Nr  8-9

Mattias Mattsson, timmerman

gm 

CharlottaEriksson

 

Uppgifterna om nu levande personer som faller inom ramen för 70-årsgeln tas inte med hör nedan. Närmare uppgifter kan sökas hos mig.

1Karl-Johan Mattsson

11 Ester Mattsson

12 Anna Mattsson

13 Gustav Adolf Mattsson

131 Ingjärd Mattsson

1311 Mikael Lindblom

13111 Tobias Lindblom

13112 Maria Lindblom

1312 Fredrik Lindblom

1313 Mattias Lindblom

132 Birgitta Mattsson

1321 Vendela Fredriksson

13212 Vincent Magnusson

13211 Elvis Magnusson

1322 Linnea Fredriksson

1323 Eva-Karin Fredriksson

133 Karl-Gustaf Mattsson

1331 Elin Mattsson

14 Margit Mattson

15 Signe Mattsson

2 Edwin Mattsson

3 Anna Maria Mattsson, gm Edvin Pettersson.

4 Carolina Mattsson, gm August Engberg

41 Einar Engberg, g1m  Margareta Eriksson, g2m Anna Rebecka

Mattsson

42 Karl Ivar Engberg , gm Alice Paulina Andersson

421 Alice Irene Engberg gm Hans Linnar Spångberg ?

4211 Artur Linnar Spångberg  

4212 Benny Spångberg

422 Ingejärd Anita Engberg gm Bo Göran Holger Siwert

4221 Karl Johan Siwert

4222 Anna Cathrine Siert

43 Eskil Engberg gm Ingrid Margareta Lilja

431 Standish Engberg gm Margit Lindquist

4311 Bo Gunnar Engberg

4312 Helena Margareta Linnea Engberg,sambo Dennis Folkesson (1954)

43121 Tomas Folkesson, gm Pernilla

431211 Junie Folkesson

431212 Leonidan Folkesson

4313 Karl Eskil Göran Engberg

44 Alma Engberg gm Bertil Björk  

441 Ingrid Björk  gm Uno Lindell

45 John Harrv Engberg gm Signe Larsson.

Ändra till en bild som passar din sida och skriv en text som passar till bilden ovan.