Lina Sandell Berg
psalmförfattaren med flest sånger i psalmboken

Lina Sandell-Berg är en av våra mest älskade psalmförfattare. Känd för sånger som Tryggare kan ingen vara,  Blott en dag och Bred dina vida vingar. För många en till synes stabil och slitstark kristen, men hennes liv var fyllt av sjukdomar och tragedier.   

 

Lina, eller Carolina Wilhelmina som hon egentligen hette, föddes 1832 i ett prästhem i Fröderyds församling i Småland. Hon fick tidigt gå i skola hos sin far men var svag och blev i tioårsåldern så sjuk att alla trodde att hon skulle dö. Men när hon den 17 november 1844 läste i Bibeln om när Jairos dotter uppväcktes från de döda, fick hon Guds kraft att resa sig ur sängen. Från den dagen räknade hon alltid 17 november som en särskild högtidsdag.

Tidigt kom Lina att skriva dikter. Redan 1852 hade hon skrivit över 100, året efter gav hon ut sin första diktsamling Andeliga Vårblommor. Det skulle bli 2000 till genom livet, därtill barnböcker, biografier samt redaktörskap för flera tidningar och kalendrar inom Evangeliska fosterlandsstiftelsen.

Linas liv var fyllt av tragedier. Hennes far drunknade i Vättern 1858 och två år senare avled hennes mor. Ett år efter sitt giftermål med Oscar Berg dog deras enda barn vid födseln, och på 1890-talet fick maken avtjäna ett kortare fängelsestraff för bokföringsbrott, något som de häcklades för i skandaltidningar.

Men motgångarna blev till välsignelse, genom lidandet föddes odödliga dikter. Ingen författare har idag fler sånger med i Svenska psalmboken än Lina. Hennes sånger spelas in än idag och framförs i minneskonserter. För den som vill lära sig mer om Lina, är hennes barndomshem, Fröderyds prästgård, idag ett museum, och i trädgården står den trehundraåriga asken där hon ofta satt när hon skrev sina dikter.

Lina avled 27 juli 1903 och över tusen personer kom till hennes begravning i Solna kyrka. På hennes gravsten kan man läsa "Tryggare kan ingen vara än Guds lilla barnaskara", en sång hon skrev redan 1850. Inspirationen lär hon ha fått när hon som liten flicka en gång kröp upp i den gamla asken och såg fåglarnas väl dolda bon.

 

Tryggare kan ingen vara än Guds lilla barnaskara,

sjärnan ej på himlafästet fågeln ej i kända nästet.

 

 

 

Släktrötter i Småland

Lina Sandell har sina rötter i Småland. På sin fars sida i djupa bondeled på urgamla gårdar i Lenhovda socken. Med namn som Nöbbele, Bostorp och Asby. Fadern Jonas Sandell, född 1790, var son till hemmansägaren Nils Nilsson och Ingeborg Hemmingsdotter. Modern avled dock bara några veckor efter sonens födelse, i den så

kallade fältsjukan, hemförd av soldater som deltagit i finska kriget. Jonas blev då adopterad av en avlägsen släkting med namnet Sandell. Han sattes i skola och blev med tiden kontraktsprost i Västra härad. Hans bostad i Fröderyd blev ett andlig center för många kyrkliga ledare, däribland Peter Fjellstedt, Esaias Tegnér och Peter Wiselgren. Den sistnämde släkt med dotter Lina på hennes mors sida.

Bland modern, Fredrika Engstrands förfäder och släktingar finns över 400 präster med rötter tillbaka till 1400-talet. Den längst tillbaka kände stamfadern var skattebonden Harald i Almås Virestad, född omkring 1490. Hans son nämdemannen Simon Haraldsson i Almås red 1596 till Stockholm och uppvaktade Karl IX och erhöll nåd för sin dömde vän Per Folkesson. Simon blev 1613 av misstag skjuten av Sven i Kroksebo. Simons son Harald blev präst och stamfader för den Wieselska släkten. Härifrån kommer kända personer som professorerna Samuel Ödman och Samuel Heurlin, Smålands Museums grundare Gunnar Olof Hylten-Cavalius, biskopen i Växjö Isac Heurlin, författaren Pär Lagerqvist, nordpolsfararen Andrée samt Lina Sandell. Haralds första fru blev genom sitt första äktenskap också stammoder till blomsterkungen Carl von Linne.

