Medlem nr 30-31

Anders Andersson f. 19/3 1821 i Kräklinge socken, trädgårdsmästare, d. 23/6 1891 på Riseberga, Edsberg, gift med Stina Cajsa Österman f. 15/8 1822 i Viby, d. 1906

 

Historia:

Anders och Stina Cajsa var med i Risebergarörelsen och stod som medlemmar nr 30 och 31 i nattvardsföreningen. I husförhörslängden kan man se att de bevistade husförhören, men inte nattvarden. Anders var trädgårdsmästare på Riseberga. Han avled där 1891, Stina Cajsa 1906. Hon levde sina sista år ensam och skattebefriad, barnen var då utflugna.

 

Ättlingar:

1. Kristina Vilhelmina Andersdotter f. 14/7 1856 i Kräcklinge – flyttade till Stockholm 30 mars 1874, kom åter 13 november 1884, flyttade till Haga församling i Göteborg 16 februari 1885, men går ej att återfinna där.

 

2. Maria Andersdotter f. 23/5 1858 i Edsberg, gift 1882 med Erik Andersson -  vid Löfåsen – Maria flyttade från Riseberga till Stockholm 13 november 1876, kom åter från Lidingö 27 februari 1879. Till Axberg 1881 och åter från Axberg 14 november 1882. Med egna familjen till Örebro 22 oktober 1883

2:1 Gerda Maria Andersson f. 18/6 1883 i Edsberg – Följde med sina förälldrar från Riseberga till Örebro 22 oktober 1883

 

3. Elias Andersson f. 5/3 1860 i Edsberg – Flyttade från Riseberga till Luggavi i Kräcklinge 24 oktober 1878, i sällskap med arrendator Johan Larsson med familj. Elias flyttade 1879 till annatn gård i Hackvad, men kom åter till Riseberga 1880.

 

4. Hanna Andersdotter f. 30/7 1862 i Edsberg, gift 22/12 1895 med August Leander Jakobsson f. 18/10 1868 i Hidinge, stenhuggare – Hanna var hemmadotter på Riseberga till strax före giftermålet. Hon flyttade då, 4 november 1895 till Lanna, i Hidinge socken. August arbetade som stenhuggare på Mekaniska stnehuggeriaktiebolaget i Hidinge. 

4:1 Asta Leontine Jakobsson f. 5/11 1895 i Hidinge

 

5. Johannes Andersson f. 10/7 1865 i Edsberg – Johannes flyttade från Riseberga till Kräcklinge  socken 24 oktober 1883. Till Hagatorp, Åbytorp i Kumla 1884 där han blev dräng. Vidare 1885 till Övre Vesta, åter 1886 till Åbytorp, för att sedan flytta till Göteborg 30 juni 1888, där han försvinner

Kommentar
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)