Till salu

Här kan du köpa skrifter framtagna av intresseföreningen som relaterar till Olof Gabriel Hedengren och Risbergarörelsen. Fyll i dina uppgifter nedan och sätt in pengarna på intresseföreningens bankgiro 5230-1785, så tillsänder vi er skriften via posten.

 

Nytryck om yttersta tiden

Intresseföreningenhar gjort ett nytryck av Olof Gabriel Hedengrens skrift ”Kort sammanställning af Skriftens Profetior om Ändans tid”. Publikationen kom första gången ut 1860, var på 20 sidor och kostade då 10 öre.

Boken är byggd på kunskaper av de tyska pietisterna Johann Albrecht Bengel och Magnus Friedrich Roos. Men en hel del tankar tycks dock ha varit Hedengrens egna slutsatser, särskilt fotnoterna. Bland annat kan man här läsa att ett stort krig ska utbrista i Syrien i den yttersta tiden, vilket kommer att leda till att islam därefter kommer att utbredas i världen. Profetior som vi ju idag kan ana uppfylls inför våra ögon. 

Hedengrens skrift var den första i sitt slag i Sverige, och många senare eskatologiska författare kom ofta att hänvisa till den. Dock syns ingen idag ha den kvar i sin ägo, varken författare, teologiska fakultet eller universitet. Det enda nu kända originalexemplaret finns att beskåda på Kungliga biblioteket i Stockholm. 

Men nu går den att köpa som nytryck, för endast 30 kr med porto och emballage. Du kan också köpa skriften i samband med någon av våra sommarsamlingar, då kostar den bara 20 kr

Text & bild: KG Mattsson

Ditt namn

Din e-post

Ditt telefonnummer

Ditt meddelande