Länkar

 

Arkiv, bibliotek och museer

Arkivcentrum i Örebro län (som innehar intresseföreningens och kommitténs originalhandlingar)

Läsarens väckelsehistoriska bibliotek (finns på Örebro missionsskola)

Riksarkivet (nationellt arkiv, vari ingår delar av den svenska väckelserörelsen)

Sigtunastiftelsens bibliotek (för existensiella livsfrågor, bl.a. med information om Olof Gabriel Hedengren)

Örebro läns museum

 

Kristna samfund kopplade till Riseberga bönhus

Evangeliska fosterlandsstiftelsen

Evangeliska frikyrkan

Frälsningsarmén

Metodistkyrkan i Sverige

Pingst - fria församlingar i samverkan

Svenska alliansmissionen

Svenska baptistsamfundet 

Svenska missionskyrkan

 

Kyrkorna

Kyrktorget (kyrkornas webplats på nätet)

 

Lokalt

Lekebergs kommun (i vilken Risberga bönhus är belägen)

Västernärkes hembygdsförening

Riseberga Rediviva (verkar för att levandegöra och bevara Riseberga klosterruin
samt stödja forskning om den)

 

Myndigheter

Länsstyrelsen (som har tillsynsansvar för bönhuset)

Riksantikvarieämbetet (där bönhuset är registrerat)

 

Personer knutna till Olof Gabriel Hedengren

Carl Olof Rosenius (lekmannapredikant med stor betydelse för svensk väckelserörelse)

Jenny Lind (världsberömd operasångerska som ville bli fru Hedengren)

Lina Sandell-Berg (sångförfattarinna) 

Thomas Chalmers (skotsk predikant vars Predikningar påverkade Hedengren)

 

Risebergarörelsens rötter

Anders Carl Rutström (herrnhutisk präst)

 

Övrigt

Åbytorps amatörteatersällskap (som i bönhuset 2005 och 2006 framförde spelet "Hedengren - en banbrytande man", samt på Nya teatern i Örebro våren 2007)

Sionstoner (en fin sida om läsarsånger med en funktion där de även går att lyssna på)

Takarbete av bönhuset 2010, rapport av Anneli Borg på Örebro läns museum

 

Text: KG Mattsson