Referat 2015

 

Intresseföreningen har fått egen logotype

Intresseföreningen för Riseberga bönhus har nu fått sin egen logotype. Skaparna av symbolen är Olof Hedengren och hans son Pontus Hedengren, i Stockholm. Den förra är konstnären som målat bönhuset i sommarskrud och den senare har stått för designen.

Utförandet finns dels som logotype att användas på affischer, broschyrer, utställningar eller annan reklam och dels som topplogga på brevpapper. För den som vill använda dessa finns loggan att hämta upp under fliken Aktuellt, som Riseberga logotype och Riseberga brevpapper mall. Styrelsen ber att framföra sitt varma tack till Olof och Pontus för ert fina arbete!

 

  Peter Hallström vid pianot

Varm kväll på regnigt Riseberga

Det blev en tidvis regnig och kall kväll i bönhuset 31 maj. Men desto mer varm och fylld av atmosfär tack vare sångaren Peter Hallström som bjöd på en mycket personlig kväll.

Över 70 personer hade sökt sig till Riseberga och fick höra sångaren varva sina låtar, med berättelser om sitt liv. Öppet och ärligt berättade Peter om sina upp och nergångar i livet. Om uppgörelsen med sin frikyrkobakgrund, sin skilsmässa och motgångar i yrket. Men också om hoppet och glädjen och om sin dotters betydelse, om tron på kärleken och människorna.I pausen serverade intresseföreningen fika och för de riktigt hungriga korv med bröd. Stämningen var god och vi ser nu fram mot nästa arrangemang i bönhuset

 

 

Sahlbergs predikan värmde

Ingen prästman inom Svenska kyrkan tycks dra så mycket folk som prästen Carl-Erik Sahlberg, den slutsatsen kunde man dra när han besökte Riseberga bönhus 19 juli. Folk tycktes komma från hela Närke och fyllde både kyrksal och läktare. Det blev en varm tillställning i dubbel bemärkelse, både andligt och jordiskt. Solens strålar värmde upp den annars ganska kylslagna lokalen, och för första gången denna sommar blev det varmare i bönhuset än utanför. Även Sahlbergs predikan värmde. Han uppehöll sin förkunnelse kring vår bibeltrohet, att inte "klippa" i bibeln efter vårt egna tyckande, och att helga vilodagen.

-Vi behöver vilodagen helt enkelt för att orka mer, sa Sahlberg

Gruppen Oldboys från Fjugesta stod för sång och musik, och ledde de församlade i gamla kända läsarsånger.  Kollekten blev mycket god, 4600 till mission i Afrika samt 4500 kr till intresseföreningen.  Efter samlingen intog man egen fikakorg i parken

 

 

Över 300 såg Hedengrenspelet

Georg Lado vid spakarna för tekniken då spelet uppfördes. 

 

Drygt 300 personer kom att se teaterspelet "Hedengren - en banbrytande man" på Sparbanksbörsen i Fjugesta. Föreställningarna gavs de två första helgerna i augusti.

-Ekonomiskt gick vi plus minus noll och det får man vara glad för då andra spel går back, säger Lars-Inge Larsson, pjäsens producent.

Efter en gungig inledning på veckan, med tekniska problem och en del premiärnerver lyckades Åbytorps Amatörteatergrupp vända katastrofvarning till succé. Publiken fick se en mycket spelglad ensemble som bjöd både glädje och humor till sorg och befrielse. 

Flera jubileumsanledningar

I år var det tio år sedan första Hedengrenspelet uppfördes i Riseberga bönhus, vilket sedan följdes av en återupprepning 2006 och spel på Nya Teatern i Örebro 2007. Det fanns ytterligare anledningar att uppföra spelet 2015, det var nämligen 160 årsjubileum sedan bönhuset byggdes, samt 20-årjubileum av Lekeberg som kommun.

Välsignad lokal

En tid i våras hade teatergruppen planer på att även denna gång framföra skådespelet i bönhuset, men det föll på praktiska detaljer. När sedan möjligheten att hyra Sparbanksbörsen i Fjugesta dök upp vågade man sig på att spela där. Sparbanksbörsen är en f.d. industrikpokal som Lekebergs revysällskap byggt om till teaterlokal. Här finns all den utrusning som en teaterensamble kan tänka sig behöva. Stor scen, teknisk apparatur, loger, kök, severing, personalutrymmen med mera. Valet av lokal har visat sig bli till stor välsignelse då Västernärke i början av perioden nästan dränktes av en myckenhet regnande. 

