Bokgåvor

Intresseföreningen för Riseberga bönhus har förärats böcker vilka här presenteras. Några av dem förvaras i bönhusets vitrinskåp, andra hos styrelsens olika medlemmar.

Boken "I gott sällskap - 200 år med Örebro läns hushållningssällskap" skänktes till Intresseföreningen 2012. Är upplagd i kronologisk ordning från sällskapets start 1803 till 2003. Olof Gabriel Hedengren nämns 1840 under rubriken "Odlarens skördar vårda hans minne - Örebro läns främste jordbrukare".

Torbjörn Larspers, prorektor på Johannelunds teologiska högskola, har skänkt föreningen sin doktorsavhandling ”Konfessionalitet och medbestämmande” som handlar om Evangeliska fosterlandsstiftelsens struktur och den nyevangeliska väckelseörelsens regionala nivå fram till 1922. Tryckt i Uppsala 2012.

Olof Hedengren i Stockholm har skänkt intresseföreningen boken ”Anda och sanning”, skriven av den tyske pedagogen Christian Gotthilf Salzmann. Tryckt i Strassburg 1816. Boken är en översättning av Salzmanns ”Geist und Wahrheit” och handlar om att människans enda sätt att finna sann kunskap om Gud är genom en andlig relation. Bort från innanläsning, och tom teoretisk religiositet.

Olof Gabriel Hedengren i Jönköping, har skänkt sin bok ”Bibeln, en sagolik berättelse”. Han har gått igenom Bibeln, förenklat och sammanfattat dem med egna subjektiva reflektioner.  Författaren har en liberal syn på Bibeln. Han tror på Gud, men han väljer vad han vill tro. Men trots den frisinnade tonen har boken många poänger och stundtals även trosstärkande tankegångar.

Olof Gabriel Hedengren i Jönköping, sonson sonson och namne till bönhusets grundare, har skänkt föreningen en bok om sin förfader. Författaren berättar på ett målande sätt om sin anfader, släkten Hedengrens ursprung och ättlingar, Riseberga, dess kloster och bönhuset. Om dåtidens politiska omvälvningar och brytningarna mellan statskyrkan och den frambrytande väckelserörelsen. Förfaderns kontakter med kändisar, kulturpersonligheter och kungafamilj. Därtill egna betraktelser, ett tal hållet vid sin dotters dop i bönhuset 22 maj 1999 samt en fiktiv berättelse om den heliga Birgitta, vars döttrar var nunnor i Riseberga kloster. Boken heter "Olof Gabriel Hedengren - mannen med det brinnande hjärtat", är på 52 sidor och tryckt på eget förlag. 

Intresseföreningen har fått motta en bokgåva av Gunvor och Gösta Wirén i Fjugesta. Den har titeln ”Svensk baptism 1848-1948” och är en historiekrönika i ord och bild. Baptismen var länge en nagel i ögat på Olof Gabriel Hedengren som ansåg dem som en villolära. Mot slutet av sin levnad lär han dock ha mjuknat i sitt motstånd och accepterat dem. Boken är därför intressant för den som vill veta mer om Risebergarörelsens största konkurrenter under sin tid. Den sammanställdes av en redaktionskommitté bestående av George Fridén, Gunnar Westin, Olof Hammar och Knut Lagerstedt och gavs ut på Baptistmissionens förlag 1948. Boken är på 466 sidor och har ett utförligt person- och ortsregister. 

Kommentar
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)