Tomta missionshus

När väckelsen spred sig över bygden från Riseberga växte behovet av samlingslokaler. I Vintrosa började de troende överlägga om att bygga ett eget missionshus då stugorna blev trånga och vägen till Riseberga var lång. År 1862 byggde föreningen ”Vintrosa Mission”, som troligen bildats några år tidigare ett missionshus på kyrkvärden Albrekt Johanssons mark vid Tomta vägskäl. Markhyran fastställdes till 50 öre per år.

 

Hedengren spånade taket

Entusiasmen för bygget var stor. Insamlingslistor cirkulerade, gåvor av olika slag som silkeshalsdukar, smycken och t.o.m. en levande kalv skänktes, arbetskraft och byggnadsmaterial ställdes till förfogande. Patron Hedengren lånade ut sin oxdragna spånhyvel för tillverkningen av takbeläggningen. Ledare för arbetet var byggmästare Engkvist från Kvistbro och som ständig arbetare vid bygget var sergeant Vidmark från Tysslinge anställd.

Vid midsommartiden 1862 hölls första mötet. Premiärtalare i missionshuset var ingen mindre än Carl Olov Rosenius från Betlehemskyrkan i Stockholm! På sensommaren 1862 invigdes missionshuset av patron Hedengren och komminister Müntzing i Viby.Vid ett tillfälle yttrade Hedengren i sitt invigningstal: ”Vi hava ju hus och samlingslokaler, kyrkor och skolhus, men när vi icke få begagna dem, så måste vi göra så här: bygga oss eget hus."

 

Från EFS till SMF

"Vintrosa Mission" anslöt sig mycket tidigt, kanske redan 1865, till Evangeliska Fosterlandsstiftelsens länsorganisation, Örebro läns Ansgariiförening.
Inom denna "Lutherska Missionsförening" , som man också benämner den i vissa protokoll fanns förmodligen redan från början en nattvardsförening. År 1884 anslöt sig missionsföreningen till Svenska Missionsförbundet och antog namnet "Wintrosa kristna församling". På årsmötet år 1900 "beslutades att ändra namnet till Tomta friförsamling. 1971 ändrade man namnet till Vintrosa Missionsförsamling

Församlingen har haft en starkt verksamhete genom åren. Otaliga Herrens vittnen har där framburit Guds Ord. Präster, kolportörer, pastorer, missionärer, evangelister, församlingsmedlemmar Man har alltid ivrat för utlandsmission och från Tomta har det utgått flera missionärer. Ungdomsverksamheten har alltid varit stark och fortlever ännu. Nuvarande pastor i församlingen är Angela Collin och ordförande Inger Lundkvist. Församlingens medlemsantal 2005 var 93 medlemmar.

 

Sannamons missionshus

Då många av ”Vintrosa Missions” medlemmar bodde i Östra delen av socknen och hade lång väg till bönhuset i Tomta och verksamheten var livlig beslöt man den 22 januari 1876 att även bygga ett kombinerat missionshus/skolhus i Sannamon. Invigning skedde på nyårsdagen 1877. Troendegruppen i Sannamon kom med tiden att alltmer samarbeta med Helgelseför­bundet, till vilka man anslöt sig 1945.

 

Texten är saxad från församlingens hemsida www.vintrosa.nu/missionskyrkan

 

 

 

Tomta missionshus

Nu Vintrosa missionsförsamling

Tomta missionshus

Interiört, före ombyggnad 1929

Altartavlan i Tomta missionshus

Anders Gustav Engström
Skomakare i Vintrosa, äldste och predikant i Tomta missonsförsamling

Musikföreningen i Tomta

Utanför missionshuset 1925

Sannamons missionshus

Angela Collin, pastor i Vintrosa missionskyrka, döper församlingens ungdomar i Uskavi 2011

Inger Lundkvist

Ordförande i Vintrosa missionskyrka

Kommentar
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)