Betyg 1827

Utdrag ur Protocollet, hållet uti Collegium vid Strengnäs Kongl. Gymnasium den 19 juni 1827 § 4, nr 25

Ynglingen Ol Gabriel Hedengren att för att å annan ort fortsätta sina studier vilja från Läroverket afgå, och i sådane afssende Betyg undfå.

Vid Handlingarnes genomseende befanns, att nämde Olof Hedengren född år 1812 uti Edsbergs församling af Närke, intagen uti Örebro A. Lärdomsskola år 1819 derstädes genomgått första, andra, tredje Afdelningen samt Rectors Class: intagen vid härvarande K. Gymnasium år 1826 härstädes genomgått  Nedre Afdelningen, uti hvilken sistnämnda Han nu tillbragt 2ne Läro-Terminer

Efter med Olof Hedengren nu Anställd Examen, ansågs Han, med afseende på det rum han inom afdelningen innehaft äga följande insigter:

I Theologien                                            Förswarliga

I Hebreiska Språket                                 Förswarliga

I Grekiska Språket                                   Godkända

I Latinska Språket                                    Godkända

I Philosophia Theoretica et Practica            Förswarliga

I Mathematiken                                        Godkända

I Historien och Geographien:                     Godkända

I Natural-Historien                                    Förswarliga

I Franska Språket                                     Förswarliga

I Tyska Språket                                        Förswarliga

 

Vid fullgörande av sina Yrken har Ol. G. Hedengren ådagalagt godkänd flit, _ och har föröfrigt uti sin lefnad visat ett stadgadt uppförande Enligheten med Protocollet intygar på aflagd Embets-Ed

 

Avgångsbetyg för OG Hedengren från Strängnäs Gymnasium 1827

Kommentar
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)