 

 

 

 

Antavla på Linas förfäder

 

1 KAROLINA "LINA" VILHELMINA SANDELL BERG, f 1832 i Fröderyd,    d 1903 i Stockholm. Poet, teolog, författare och psalmförfattare.

         

*** GENERATION I ***

2 JONAS SANDELL, f 1790 i Lenhovda socken, d 1858 i Fröderyd - Naturforskare, naturaliesamlare, präst. Född i Lenhofda socken den 10 januari 1790. Föräldrar: bonden Nils Nilsson och Ingeborg Hemmingsdotter. Upptagen som fosterson till en avlägsen släkting, blev Sandell student i Lund 1809. Han prästvigdes 1813 och blev fil dr 1817. 1829 utnämnd till kyrkoherde i Fröryds pastorat, Växjö stift. Prost 1836 och kontraktsprost 1839. Omkom under en ångbåtsfärd på Vättern den 24 juli 1858. Känd som homilet av yppersta slag och  en nitisk samlare av naturalier. Efterlämnade värdefulla anteckningar om "Tiohärad".  G 1816 m
3 FREDRIKA ENGSTRAND, f 1785 i Gasslanda prästgård, d 1860i Fröderyd socken.

          

*** GENERATION II ***

4 NILS NILSSON, f 1746 i Lenhovda socken. Bonde. G m
5 INGEBORG HEMMINGSDOTTER, f 1753, d 1790.

6 JOHAN ENGSTRAND, f 1753 i Fryele socken, d 1835 i Lenhovda socken. Prost, riksdagsman.  G m
7 MARGARETA CHRISTINA WIESELGREN, f 1764 i Lenhovda socken,  d 1846 i Lenhovda socken.

 

 

*** GENERATION III ***

8 NILS SIMONSSON, f . Bonde i Nöbbele mellangård, Lenhovda socken.  G 1745 m
9 MARIA NILSDOTTER         

10 HEMMING ERIKSSON, d 1726. Bonde i Bostorp, Mellangården, Lenhovda socken. G m
11 SARA NILSDOTTER, f 1726.

12 NILS JÖNSSON, f 1698 i Fryele socken, d 1782 i Fryele socken.  G m
13 CATARINA PERSDOTTER, f 1720 i Norra Ny, d 1801 i Fryele socken.

14 JONAS WIESELGREN, f 1724 i Vislanda socken, d 1795 i Lenhovda. Kyrkoherde i Lenhovda. G m
15 SOFIA WIESEL, f 1732 i Vislanda socken, d 1799.

         

  

*** GENERATION IV ***

24 JÖNS ANDERSSON, f 1661 i Fryele socken, d 1724 i Fryele socken.  G m
25 INGRID LARSDOTTER, f 1670, d 1754.

26 PER SONESSON, f 1681, d 1758 i Fryele socken.  G m
27 MARGARETA HANSDOTTER, f 1667, d 1727 i Fryele socken.

28 ABRAHAM INGEMARSSON, f 1657 i Gränna, d 1721 i Södra Ljunga.  Kyrkoherde i S.Ljunga, G m
29 INGEBORG MÅNSDOTTER, f 1694, d 1752.

30 SAMUEL WIESEL, f 1699 i Vislanda socken, d 1773 i Vislanda socken. Präst. G m
31 MARGARETA LITTORIN, f 1697 i Södra Ljunga, d 1774 i Vislanda socken.

         

 

*** GENERATION V ***

60 ELIAS WIESEL, f 1651, d 1731. Kyrkoherde i Vislanda och Blädinge - Prästsläkten Wiesel innefattar över 400 präster. Bland hans Elias många barn blev 6 döttrar gifta med 7 präster. En två gånger.  Ur en av de gravskrifter som upplästes vid Wiesels jordfästning, må följande rader anföras: Här vilar sina trötte ben en trogen herde, som ej sen har varit sprida ut Guds ord och dämpat satans själemord, som tröstat mången sorgsen själ, i Gilead gjort allom väl, som stadigt gick sin jämna gång, sökt äga frid, ej gjort förfång, som prövat både ont och gott, av sorg och glädje fått sin lott. O vandringsman, lev du din tid som han, så blir dig himlen blid. Både Elias och hans hustrus porträtt finns målade i olja, finns på Smålands museum i Växjö.  Gift med
61 CHRISTINA ANDERSDOTTER, f 1662, d 1706.

62 BENGT LITTORIN, f 1657 i Visingsö, d 1721 i Södra Ljunga socken. Präst. G m
63 ANNA DRYANDER, d 1706 i Södra Ljunga socken.

