Jesus Kristus

 

 

Vem är Jesus från Nasaret?

 

Jesus frågade sina lärjungar: ”Vem säger ni att jag är?” 

Si­mon Petrus sva­ra­de: ”Du är Mes­si­as, den le­van­de Gu­dens son.”

Matteus evangelium 16:15-16

 

 

Vad betyder hans liv och död för dig?

 

”Var och en som tror på Jesus skall inte dö, utan få ett evigt liv”.

Johannes evangelium 3:6

 

 

Är Jesus Kristus den enda vägen till Gud?

 

Jesus sade: »Jag är vägen och sanningen och livet; ingen kommer till Gud utom genom mig”.

Johannes evangelium 14:6

Jesus gav sittliv!

För att DU skulle få leva i evighet