Brännebackens missionshus

När Riseberga gård 1886 såldes till andra ägare tvingades missionsföreningen där att flytta. Skolhuset på gården hade man dock i sin ägo och efter val beslutade man att flytta det till Brännebacken på grannhemmanet Vägens ägor. Tomten fick man som gåva av lantbrukaren Per Adolf Persson, med villkor att den aldrig fick överlåtas till annat samfund. Platsen valdes först genom lottkastning i enlighet med Apostlagärningarna 1: 26. Men då inte alla blev belåtna med resultatet, genomförde man omröstning i vilken bara männen fick delta. Åter valdes i alla fall Brännebacken. Här uppsattes skolhuset, men det fick nu endast en våning. När det 1887 stod färdigt, invigdes det den 19 juni av pastor Kihlstedt under medverkan av Johannes Hedengren, kyrkoherde P. A. Ekstrand, Vintrosa, samt predikanterna August Carlesson, Vintrosa, O. Funke, Knista, och Per Larsson i Via.

 

Ordföranden blev ledare för samfund 

Pastor Kihlstedt avgick som missionsföreningens ordförande 31 maj 1889. På hösten samma år avsade han sig prästämbetet och flyttade till Kräcklinge, där han blev ledare för en bibelskola för det nybildade Helgelseförbundet. Verksamheten i Riseberga missionsförening krympte nu snart samman till ett minimum. Missionsföreningens syförening upphörde, men möten och söndagsskola fortsatte, liksom en liten "jungfruförening". Missionsföreningens protokoll upphörde 1896. Knapphändiga anteckningar för åren 1925-1931 visar att föreningen då ännu existerade. Men man hade nu öppnat bönhuset för vilka församlingar och religiösa föreningar som ville använda det för möten. "Tillträde till bönehuset skall fortfarande alla samfund (korporationer) hava, som säger sig hava en värklig kristen tro", heter det 1925.

 

ÖM:are fortsatte verksamheten

En grupp ansluten till Örebromissionen, Filadelfiagruppen Brännebacken kallad, blev snart fast förbunden till bönhuset. Deras ungdomsförening Vårblomman verkade fram till 1932 och församlingen själva till 1995. Edsbergs socken hyrde huset 1934 för 300 kr per år, och använde det som skolhus. Medlemsantalet var då omkring 20 medlemmar. I dag användes lokalen som privatbostad.

 

Text & foto: KG Mattsson

 

Brännebackens missionshus ligger alldeles vid vägen, några kilometer väster om Riseberga.

Kommentar
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)