Risebergarörelsens rötter

Risebergarörelsens rötter måste naturligtvis sökas bland de personer som fanns med. Främst i dess ledare Olof Gabriel Hedengren. Det han växte fram ur och formades av blev efterhand också rörelsens riktlinjer. Men de människor som sökte sig till Riseberga hade alla sina bakgrunder som de tog med sig och delade med Hedengren. På så vis formade även de rörelsen.

Guds ord är grunden

Grunden är naturligtvis Bibeln, det i den som Hedengren och läsarna finner tröst, nytt liv och en gemenskap med Gud och varandra. Romarbrevet 3:8; ”Vi hålla nämligen före att människan blir rättfärdig genom tro, utan laggärningar” blir startskottet för Hedengrens omvändelse. Där inser han att det inte är lagar, regler eller en allmän religiositet som leder människan till Gud, utan genom en personlig tro på Jesus. Ett förhållande som Martin Luther hade upptäckt 330 år tidigare men som förlorats i en maktfullkomlig Statskyrka. En kyrka som rörelsen med tiden befriar sig ifrån.

Olika rörelser formade väckelsen

När Hedengren gör en livsomvandlande omvändelse är det genom studier av Nya testamentet ihop med Luthers predikningar, en rad pietistiska författare, kontakter med folk från roparrörelsen, herrnhutismen, nonkonformismen, nyevangelismen, metodismen, liberalism och till börja med även baptismen som formade Risebergarörelsen till vad den blev. Så man kan säga att ekumeniken var stor redan från början, men det var kristna rörelser som satte Jesu liv och gärning högst på agendan.

 

1517

Lutherdomen

1600-talet

Pietismen

1720-talet

Herrnhutismen

1807

Traktsällskapen

1830-tal

Metodismen kom till Sverige

1840-tal 

Nyevangelismen

1840-talet

Roparrörelsen

1843

Skotska frikyrkan bildas

1850-tal

Samhällsförändringar i Sverige

 

 

Text: KG Mattsson

Låt oss söka Risebergarörelsens rötter ....