29 maj 

Solen sken upp när Anna & Jonatan sjöng i bönhuset 

Drygt 150 personer kom 29 maj till bönhuset för att lyssna på musik av sångerskan Anna Stadling och hennes man Pekka. Och väl var ju det, eftersom vädret till börja med inte alls såg särskilt lovande ut, denna bistra gråväderdag.

Klockan 15 vräkte regnet ner över Risbergabygden. Fikaansvariga Conny, Astrid och Britt-Marie trodde nog ett tag att konserten skulle tvingas avbrytas. Men efter bara någon timme upphörde skvalandet och framåt starten vid 18-tiden tittade solen åter fram bland molnen. Folk strömmade till och fyllde både första våning och läktarna. Åldrarna var blandade.

Första kvarten spelade Jonatan Líndner med kapellmedlemmarna  Per-Emil Jakobsson och Joanna Lysén, och avlöstes sedan av Anna och Pekka. De satte snart färg på konserten med en mycket god stämning, stundtals fick de även med sig alla i bönhuset att sjunga med i några låtar. Anna och Jonatan Lindner duettade sången ”Prinsessan vår”, vilken finns med i Jonatan och kapellets debut-ep ”Skuggan”. För en tid sedan utlagd på Spotify. I pausen värmde kaffe och solskenet och för den hungrige fanns grillad korv och fikabröd.Andra avdelningen fortsatte Anna och Pekka sjunga sina låtar, till en alltmer nöjd publik. Det blev flera följdlåtar innan konserten tog slut vid 21-tiden. Alla tycktes hinna ut till sina bilar innan regnet åter drog in över Riseberga. 

 

 

6 juni

Sverigebön på nationaldagen

Församlingar runt om i Lekeberg genomförde på nationaldagen en särskild bönesamling i Riseberga bönhus. Ett 40-tal personer deltog. Samlingen anordnades av Sverigebönen, ett nationellt nätverk för kristna i Sverige. Under nationaldagen kom bön ske på 216 av landets 290 kommuner. Man bad för vårt land för människor och konkreta behov inom alla samhällsområden; utbildning, politik, näringsliv media, kultur, familjen och kyrkan.

 

17 juli: 

Bön i bönhus och egen kammare  

Över 80 personer sökte sig till sommarmötet i bönhuset 17 juli. Av gästboken att döma kom de flesta från Närke, men även andra mer långväga, från Uppsala och ända bortifrån Frankrike.

Anders Bergh och Lars-Axel Nordell från Örebro stod för sången och musiken. Eva Jacobsson från Kumla spelade tramporgel. Lars-Inge Larsson hälsade välkommen och berättade historien bakom bönhuset. 

Be till Gud i det fördolda

Berit Simonsson, inspiratör i Oasrörelsen, blev denna kväll även kreatör för de församlade. Menigheten fick inte sitta helt overksamma i mötet, utan Berit utformade frågor som hon uppmanade folk att kort samtala om i mötet. Huvudinnehållet i predikan kom att handla om bön. Vad kunde väl passa bättre att predika om i ett bönhus? Berit talade omkring Matteus 6:6 där Jesus uppmanar oss att bedja i det fördolda, att söka avskildheten i vår vardag: ”Gå då in i din kammare, och stäng igen din dörr, och be till din Fader i det fördolda. Då skall din Fader, som ser i det fördolda, löna dig”. Berit tog liknelser från fartyg och båtkölar.
-Det är seglen man ser på en båt, inte kölen. Men ändå har bottenstommen betydelse för att båten skall kunna segla. Det som inte syns har betydelse för det som syns. Likaså är det med bönen, vår dolda bönegemenskap med Gud har betydelse när vi gå ut och möter människor. 

Kollekten i mötet slutade på 4375 kr som oavkortat gick till Oasrörelsens arbete, och efter samling blev det medhavd fikakorg i gröngräset utanför bönhuset. 

 

 

31 augusti:

Nattvard och bön

Ett 40-tal personer sökte sig till det ekumeniska bön- och nattvardsmötet i bönhuset 31 augusti. De flesta från Lekebergskyrkan, men även från andra församlingar i bygden. Några tillfälliga besökare ända från Kongo i Afrika. Conny Bohman i intresseföreningen höll i ledningen. 

 

 

7 september: 

Slutet gott i facklors sken

Nunnespel och läsarmöte avslutade säsongen på Riseberga    Foto: Nerikes Allehanda

Över 200 personer sökte sig till Riseberga en vanlig vardagkväll, onsdag 7 september. För att delta i läsarmöte i bönhuset samt lyssna på konsert i klosterruinen.  

Säsongsavslutningen på Riseberga med ”I facklors sken” samlade över 200 personer. Det blev så många att Risebergatårtan inte räckte till alla. Men det var glada miner ändå.

Livsfrågor berörde

Samlingen började denna gång i bönhuset, där den församlade skaran fick höra Karl-Gustaf Mattsson berätta husets historia. Därtill sjöngs ett antal sånger som ofta förekom i bönhuset när väckelsen där begav sig, exempelvis Carl Olof Rosenius ”Var jag går i skogar berg och dalar” samt Lina Sandell-Bergs ”Tryggare kan ingen vara”. Det blev rena läsarmötet och folk tycktes berörda av innehållet. Några kom fram efteråt och ville fortsätta samtala om livets mening. Frågor som ju både godsägare Olof Gabriel Hedengren och de fattiga och hårt arbetande torparna en gång haft anledning att fundera på.