Sista föreställningen

Sista föreställningen 9 augusti samlade nästan full lokal, den 32:a föreställningen i ordningen, sedan starten 2005. Troligen blev det också den sista. 
-Ja, nu känns det som att vi spelat färdigt Hedengrenspelet, nu är det dags att satsa på andra uppsättningar, avslutar Lars-Inge Larsson 

Föreställningen kom emellertid att filmas, och kan komma att sammanställas till möjlig försäljning på dvd. 

Spelet bakom scenen

Här kan du se några bilder på spelet bakom scenen, förberedelserna inför varje föreställning. Och här kan du läsa Nerikes Allehanda artikel från 30 juli om spelet. En utförligare beskrivning om teatern finns i papperstidningen för den som vill läsa lite mer. 

 

 

Fjärde året i rad för Jonatan & kapellet

 Publiken lyssnar till Jonas, Gunnar och Per-Emil

Det har nu blivit en god tradition att Jonatan Lindner & Kapellet spelar i bönhuset i augusti. För fjärde året i rad musicerade gruppen på Riseberga.

Över 100 personer hade denna ljuvliga 30 augustikväll sökt sig till bönhuset för att finstämda och tankvärda låtar. Av Jonatan Lindner med sång, Joanna Lysén, trumpet, Per-Emil Jakobsson, keyboard och Antoni Yammin, bas. Denna gång var bandet även förstärkt med skönspelande gitarristen Gunnar Hjorth.  Stämning blev lättsam och avslappnad. Fika i pausen och utgångskollekten gav tillsammans omkring 2500 kronor.

 

Nattvardsmöte i bönhuset

Ett 15-tal personer sökte sig till bönhuset 2 september kl 19.00. För att tillsammans bedja för bygden, församlingar och deras arbete. Bland annat fick en pågående storseans i Edsbergs gamla prästgård motbön. Samlingen avslutades med nattvardsmöte lett av pastor Tomas Sandin från Lekebergskyrkan.

 

 

Fackeltåg i höstmörkret

Även i år samverkade intresseföreningen med Risberga Rediviva kring kvällsprogrammet "I facklors sken", denna gång 9 september. De församlade 110 personer leddes på en stämningsfull vandring från 1100-talets kloster till bönhusets 1850-tal. Mötta och informerade av skådespelande nunnor och Lars-Inge "Hedengren" Larsson. Liksom förr om året avslutades promenaden med Lina Hedengren Risbergatårta, i bönhuset.

 

 

Bönhuset med i musikvideo

Riseberga bönhus har kommit i blickfånget i en musikvideo. Det är Jonatan Lindner & Kapellet som spelat in sången ”Drömmen om att flyga” som här får sig en högst högtflygande vinkel av bönhuset med omgivningar. Jonatan är dessutom ledamot i vår styrelse för Intresseföreningen för Risberga bönhus. Klicka här så så kan du se filmen på youtube

 

 

 

 Släkten Müntzing besökte Riseberga

 Jan, Malin, Lars, Jonas, Anna-Klara o Gunilla Müntzing

Ett för intresseföreningen celebert besök fick bönhuset i söndags 20 september. Då kom delar av släkten Müntzing att guidas i bönhuset.

Det var deras förfader Gustav Vilhelm Müntzing, som vid sidan av Olof Gabriel Hedengren fick stor betydelse för Risebergaväckelsen på 1850-talet. Här kan du läsa om honom, samt se en större bild av söndagsbesöket.
-Det är långt mellan varven på våra släktmöten, senast var det 1895, säger Jonas Müntzing, docent från Nynäshamn

Gruppen hade i helgen deltagit i ett tre dagar långt släktmöte på Stora Hotellet i Örebro. Ett 70-tal personer deltog i träffen. Man har lyssnat på föredrag om familjens olika grenar, besökt stadsarkivet, ätit god mat och gått på stadsvandring i anornas fotspår. Släkten har sin utgångspunkt från Örebro, men är i dag utspridd över hela Sverige. Äldste kände förfadern är Johan Friedrich Müntzing som 1726 inflyttade från Tyskland till Örebro där han blev källarmästare och vinhandlare i det gamla rådhuset. En son drev restaurangen vidare, en annan blev kronobefallningsman. Det vimlar sedan av domänintendenter, kronofogdar och borgmästare, innan prästen Gustav Vilhelm Müntzing gjorde gjorde avtryck i historien.  Vid ett tillfälle berättar man, när prästen i Edsberg med landsfiskalen i sällskap, kom till en predikan för att anhålla Hedengren för brottet ”nattvard utan präst”, ställde sig Gustav Vilhelm upp och konstaterade: ”Jag är här och jag är präst”, varvid dramatiken uteblev.

