Lantbruket i Olof Gabriels bouppteckning

Efter texterna här nedan kan du se bilder av de föremål i som nämns i Olof Gabriel Hedengrens bouppteckning angående lantbruket. Alla är dock bara för åskådning och hämtade från internet, ingen kommer från Hedengrens lantbruk. 

Hjälp oss gärna att leta reda på förklaringar till ålderdomliga ord i bouppteckning. Vad användes prylarna till och hur? Bifoga gärna en bild om du har. Skicka text och bilder till info@riseberga.dinstudio.se 

 

 

1⁄2 mantal rå och rör. ”Man brukar skilja mellan ypperligt frälse och allmänt frälse. Ypperligt frälse var helt befriade från grundskatt till kronan och bestod av säterier och rå- och rörshemman (landbohemman inom samma by som säteriet).

1 mantal skatteaugments. Ett rusthåll skulle hålla en ryttare eller dragon med häst och "mundering" (uniform). För att täcka utgifterna för detta var rusthållaren befriad från skatt (jordeboksränta) med ett fastställt belopp, lika för alla rusthåll inom regementet. Men om skatten gården skulle betala inte nådde upp till den summan, och skattebefrielsen alltså inte täckte utgifterna, så fick rusthållet ekonomiskt bidrag från en annan gård, ett s k augment. Dessa gårdar var indelta som augment till ett bestämt rusthåll och en fastställd del av deras skatt gick till rusthållaren. Men augmentshemmanets ägare eller brukare räknades inte själv som rusthållare. Såväl skatte- som krono- och frälsegårdar kunde vara augment.

Ayrschirekor är en skotsk nötkreaturras från norra delenav grevskapet Ayrshire.

Drillharv. Harv formad så att den ansluter sig efter en drill. Drill betecknar i rygg upplagd jord för att ge växterna en djupare och mer genomluftad matjord.

Drällvävstol. Vävstol avsedd för vävning av mönstertypen dräll, här en linneduk i sk daldräll

Enok?

Färdryss. ”Efter en stund mötte jag en kolare med sin mörka färdryss ...” En ryss i det här fallet är en släde avsedd för transport av kol.

Garrets rensmaschin?

Gigg. Vagn för en häst med två höga hjul med fjädring.

Halmfässingar kan här möjligen avse säckar eller putar fyllda med halm. Fässing kallades den säck som knallarna bar sina varor i.

Harftisslass?

Harvbörder?

Hummelsil. Öltillverkning. En hummelsil monteras vid utloppet och hindrar att humlekottar sätter igen tappkranen

Häcklor. Används vid linberedning för att häckla. Linet dras genom metallpiggarna som då kammar bort skalrester från linfibrerna.

Härsilar? kanske hårsilar?

Kapson. En kapson verkar direkt på hästens nosrygg som är direkt förbunden med nacken vilket gör kapsonen väldigt effektiv för att böja hästens nacke. Nacken är i sin tur förbunden med hals, rygg och kotor ända ut i svansroten. Det gör att kapsonen blir ett tydligt och effektivt hjälpmedel för att få korrekt böjning genom hela hästens kropp. Med tränsbett eller sidepull varianter är det lätt att enbart hästens hals böjs åt sidan och kan på så sätt undvika en ren böjning.

Kalkrisse?

Knoster. Tung slägga. 

Kolryss. Kälke eller släde för koltransport. Kolryss (av ryssja) var en hög korg, som gjordes av flätade spjälor av ene. Den största varianten rymde cirka 40 hektoliter. ”Ryssen” placerades på en kolsläde (flak på två kälkar efter varann länkade med en kätting) och lastades med träkol som hämtades från milorna.

Krosskilsvälter?

Lemtrissor?

Lethkinn?

Ljusstjerna?

Makarinfinbricka?

Moderatörlampa. Moderatörlampan uppfanns 1837 av Franchot. Oljan är innesluten i en behållare i lampans fot och pressas genom ett rör upp till veken. En särskild regulator, en moderator, används som ger veken en jämn oljetillförsel.

Monarker för täckdikning?

Målkärl. Redskap för mätning av volymer, våta eller torra varor

Nystfot

Nätband?

Resparvagn?

Resslar?

Rullharf. Harv med pinnar på axlar lagrade i en ram.

Ryktskrapor. Används vid ryktning tillsammans med ryktborste.

Semläder – sämskskinn?

Skyryxa. ”En yxa är en yxa, skulle man kunna tro, men inget kan vara mer fel. I boden finns tre typer av yxor: täljyxa, skyryxa och torvyxa. För den som till äventyrs aldrig sett en skyryxa kan jag berätta att det är en ”kortskaftad, smal yxa som användes till flathuggning av timmer” (Ordbok för släktforskare).

Smallska plogar?

Stråckelräfsa?

Sölfstock. Heter numer solvstock, används att knyta solven på. Att solva är det arbetsmoment under uppsättningen av en varp i en vävstol då varpen träs genom solven.

Sörplårar. Kar för beredning av sörpa, för blötning av hackelse o. d. I sörplåren blandades, förutom agnar och boss, även hömål, skuren vickerhalm och ärthalm samt avrepat löv.

Täckvagn. Täckt, 4-hjulig vagn av typen berlinare, clarence eller landau (landå)

Vattenok för vattenhämtning.

Vildkorpar

Wärplar? Förmodligen substantiv av verbet att varpa?

Ylledamast. Väv som t ex i detta brudlivstycke av storblommig ylledamast

Zigzagharv?

Gigg

Häcklor

Vattenok

Oxok

Ayshirekor

Kommentar
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)