Jesus Kristus

 

 

Vem är Jesus från Nasaret?

 

Jesus frågade sina lärjungar: ”Vem säger ni att jag är?” 

Si­mon Petrus sva­ra­de: ”Du är Mes­si­as, den le­van­de Gu­dens son.”

Matteus evangelium 16:15-16

 

 

Vad betyder hans liv och död för dig?

 

”Var och en som tror på Jesus skall inte dö, utan få ett evigt liv”.

Johannes evangelium 3:6

 

 

Är Jesus Kristus den enda vägen till Gud?

 

Jesus sade: »Jag är vägen och sanningen och livet;
ingen kommer till Gud utom genom mig”.

Johannes evangelium 14:6

 

 

Är klimatförändringar ett tecken på yttersta tiden?

 Ty som det var i Noas dagar, så skall det vara vid Människosonens återkomst.  Som människorna levde dagarna före floden: de åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken,  och de visste ingenting, förrän floden kom och ryckte bort dem alla
- så skall Människosonens ankomst vara.

Matteus 24:37-39

 

 

Finns det något hopp för världen?

Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp. Ni skall kalla på mig och komma och be till mig, och jag skall höra er. Ni skall söka mig, och ni skall också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta.

Jeremia 29:11-13

Jesus gav sittliv!

För att DU skulle få leva i evighet