Nu hoppas man att det inte ska dröja ytterligare 120 åt innan släkten möts igen. För att upprätthålla kontakten har man skapat en sluten grupp på Facebook och snart kan det kanske komma en mer offentlig hemsida. 

 

Exempel på personer i släkten Müntzing

Johan Friedrich Müntzing (1706–1778). Stamfader. Källarmästare och krögare i Örebro 1744–1778.

Johan Müntzing (1745–1820). Son till stamfadern. Rådman i Örebro, länsbokhållare och kronofogde i Östernärke.

Carl Peter Müntzing (1788–1838). Sonson till stamfadern och borgmästare (justitiarie) i Vaxholm 1816–25.

Johan Freddric Müntzing (1788–1848). Tvillingbror till Carl Peter och borgmästare i Trosa 1788–1848.

Gustaf Wilhelm Müntzing (1817–70). Komminister i Viby, Örebro.

Alvar Müntzing (1848–1917). Framstående uppfinnare och grundare av Svenska Pappersbyrån.

Paula Müntzing (1896–1967). Danslärarinna och förgrundsgestalt inom danspedagogiken Dalcrozerytmik.

Arne Müntzing (1903–1984). Professor i ärftlighetslära, ledamot av Vetenskapsakademien.

Arne Müntzing (1917–1982). Grundare av Triumf Glass.

Jonas Müntzing (1940–). Docent i fysiologi.

Roger Müntzing (1968–). Vd för JMS Vattenrening i Örebro.

 

 

Årsmöte och Fjugestaprofetior

Intresseföreningen för Riseberga bönhus höll lördagen 21 november sitt årsmöte. Samlingen hölls i Fylstakyrkan i Kumla.

Mötet inleddes med en teatermonolog av Lars-Inge Larsson om den förr så kände Fjugestaprofeten, se nedan. Därefter följde fika med Risbergatårta och därefter årsmötesförhandlingar.  Årsberättelsen upplästes och kassarapporten godkändes.  

Plus trots minus

Då kassören Maths Jerlström ej kunde närvara (på utlandsresa) fick revisor Rune Brandes rycka in och redovisa. Rapporten visade att utgifterna varit höga under verksamhetsåret med 31.495 kr, upplyft av intäkter på 28.877 kr, men med ett minus på 3.068 kr. Men tack vare ingående behållning från föregående år har intresseföreningen ändå 19.176 kr i bankbehållning. 

Styrelsen återvaldes

Styrelsen återvaldes dvs med Lars-Inge Larsson som ordförande och Conny Boman sekreterare, samt  därtill ledamöterna Astrid Söderqvist, Britt-Marie Arvidsson, Jonatan Lindner, Lars-Axel Nordell och Karl-Gustaf Mattsson 

Höjd medlemsavgift

Inriktning på verksamheten för 2016 är ungefär densamma som tidigare, en samling/månad. Konsert i maj och augusti, sommarmöte i juli och nattvardssamling i september. Därtill finns planer på en föreläsning, kanske ihop med Västernärkes hembygdsförening. Årsmöte 2016 spikades till 19 november. Årsmötet beslutade också att medlemsavgiften höjs från 50 till 100 kronor, en önskan som framkommit från flera medlemmar. 

 

Fjugestaprofeten förutsåg EU

Fjugestaprofeten Karl Viktorsson föddes den 9 januari 1866 i Frösvi, Edsberg. Troligen lär han under sin uppväxttid gått i söndagsskola i Riseberga bönhus och kom tidigt till tro. Som vuxen kom han att studera bibeln flitigt. Han förblev dock hela livet en sökande själ och bytte upprepade gånger hemvist i olika samfund. Sina sista år kände han stark dragning till Adventistsamfundet.

Duktig lantbrukare

Med sin fars välsignelse anträdde han vid 25 års ålder en vandring ut i Europa som kom att vara i sex år. 1897 återvände han hem till Frösvi, gifte sig med Maria Johansson och välsignades med fem barn. Karl var en duktig lantbrukare, och likt Olof Gabriel Hedengren ersatte han nedgångna byggnader, införde nya jordbruksmetoder, skaffade bästa tänkbara kreatur, anammade den tekniska utvecklingen och utvecklade ett mönsterjordbruk. En riktig Sörgårdsidyll enligt hans egna barn. Han byggde också ett hyreshus i Fjugesta, kallat Sing-Sing i folkmun då det enligt dem liknade ett amerikanskt fängelse.

