200 kom till facklors sken i bönhus och klosterruin

Närmare 200 personer sökte sig till bönhuset 6 september. För att delta i Riseberga Rediviva och vår Intresseförenings samarrangemang ”I facklors sken”.

Vädret var inte det bästa, kallt och ruggigt varför det var skönt att börja med en värmande kopp kaffe och Risebergatårta. Därtill samling inne i det förhållandevis varma bönhuset, mysigt upptänt med värmeljus. Där spelade Lars-Inge Larsson upp en enmansföreställning som Olof Gabriel Hedengren, berättande om väckelsen som tilldrog sig där på 1850-talet. Många uttryckte sin tacksamhet för den intressanta historien.

Efter bönhuset fortsatte man till klosterruinen, där Riseberga Rediviva framförde ett drama med skådespelande nunnor och munkar som berättade om livet i klostret på 1100-talet.

-Det här klosterdramat blir bättre och bättre för varje år, med erfarenheten har de höjt nivån hela tiden. Mycket sevärt, sa Lars-Inge Larsson

Klockan 21,30 var det i alla fall slut för kvällen. Och därmed också sommarsäsongen för intresseföreningens samlingar på Riseberga. Nu återstår bara ett enskilt bröllop samt en gruppguidning i september.

Bönhuset stängs i mitten av oktober, och sedan ordnar vi årsmöte i november. Väl mött då!

 

Sommarsäsongen 2017: 

Fullsatt vårkonsert 

Intresseföreningens första arrangemang för våren hölls 28 maj, med sångaren Tomas Andersson Wij. En samling där biljetterna sålde slut långt innan konserten hölls. Det blev en stämningsfull kväll där Tomas bjöd på gamla och nya låtar. Det såldes fika och korv före och efter, vilka tillsammans med biljettintäkterna gav god inkomst. Gott att ha när vi snart ska reparera bönhusets utslitna fönster.

 

Sommarmöte i särla regn 

Ett sjuttiotal personer samlades till sommarmöte i bönhuset söndag 16 juli kl 18. Kören Korsbandet från Örebro medverkade med väckelsesånger och vittnesbörd. Ingen var ledsen för regnet som strilade ner, det behövdes för torra marker. Men fikakorgarnas innehåll fick därför avnjutas inomhus. Kollekten inbringade 1.934 kr vilket kommer verksamheten i bönhuset väl till del.

 

Psalmkväll ställdes in

Vår planerade sommarpsalmkväll 13 augusti ställdes in, pga missförstånd mellan de medverkande. 

 

Bönesamling lockade folk från bygden

Ett tjugotal personer, de flesta från Binninge och Mullhyttan, kom till bön-och nattvardssamling i bönhuset 30 augusti. Man bad för bygden och gav uppmuntrande ord. Bönhuset som var tänt med värmeljus gav med den alltmer skymmande kvällen en stämmningsfull prägel. Nattvarden leddes av Lars-Inge Larsson och Stefan Öberg, kyrkoherde i Knista.

-Vi hade en fin stund, säger Lars-Inge Larsson

"Kommen till mig I alla som arbeten och ären betungade, så skall jag giva eder ro."

                              Matteus 11:20  

Almanacka  

Oktober

2/10 kl 18 Styrelsemöte hos Lars-Inge Larsson

 

Senast införda artiklar

Kyrkboken avslöjar
Styrelseprotokoll 
Samtida berättar
Betyg från artilleriet
Osttillverkningen
Riseberga efter 1870
Husandakter

 

Ge ditt stöd till bönhuset!

För dig som vill bidra till att bönhuset lever vidare, går det att bli medlem för 100 kr/år. Kan inbetalas till Intresseföreningen för Riseberga bönhus på bankgiro 5230-1785 eller swisha till nr 123 024 42 02.

 

Register

För dig som söker något särskilt ämne på hemsidan finns här ett register.

  

Öppet i bönhuset

Riseberga bönhus har öppet för sommarsäsongen. Välkommen in, nyckeln sitter i låset. 

