Olof Gabriel Hedengren

Olof Gabriel Hedengren föddes i en välbärgad familj. Föräldrarna var bruksägare med vida kontakter i de fina salongerna. Han gavs de bästa utbildningar, först med privatlärare och sedan via läroverk i Örebro och Strängnäs till studenten vid Uppsala universitet.

Nobless

 Genom släkten i Uppsala fick han kontakter i dåtidens förnämsta kulturkretsar. Han var begåvad, musikalisk och konstnärlig och gillade äventyr. 20 år gammal utbildar han sig till officer i Stockholm, men reste efter några år utomlands för att lära känna Europas sångkändisar. I Paris fick han insteg i de förnämaste kretsarna och han reste en tid tillsammans med dåvarande kronprins Oscar, som senare blir kung Oscar I. En bekantskap som gav Hedengren nära kontakter med det svenska kungahuset. Väl hemma i Sverige blev han nära vän till världskändisen Jenny Lind.

Jordbruksreformator 

1840 flyttade Olof Gabriel hem till sin föräldragård Riseberga och påbörjade ett frenetiskt arbete att göra godset till en mönstergård för svenskt jordbruk. Han lyckas med detta och blev föregångare på en rad jordbruksområden. Han valdes till ordförande i en rad lantbruksföreningar, och blev svensk representant på lantbruksutställningar utomlands. Allt tycktes lyckas honom väl. 

Väckelseledare

Men så kom katastrofen för honom och hans fru Lina. De förlorade 1852 inom loppet av ett halvår alla sina barn. Både blev djupt deprimerade. Lina sökte tröst i Bibeln medan Olof Gabriel blev en sökare. Men vid en färd till Örebro kommer han till insikt om evangeliets verkliga innebörd. Sorgen vändes i glädje. Snart samlade han sitt husfolk till andakter. Initiativet berörde grannar och snart startade en formlig folkrörelse i riktning mot Riseberga. Folk kom från hela Närke för att höra Hedengren och välkända predikanter tala.

Riksdagsman

Detta var i en tid då det var förbjudet att samlas till privata gudstjänster om inte en kyrkans präst fanns närvarande. Motståndet hårdnade och Hedengren anmäldes av både kyrkan och ordningsmakten. Men Hedengren varf ingen vanlig torpare som de kunde kasta i fängelse och misshandla. Hedengren byggde inte bara ett bönhus på Riseberga, han engagerade sig politiskt och påverkade genom sina kontakter med både kung och regering att de gamla förbuden mot fria kristna verksamheter föll den ena efter den andra.  

Han fick reda på sin personliga ekonomi, räddade sin gård från konkurs, valdes till riksdagsman och medverkade till att väckelsen på Riseberga spreds över länet genom kolportörsverksamhet. Mitt i allt detta var hans tid förbi och han avled hastigt endast 58 år gammal.

Elden förs vidare

Men även om Olof Gabriel Hedengren dog så avstannade inte väckelserörelsen från Riseberga. Elden spred sig till andra i bygden. Lokala församlingar startade, bönhus byggdes, Torpkonferensen i grannsocknen Kräcklinge tog över sommarmötena, och Helgelseförbundet bildades. Än intill denna dag ser vi mängder av spår från Hedengren och Risebergaväckelsen.

Här följer berättelsen om Olof Gabriel Hedengrens liv i årtalsordning samt därtill egna avdelningar med fördjupningar kring särskilda händelser i hans liv.

 

Olof Gabriel Hedengren

(1812-1870)