Säregen ljussättning

Efter samlingen i bönhuset vandrade man ner till klosterruinen där Riseberga Revidiva tog över med ett digert program. Här gavs sång av nunnekören och systrana Lysén, gitarrspel av Gunnar Hjort och skådespel av storbonden Jansson, abbedsissan Elisabeth och klostrets infirmaria (sjukhuschef) Wivianne Högman. Kvällsmörkret sänkte sig sakta över platsen och den fina ljussättningen gav en högst säregen känsla över innehållet. Dock blev klosterspelet kanske i längsta laget, efter en timme var det tämligen kallt på Riseberga och många frös. Ändock stannade alla tappert kvar till klockan 21.30.

Profanare årsmöte 

Bönhuset står öppet till början av oktober för den som vill åka dit. Nästa samling med Intresseföreningen för Riseberga bönhus är årsmötet i november. Denna gång planeras innehållet bli mer profant än tidigare. Vi ber att få återkomma om tid, plast och ämne.

 

19 november 

Smakrikt årsmöte planerade för 2017

 Karin Schill berättar om osttillverkning

Lördag 19 november höll intresseföreningen årsmöte på gårdsmejeriet Ostbiten i Östra Granhammar, utanför Fjugesta. En smakrik samling i en stämningsfull miljö

Förra styrelsen omvaldes, med Lars-Inge Larsson som ordförande, Conny Bohman som sekreterare och Maths Jerlström kassör. Övriga ledamöter är Britt-Marie Arvidsson, Astrid Söderqvist, Jonatan Lindner, Lars-Axel Nordell och Karl-Gustaf Mattsson.

 

Karins ostar

Årsmötet kom att koncentrera sin samling kring osttillverkning. Detta i anledning av att Olof Gabriel och Lina Hedengren bedrev en vidlyftig sådan, under sina år på Riseberga. Ostbitens ägare, Karin Strömberg, berättade om verksamheten på Ostbiten, om sina erfarenheter från osttillverkning på en fäbod, hur man tillverkade ost förr i tiden samt vilka ostar hon framställde. Årsmötet fick testa en tallrik ostar från hennes sortiment, fäbodost, blå- och vitmögelost samt salladsost. Däribland märktes smakrika Barbro samt kryddade Erik, döpt efter en tidigare byggjobbare på Ostbiten.

Till årsmötet hade även tillsänts en holländsk kumminost, inköpt på ostbutiken Gamla Amsterdam i Stockholm. Den enda butik i Sverige som säljer denna sort. Årsmötet sänder ett särskilt tack till Olof Hedengren, barnbarns barn till Olof Gabriel och Lina, som gjorde sig besväret att pulsa genom snökaoset på Söder i november, allt för att sända oss den ytterst välsmakande osten

 

Hedengrens ostar

Olof Gabriel Hedengren startade 1843 framställning av ost, smör, sirap och stärkelse. Av osttillverkning fick han en stor marknad i Sverige, England och Danmark. Varje tisdag- och fredagsmorgon levererades hans produkter till Vretstorps station för vidare transport,via Stockholm eller Göteborg för export till utlandet. På Riseberga startade han 1864 länets första mejeri och här hölls även mejeriskola, som blev en av de första i landet. Efter Olof Gabriels död 1870 fortsatte hustrun Lina verksamheten. Vilken senare fick sonen Johannes, som övertagit ansvaret för Riseberga, till hjälp. Verksamheten fortsatte till Riseberga gick ur släktens ägo 1886. Recepten på deras ostar lär ha sålts till Falbygdens ost i Falköping, därom finns i dag dock inget bekräftat.

 

Planering 2017

Årsmötet tog del av och godkände intresseföreningens sommarplanerar. En vårkonsert är planerad att hållas i maj, med sångare känd från TV. Närmare info senare när det spikats helt. Traditionella sommarmötet hålls i juli. Olika kända talare står på förslag som predikanter i mötet. Därtill planeras en ”Minns du sången”-konsert i augusti, troligen ledd av lokala förmågor. En bön- och nattvardsgudstjänst hålls i samma veva och säsongen avslutas med intresseföreningens medverkan i den historiska föreningen Riseberga Redivivas höstarrangemang ”I Facklors sken”. Då brukar det serveras Lina Hedengrens Risebergatårta, så för den som ännu inte smakat kakan är det ett ypperligt tillfälle att vara med. 

 

Stöd med 100 kr 

Intresseföreningen består i nuläget av 36 medlemmar. Årsavgiften, eller snarare stödavgiften, för 2017 kommer  att fortsatt vara 100 kr. För den som vill går det redan nu att betala på vårt bankgiro 5230-1785

Föreningen riktar slutligen ett stort tack till Rune Brandes som nu avgick, efter att ha tjänat som vår revisor i tio år. Barbro Andersson ersätter honom. Gudrun Arvidsson har bett om att få bli befriad från valberedningen, varför en ersättare till henne sökes. Kanske Du som läser detta vill anta den uppgiften? Roland Andersson fortsätter i valberedningen som förut.

 

 

Budbäraren jubilerar 2016

I år är det 160 år sedan tidningen Budbäraren grundades. Året efter började den utges. Tidningen var Evangeliska fosterlandsstiftelsens eget organ och dess förste redaktör hette Bernhard Wadström. Tidningen kom flitigt att läsas bland Risebergarörelsens folk, inte minst tack vare Olof Gabriel Hedengren som var en av de ihärdigaste prenumerantvärvarna. Bara under startåret 1856 skaffa Hedengren ihop 400 prenumeranter till tidningen.  

Men när ledningen i EFS framförde hård kritik mot nattvardsföreningens bildande på Riseberga 1860, som man såg som separatistiska tendenser, svalnade Hedengrens intresse för tidningen. Den nära vänskapen med redaktör Wadström bestod emellertid, och de förde under många är en livlig korrespondens med varandra. Tidningen ges fortfarande ut, numera som månadstidning.