 

Nu spelas även Lina Hedengren 

Under lång tid har Lars-Inge Larsson åkt runt och gestaltat Olof Gabriel Hedengren. Nu har han fått hjälp av "sin fru" Lina, Jenny Young Zayed.

För den som vill uppleva en föreläsning om personerna, eller paret Hedengren och Risebergarörelsen kan meddela dem. Föreläsningarna är i teaterform och är 30-60 minuter långa, allt efter behov.

Ring Lars-Inge 019-581566 eller Jenny 076-1615862

 

Vem är Jesus?

Klicka här få du se

  

Antalet besökare

Antalet besökare på vår hemsida ökar sakta men säkert. Till den 18 juli 2017 är det totala antalet 31.709 besök.

2011     2400 besök 

2012     5000 besök

2013     5400 besök

2014     4200 besök

2015      7000 besök 

2016      6000 besök

 

Gunnar Hjort spelar i bönhuset

En filminspelning från augustikonserten i Riseberga bönhus finns utlagd på youtube. Det är gitarristen Gunnar Hjort som spelar sin egenkomponerade låt "Smeraldinas polska".

 

Släktforskning

Hjälp till att hitta ättlingar till medlemmarna i Sveriges första nattvardsförening. 

 

Förklara gamla ord

Här kan du se bilder av några av föremål i Olof Gabriels bouppteckning. Hjälp oss gärna att leta reda på förklaringar till ålderdomliga ord. Vad och hur användes de? Hur såg de ut? Bifoga gärna en bild om du har. Och är man en i släkten Hedengren kanske man kan hitta någon av prylarna i sitt eget hem?

 

Tankvärt

"Man måste fatta Ordet med hjertat, då man omöjligen kan fatta dess högsta sanningar med förnuftet."

       Olof Gabriel Hedengren 1854

Släkten Edstam har andliga rötter från Riseberga

Sveriges första nattvardsförening bildades i Riseberga bönhus 1860. Ett exempel som snabbt togs efter i hela landet. Med tiden omvandlades dessa nattvardsföreningar till missionsföreningar och till sist frikyrkor. Så man kan med foga säga att grunden till den svenska frikyrkorörelsen lades på Riseberga. Till Riseberga nattvardsförening anslöt sig genast 170 personer, två av dem var Per Johan och Maria Catharina Edstam.

Per Johan Edstam, eller Andersson som han först hette föddes 11 december 1834 i Sköllersta. Son till Anders Persson i Edslebo. Denne blev riksdagsman och senare grundare  av Kävesta folkhögskola. Det var efter hemmagården Edslebo som Per Johan kom att ta sitt efternamn Edstam.

 

Lantbrukselev hos Hedengren

Per Johan fick först drängarbete Täby i Uppland, innan han 3 november 1860 kom till Riseberga, för att bli lantbrukselev hos Hedengren. Han drogs snart med i väckelsen på gården och antogs som medlem nr 19 i nattvardsföreningen. Medlem nr 26 var kokerskan Maria Catharina Jonsdotter, född 24/5 1835 i Knutsbol, Karlskoga, som senare skulle bli Per Johans fru.

Hedengren fick förtroende för Per Johan och gjorde honom efter utbildningen till arrendator på av en av sina utgårdar. 1861 arbetade Per Johan som rättare hos godsägare Kalling på Myrö säteri i Rinkaby. 1862 kom han till Linde socken och 1863 till Längbro. Han gifte sig där, 30 oktober 1863 med Maria Catharina, eller Maja Cajsa, som hon kallades, som då tjänat familjen Hedengren som kokerska i 16 år. Paret Hedengren stod för bröllopet. Maja Cajsa beskrevs av släkten som en starkt troende människa.

