Om du låter mig släktforska åt dig 

får du ...

 

en Antavla med 4 generationer        Familjeblad för varje par med barn

för 500 kr

 

om du sedan vill att jag fortsätter forska från generation 5 och bakåt i tiden så kostar det 500 kr /dag.

Detta beroende på att det blir besvärligare och mer tidsödande för mig att forska.

 

Mvh

Karl-Gustaf Mattson, Kumla