Protokoll fört vid möte i styrelsen i Intresseföreningen för Riseberga bönhus

söndagen 15 januari 2017 kl. 18-20.30 hos Jonatan Lindner i Fjugesta.

 

Närvarande: Lars-Inge Larsson, K-G Mattsson, Britt-Mari Arvidsson, Astrid Söderquist Jonatan Lindner och Conny Boman.

 

1 Inledning och öppnande

Vi blev först bjudna på kaffe, te och smörgås – som smakade mycket gott.

Jonatan inledde sedan med att spela upp en låt – Jenny Lind – som Marlena Ernman sjöng.

Vi samtalade en stund om texten och kopplingen till Jenny Lind.

Ordförande Lars-Inge Larsson förklarade sedan mötet för öppnat.

Conny Boman valdes till sekreterare för mötet.

 

2 Fastställande av dagordning

Vi gick igenom förslaget till dagordning. Beslut att fastställa dagordningen.

 

3 Föregående protokoll

Vi gick igenom punkterna i protokollen från 10 oktober, samt årsmötet 19 november 2016.

En del ärenden finns med på dagens möte. Beslut att godkänna protokollen för justering.

 

4 Rapporter

Ekonomi

Ingen rapport, men kassören vill att vi tar ställning till om vi ska teckna en styrelseansvarsförsäkring. Beslut att inte göra detta.

Utvärdering årsmötet

Mycket intressant att vara på Granhammars gårdsmejeri Ostbiten. Däremot drog inte detta fler medlemmar till årsmötet. Vi gjorde en test att inte vara i en kyrka/församling.

”Hedengren” besökte Godegård

Lars-Inge rapporterade från ett besök på ett äldreboende i Godegård, där han gestaltade Hedengren. Ett 25-tal deltog vid samlingen.

 

5 Bönhuset öppnar

Beslut att vi öppnar upp Bönhuset för besök måndag 10 april. Detta är i påskveckan.

 

6 Städning av Bönhuset

Beslut att vi har en städkväll i Bönhuset måndag 8 maj kl. 17.00.

 

7 Sommarens aktiviteter i Bönhuset

Konsert 28 maj

Konsert med Tomas Andersson Wij söndag 28 maj kl. 18.00. Han kostar 25.000 kr + moms.

Jonatan har skrivit kontrakt och fakturan ska vara betald 7 dagar innan konserten. Förslag på 200 biljetter á 200 kr. Biljettsläpp 24 februari och 150 biljetter bokas hos Jonatan och 50 biljetter säljes på OK-Q8 i Fjugesta. Jonatan har pratat med Bilda, som bidrar med 3.000 kr. och han ansöker om ett bidrag på Lekebergs Sparbank på 5-10.000 kr. Jonatan tar fram affischer som vi får hjälpas åt att sätta upp i Lekeberg och Kumla m.fl.platser.

Förslag att vi har en paus under konserten där vi ordnar med servering.

Beslut och godkännande av ovanstående åtgärder, som redan utförts och som ska utföras.

Sommarmöte 16 juli

Sommarmöte söndag 16 juli kl. 18.00. Lars-Inge predikar och han kollar med ”Korsbandet” om ev. medverkan. Beslut i enlighet med detta.

Psalmkväll 13 augusti

Beslut att anordna en psalmkväll söndag 13 augusti kl.18.00 med tema ”Sommarpsalmer”.

Jonatan och Simon genomför detta och det blir akustiskt.  

 

Ekumenisk bön 30 augusti

En ekumenisk bön-nattvardssamling med församlingarna i Lekeberg anordnas onsdag 30 augusti kl. 19.00. Beslut att Conny tar kontakt med församlingarna om detta.

I facklors sken 6 september

Beslut att vi deltar vid ”I facklors sken” onsdag 6 september.

Utflykt Julita Gård

Beslut att vi inte anordnar en bussutflykt till Julita gård under 2017.

Nytryck ”Ändans tid”

Beslut att K-G ordnar med ytterligare 25 ex av ”Ändans tid”.

 

8 Kitta och måla fönster på Bönhuset

Vi samtalade kring att fönster och dörrar på Bönhuset ska iordningsställas med kitt och färg.

Beslut att Jonatan kontaktar Roland Karlsson om det är möjligt att elever på Tullängsskolan kan utföra detta arbete. I övrigt se § 7 i protokollet från 10 oktober 2016.

 

9 Övriga frågor

Jubileum Martin Luther

Beslut att vi inte har något arrangemang i samband med att det är 500 år sedan Martin Luther inledde reformationen.

Hemsidan

K-G tog upp om att det är en hög kostnad per år för hemsidan.

Beslut att inte göra någon åtgärd för närvarande angående detta.

Inbetalningskort på medlemsavgiften

Beslut att Conny, K-G och Lars-Inge ansvarar för att inbetalningskort på medlemsavgiften skickas ut till nuvarande och ”gamla” medlemmar.

 

10 Nästa styrelsemöte

Beslut att nästa styrelsemöte blir söndag 19 mars kl. 18.00 hos Britt-Mari Arvidsson.

 

11 Avslutning

Ordförande avslutade mötet och ett stort tack till Jonatan för gott fika.

 

Vid protokollet                                                              Ordförande                        

Conny Boman                                                                Lars-Inge Larsson