 

Ordförande i missionsföreningen

Paret bosatte sig ett år i Vedevåg där Per Johan arbetade som inspektor. 1865 står han som arrendatorer till Hardemo prästgård, 1870 som arrendatorer till Granhammar i Vintrosa socken. 14 mars 1875 var han arrendator av storhemmanet Bo i Knista, hade 5 drängar och 1 piga. De öppnade sitt hem för husförhöret 1876, 1882, 1887, 1892 och 1896. Under några år på 1880-taler stod Per Johan som ordförande för Riseberga missionsförening, fortsättningen på nattvardsföreningen. Efter Maja Cajsa död (21 augusti 1893) flyttade Per Johan 18 november 1895 med sina barn till Vallbytorp nr 1 i Täby socken, där han står som hemmansägare. Per Johan  avled där 12 februari 1897.

Per Johan och Maja Cajsas barn, gick alla i söndagsskolan på Riseberga, och blev senare medlemmar i Betlehemskyrkan, i Örebro. Här kan du läsa dottern Ulla intryck därifrån. En del av släkten har sedan varit fortsatt aktiva i kristna sammanhang. Per Johan skrev om sin släkt, 50 sidor, i sin Bibel, något som Claes Edstam i Mellösa har en kopia på. Det lär finnas många berättelser bevarade inom släkten om Riseberga. Ättlingarna Edstam  blev många och spred sig ut över Närke, Sverige och utlandet

 

Ättlingarna

 

1 Daniel Andersson f. 1864 i Längbro, d. 1865 i Hardemo prästgård

 

2 David Edstam f. 1866 i Hardemo prästgård, d. 9/9 1834 i Örebro, gift med Gerda Kristina Eriksson Gyste f. 1885 i Gysta, Knista - David emigrerade 15/3 1889 till USA, kom åter 10/11 1896 till Vallbytorp, Täby socken, sågverksägare, 1909 hemmansägare i Vallbytorp nr 2, flyttade 25/11 1915 till Knista, Gista. Familjen bosatta sig senare i Örebro

2:1 Sven David Edstam f. 1910 i Vallbytorp, Täby, kapten i flygvapnet, gift med Gerd Lund f. 1912 i Stockholm, banktjänsteman - Bosatta i Göteborg, hade flera barn

2:2 Maja Ingegerd Edstam f. 25/3 1914 i Vallbytorp, Täby, fil kand, gift med Walter Brydewall f. 1912 i Karlskrona, ingenjör, d. 1986, bodde i Sjömarken, Västergötland 

 

3 Johan Oskar Edstam f. 24/10 1867 i Hardemo, d. 1942, grosshandlare, gift 1894 med sin kusin Maria Larsson Selin f. 1873 i Segås, Sköllersta, d. 1952 – Johan Oskar bosatte sig 12 oktober 1883 i Sköllersta, där han året efter blev expedit på Kävesta. 1890 flyttade han till Örebro, kom åter 1891 för att 1894 bosätta sig Kumla där han blev grosshandlare. Senare bosatte han och hans familj sig i Örebro - Johan Oskar samlade en del anteckningar om Riseberga och berättade där bland annat att ”fru Hedengren var söndagsskollärare som alla barnen tyckte mycket om, hon var också mycket musikalisk. Dock fanns en bonde som var lärare inte gillades av barnen. Söndagsskolfester hölls i klosterruinen, mycket uppskattade av barnen” 

3:1  Folke Edstam f. 1896, köpman, d. 1963, gift med Karin Andersson f. 1896 i Björskog, d. 1977, bosatta i Arboga

3:2 Sven Edstam f. 1897, avdelningschef i Örebro, gift med Inez Hedlund

3:3 Olof Edstam f. 1899, grosshandlare i Örebro, gift med Astrid Lindqvist f. 1897, d. 1974

3:4 Hugo Edstam f. 1900, direktör i Stockholm, d. 1997 i Skanör, gift 1929 med Brita Svensson f. 1901, d. 1987

3:5 Henrik Edstam f. 1903, ingenjör i Bofors, d. 1927

3:6 Dagmar Edstam f. 1905, gift 1938 med Birger Öhrn f. 1904, köpman i Göteborg

3:7 Margit Edstam f. 1907, gift 1937 med Harry Ridahl f. 1905, försäljningschef i Örebro