Uppenbarelser om framtiden

När hustrun Maria avled 1932 gick Karl ner sig i djup sorg och kom att ägna stor tid åt religiösa grubblerier. Så småningom kom han till klarhet att inget religiöst samfund passade riktigt med hans syn på kristet liv. Eftersom han var frispråkig fick han snart både statskyrkan och alla frireligiösa församlingar emot sig.

Karl fick uppenbarelser om framtiden, började sammanställa stridskrifter och skickade brev till all världens dåtidas ledare, däribland Franklin Roosevelt , Adolf Hitler och Josef Stalin.  Fjugestaprofeten var nämligen pacifist och stark motståndare till krig. Han menade att mänskligheten närmade sig den stora vedermödan, som omtalas i uppenbarelseboken. Han skrev ett dokument där han utvecklar sin plan på hur en framtida världsordning borde se ut. Den tar i första hand sikte på Europa, men när den är fullkomnad borde den täcka hela världen.  Han förutsade att en Europeisk union skulle komma att skapas, ett enda rike uppdelat i regioner.

Missionerade kors och tvärs

Snart startade Karl sin mission och reste kors och tvärs genom Sverige och Norge. Han anklagade präster och predikanter i skarpa ordalag, talade emot barndopet och gav sin egen syn på skapelseberättelsen. Han framlade inga vetenskapliga bevis, men framhöll att det är Gud som är skaparen och styr utvecklingen från början till slut.

Karl avled under dramatiska förhållanden 1949. Han hade varit på Torpkonferensen och tagit sig för att predika utanför möteslokalen, vilket gjorde att han avhystes från området med biltransport.  Meningarna var delade om vad som sedan hände, men han återfanns i alla fall förlamad i en beteshage full av brännässlor och dog några dagar senare. Konferensvakterna åtalades och belades med böter.

Fjugestaprofeten var i grunden en vänlig man, men fullständigt främmande för att lyssna på mänskliga råd. Han var en stridbar vapendragare för den allsmäktige, helt och fullt övertygad om att han följde Guds röst i allt han företog sig. 

En utförligare artikel om Karl Viktorson kan du läsa här, sid 14-18, skriven av hans dotterson Karl Olov Karlsson, medlem i Intresseföreningen för Riseberga bönhus.

  

En stridsskrift av Fjugestaprofeten

”Kärleken har kallnat så de slakta varandra, och predikanterna de tillbedja Vilddjuret och dess bild som är krigsväsendet. Det finns ej någon religion eller sektväsen som har tagit avstånd ifrån det onda och djävulska som är synd emot hela Jesu lära och när en predikant, som har församlingsvård, om han kallar sig frälst och samvetsöm och ställer sig vid regementets förråd och kokgrytor och delar till mördarkandidater förnödenheter, då är den människan i den ondes våld och delaktig i deras mordgärningar som varder förtappade. Denna syndiga lära och gärningar som predikanterna sprutar ur sig måste jorden öppna sin mun och uppsvälja.

Jorden är det folk som inte skrymtar sig fram och säger sig vara frälsta, utan äro opartiska och ser det stora fördärv och den vedermöda som dessa skrymtaktiga predikanter sprutar ur sig, utan de säga dessa skrymtare sanningen att det är synd att taga sin nästas liv och egendom, och de som gör verktyg och lär sig synda de äro mer än dubbla helvetets barn

Dessa jordens folk känner på sig att de står på fast mark när de säger dem sanningen att de äro kärlekslösa och stora bedragare när de inbilla sig själva och andra att de äro frälsta när de gå i lära på att taga sin nästas liv och egendom och för övrigt hyllar hela den falske profetens lära om barndop, som är en trolldomssynd, samt den falske profetens sabbat eller söndag som tillsammans med krigsväsendet avkristnar världen helt och hållet.

De där predikanterna och pennfäktarna är trollkonstnärer och storbedragare, som vore bättre att de hade en eller två kvarnstenar bundna om deras hals och de vore sänkta i havets djup. Och den kärleksfulle Jesus säger åt dem; ´Gå bort i ogärningsmän!´ Detta tyder på att de vandrat långt fjärran från Jesu lära och endast varit bedragare och förförare här i världen och får nu äta gärningarnas frukt.

Karl Viktorsson, Fjugesta”

 
 
 
 
Kommentar
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)