 

 

*** GENERATION VI ***

124 TORE BENGTSSON. G m
125 KERSTIN ANDERSDOTTER.

         

126 ANDREAS DRYANDER, f 1632 i Göteryd socken, d 1679 i Göteryd socken. G m
127 MARIA UNNERA.

          

 

*** GENERATION VII ***

252 ANDREAS DRYANDER, f 1590, d 1639. G m
253 ANNA ANDERSDOTTER.

         

 

*** GENERATION VIII ***

504 ERIK JONAE DRYANDER. G m
505 APOLLONIA, d 1612.

 

 

 *** GENERATION IX ***

1008 JONAS PERSSON, f 1520.  G m
1009 SIGRID.

1010 MAGNUS BENDICTI, f 1577 i Växjö, d 1651 i Agunnaryd. Präst. G m
1011 INGEBORG JONSDOTTER, d 1564.

         

 

*** GENERATION X ***

2016 PER ANUNDSSON.

 

        

Personregister:

Andersdotter, Anna   253
Andersdotter, Christina f 1662   61
Andersdotter, Kerstin   125
Andersson, Jöns f 1661 i Fryele socken   24
Anundsson, Per   2016
Apollonia d efter 1612   505
Bendicti, Magnus f 1577 i Växjö   1010
Bengtsson, Tore   124
Dryander, Andreas f 1590   252
Dryander, Andreas f 1632 i Göteryd socken   126
Dryander, Anna d 22/5 1706 i Södra Ljunga socken   63
Engstrand, Fredrika f 16/6 1785 i Gasslanda prästgård   3
Engstrand, Johan f 5/10 1753 i Fryele socken   6
Eriksson, Hemming d före 1726   10
Hansdotter, Margareta f 1667   27
Hemmingsdotter, Ingeborg f 1753   5
Ingemarsson, Abraham f 1657 i Gränna   28
Jonae Dryander, Erik   504
Jonsdotter, Ingeborg d efter 1564   1011
Jönsson, Nils f 16/6 1698 i Fryele socken   12
Larsdotter, Ingrid f 1670   25
Littorin, Bengt f 1657 i Visingsö   62
Littorin, Margareta f 9/3 1697 i Södra Ljunga   31
Månsdotter, Ingeborg f ca 1694   29
Nilsdotter, Maria   9
Nilsdotter, Sara f 1726   11
Nilsson, Nils f 12/5 1746 i Lenhovda socken   4
Persdotter, Catarina f 12/1 1720 i Norra Ya (?)   13
Persson, Jonas f 1520   1008
Sandell Berg, Karolina "Lina" Vilhelmina f 3/10 1832 i Fröderyd   1
Sandell, Jonas f 10/1 1790 i Lenhovda socken   2
Sigrid   1009
Simonsson, Nils bosatt i Lenhovda socken   8
Sonesson, Per f 1681   26
Unnera, Maria   127
Wiesel, Elias f 1651   60
Wiesel, Samuel f 27/6 1699 i Vislanda socken   30
Wiesel, Sofia f 1/2 1732 i Vislanda socken   15
Wieselgren, Jonas f 1/10 1724 i Vislanda socken   14
Wieselgren, Margareta Christina f 16/12 1764 i Lenhovda socken   7

 

Ortregister:
Agunnaryd   1010
Bostorp, Mellangården Lenhovda socken   10
Fryele socken   26, 27
Fröderyd   1, 2
Fröderyd socken   3
Gränna   28
Göteryd socken   126
Lenhovda   14
Lenhovda socken   6, 7
Norra Ya (?)   13
Nöbbele mllangård Lenhovda socken   8
Stockholm   1
Södra Ljunga   31
Södra Ljunga socken   62, 63
Visingsö   62
Vislanda socken   14, 15, 30, 31
Växjö   1010

 

Sakregister:

Präst 30, 62
Bonde  4, 8, 10
Kyrkoherde i Lenhovda, Växjö stift   14
Kyrkoherde i S.Ljunga, Växjö stift   28
Kyrkoherde i Vislanda och Blädinge   60
Poet, teolog, författare och psalmförfattare   1
Prost i Lenhovda. Riksdagsman   6

 

Jonas Sandell
1790-1858

Linas far

Samuel Littorin
1699-1773

Linas mormors morfar

Magareta Littorin
1697-1774

Linas mormors mormor

Kommentar
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)