola i Stenkulla missionhus, en av de allra första fria föreningarna.

Tillhör: Viby hembygdsförening