3:8 Ruth Edstam f. 1909, gift med John Jonsson f. 1908, direktörsassistent i Karlskoga, d. 1984

3:9 John Edstam f. 1911, d. 1935 i Örebro

 


Hugo Edstam var direktör i Kooperativa förbundet,
samt styrelseledamot i Svenska missionsförbundet. Han blev 97 år

 

 

4 Hanna Maria Edstam f. 1869 i Hardemo prästgård, husföreståndarinna hos brodern Sten tills denne gifte sig, d. 1958 i Mosjö

 

5 Josefina Akvelina Edstam f. 1871 i Östra Granhammar, d. 1872 i Östra Granhammar

 

6 Ulrika "Ulla" Wilhelmina Edstam f. 27/11 1872 i Östra Granhammar, Vintrosa, d.1962 i Örebro – Flyttade från Vallbytorp, Täby 23/10 1900 till Kumla. Arbetade senare som hushållerska i Örebro, blev döv, förblev ogift. Ulla var medlem Betlehemskyrkan i Örebro. Hon lär ha skrivit minnen om Risseberga bönhus, som förvaras i Västernärkes hembygdsförening i Fjugesta.

 

August Daniel Edstam f. 1874 i Granhammar, Vintrosa, lantbrukare, d. 1945, gift med Frida Eugenia Näs f. 28/9 1884 i Kumla – August gjorde värnplikten 1895, till Kävesta folkhögskola 1895. Blev 19/11 1910 lägenhetsägare i Vallbytorp nr 2, som han äger ihop med brodern Sten, gården kallades sedan Karlslund. August och Frida flyttade med sina barn 1915 till Råberga nr 3, men flyttade 2/3 1919 till Sköllersta. Blev senare lantbrukare i Malmby, Ervalla

7:1 Ingrid Maria Edstam f. 1912, sömmerska, gift med Nils Olsson f. 1910, kontorist, d. d. 1983 i Örebro

7;2 Bertil Edstam f. 1914, lantbrukare i Kyrkbyn, Ervalla, gift 1946 med Elsa Blom f. 1925

7:3 Valborg Margareta Edstam f. 17/8 1917 i Täby, d. 1959, gift med Karl Martin Svensson f. 1905, d. 1983

7:4 Astrid Edstam f. 1923, gift 1946 med Karl Erik Carlsson f. 1919, vaktmästare i Örebro

 

8 Sten Edvard Edstam f. 25/11 1875 i Bo gård, Knista, lantbrukare, d. 1957, gift 16/3 1916 med Olga Maria Andersson f. 1887 i Täby, d. 1946 – De var hemmansägaren i Vallbytorp, Täby 1910-1926, var där kyrkvärd

8:1 Karin Maria Edstam f. 1917 i Vallbytorp, Täby, d. tidigt

8:2 Gustav Edstam f. 1918, hemmansägare i Vallbytorp, Ervalla d. 1997, gift 1946 med Kerstin Larsson f. 1923, d. 2004

8:3 Anna Margareta Edstam f. 1920 i Vallbytorp, Täby, gift 1947 med Bengt Folke Persson f. 1917, hemmansägare i Gräve, Latorp

 

9 Paulus Markus Edstam f. 1881 i Knista, köpman i Göteborg, d. 1942, gift 1909 med Märta Alice Pettersson f.1873 i Lindesberg – Markus blev 23/11 1900 handelsbokhållare i Sura (Västmanland). Kom åter hem till Vallbytorp 14/12 1901. Flyttade 18/7 1902 till Örebro, senare bosatta i Göteborg

9:1 Hubert Paulus Edstam f. 1911, köpman, d. 1971, gift 1936 med Birgitte Veseth f. 1908 i Bergen, Norge

 

Vallbytorp i Täby, granne till Riseberga och Edsberg, var en gård som länge fanns i släkten Edstams ägo.