Baptist mildrade kanske Hedengren

Olof Gabriel Hedengren lär i början av väckelsens utbrott 1853 varit mycket negativ till baptisterna, vilka han såg som konkurrenter om själarna. Så pass negativ att han till och med avskedade två pigor som blivit baptister. Men han skulle med tiden ha blivit mer positiv till konkurrenterna. Möjligen kan det ha berott på Erik Jansson, en av hans mest bofasta torpare.

När Sveriges första nattvardsförening bildades på Riseberga 1860 blev Erik Jansson, född 1825, hans första fru Lovisa Söderström, och hans andra fru (då piga) Carolina Jansdotter, född 1823, medlemmar nummer44, 45 och 46. Prästen i Edsberg antecknade att de tre var starka motståndare till att delta i Statskyrkans nattvardssamlingar. Tre år senare blev de baptister och vägrade då även döpa sin barn. Trots detta fick de bo kvar på Riseberga. Troligt är väl att Olof Gabriel vid denna tid mildrades i sin inställning till baptismen.

Erik och Lovisa med familj bodde i Fallets torp under Riseberga ägor. Efter hennes död gifte han om sig med Carolina och levde med henne tills hon avled 1871. Han och de tre yngsta hemmavarande barnen flyttade 9 november 1879 till ett torp på Högan, även det tillhörande Riseberga.  På Högan fanns då fyra familjer, boende i bondgård, torp och arbetarbostäder. När Erik avled 1884 bodde bara de två yngsta sönerna kvar.

 

Släktforskning

Erik Jansson född 3/6 1825 i Viby, död 31/3 1884 i Högan, under Risbeberga, Edsberg, gift 1) 27/4 1855 med Lovisa Söderström, född 1822 i Askersund, död 11/5 1862, gift 2) med Carolina Jansdotter f.10/10 1823 i Viby, död 1871 -

 

Barn:

I första äktenskapet

1. Johanna Eriksdotter född 18/8 1856 i Fallet, Edsbergs socken – Johanna blev 16 oktober  1874 piga hos fanjunkare Lannes med familj i Härvesta, Edsberg. Hon återvände till Högan 1 november 1877, men flyttade till Örebro 24 oktober 1878

2. Johan Eriksson född 22/8 1858 i Fallet, Edsbergs socken - blev dräng i Bo, Knista socken 24 oktober 1878, flyttade eventuellt till Vintrosa 1879 (dock ej återfunnen där i inflyttningslängden)

3. Oscar Eriksson född 3/1 1860 i Fallet, Edsbergs socken, död 1/6 1861 i Fallet, Edsbergs socken

 

I andra äktenskapet

4. David Eriksson född 10/10 1863 i Fallet, Edsbergs socken – blev 11 november 1881 dräng i Kvisserud, Edsberg, flyttade till Hackvad 1882,  åter i Högan 20 november 1883. Antecknades som sinnessvag och ogillades därför till militärtjänst, bodde ensam kvar i Högan efter faderns död 1884. Antecknades som arbetare. Flyttade 5 november 1892, troligen till Fattigstugan, antecknades som ”å socknen skrifen”. Flyttade 1896 till Kristinehamns hospital (mentalsjukhus)

5. Maria Eriksdotter född 21/5 1865 i Fallet, Edsbergs socken – Blev 8 november 1882 piga i Svensgården Via, Hackvad socken, flyttade 24oktober 1888 till Viby socken (går dock ej att återfinna där)

6. Elisabet Eriksdotter född 11/11 1865 i Fallet, Edsbergs socken, död 28/11 1871 i Fallet, Edsbergs socken

7. Andreas Eriksson född 28/7 1869 i Fallet, Edsbergs socken – Emigrerade 19 mars 1890 till Amerika 

 

 Om det finns någon som vet vad som hände barnen, hör av er till Karl-Gustaf Mattsson, Kumla

 

Högan är idag hembygdsgård för Västernärkes hembygdsförening. Varje år ordnas där midsommarfirande.