Protokoll från styrelsemöte för Intressseföreningen för Riseberga Bönhus

hos Astrid Söderquist i Rönnbacka, Fjugesta

7 februari 2012

 

Närvarande:

Lars-Inge Larsson

Astrid Söderquist

Britt-Marie Arvidsson

Jonatan Lindner

K-G Mattsson

Lars-Axel Nordell

Yngve Nilsson

 

Inledning

Ordförande Lars-Inge Larsson hälsade välkommen med ett ord från Johannes 20. Jesus är intresserad av alla människor. Sätten att nå människor är många vilket också vi bör tänka på i vårt arbete.

 

Kassör och sekreterare i föreningen 2010

Till kassör för föreningen valdes K-G Mattsson som har rätten att teckna bankkonto på Lekebergs Sparbank. BG 5230-1785

Till sekreterare i föreningen beslöts att detta ambulerar mellan de övriga ledamöterna.

 

Medlemsvärvning

Frågan om medlemsvärvning diskuterades. Viktigt att vi framför allt gör reklam för föreningen på våra arrangemang.

Kassören kollar upp vilka som inte betalt årets avgiftoch ombesörjer så att dessa fårinbetalningsavin. I samband med att årets första nyhetsbrev går ut skickas också inbetalningsavi med. 

Intresseanmälan ska finnas vid utställningen i någon plastficka. Britt-Marie ansvarar för att denna tillsammans med nyhetsbrevet är tillgänglig.

 

Utvärdering av födelsedagskalas

Utvärdering av Hedengrens födelsedagskalas den 14 januari i Lekebergskyrkan Fjugesta visade att det varit en välbesökt samling som upplevdes mycket positiv av både styrelsen och de ca 70 som närvarade. Risebergatårtan som serverades förgyllde samlingen.  NA hade en reporter på plats och ett reportage kunde läsas några dagar efteråt.

 

Hedengrenutställningen

Utställningen började i Lekebergskyrkan. För närvarande finns den på Lekebergs bibliotek för att sedan under vårenn ställas ut på, Kumla Bibliotek, Örebro hushållningssällskaps årsstämma på Örebro slott, Vintrosa Missionskyrka, Örebro stadsbibliotek samt Torpkonferensen. K-G Mattsson undersöker möjligheten att Bilda tar över ansvaret för utställningen och ansvarar för att den kommer från plats till plats.

 

Vårkonsert

Jonathan Lindner redogjorde för några tankar han hade. Ev. någon samling i Bönhuset under året samt ett arrangemang på torget i Fjugesta under våren tillsammans med andra föreningar. Där skulle bl.a. olika band spela. Intresseföreningen kunde i sammanhanget ha ett tält där kanske Risebergatårta serveras och tillfälle till information skulle ges. Jonatan fick i uppdrag att gå vidare med detta projekt.

 

Bildspelet på turné

Lars-Inge och K-G kommer att i Missionskyrkan Vintrosa 9 feb samt troligen också i Hackvad prel. den 4 mars. köra samma program (bildspelet) som vid födelsedagskalaset i januari.

 

Forskarcirkel

Då intresset varit minimalt är detta inte aktuellt. Eventuellt kan man ta en inledning på varje styrelsemöte.

 

Bussresa i Västernärke

Förslag finns på en resa bland historiska platser i västernärke där Rolf Nordström skulle vara guide under parrollen ”I fädrens spår för framtid segrar” Britt-Marie kollar med Palm och Gyll vad kostnaden skulle bli för ett sådant upplägg.

 

Sommarmötet

Sommarmötet i Bönhuset 17 juni diskuterades kort. Förslag på en nattvardsgudstjänst finns. Detta ska diskuteras vidare på nästa styrelsemöte.

 

Torpkonferenen

Intresseföreningen har fått erbjudande att ha en historisk exposé/teater i ladan på midsommaraftonens em. Detta diskuterades grundligt och olika åsikter framkom. Då flera ansåg att tiden och även lokalen var tveksam och att lägga ner så mycket arbete för detta ganska osäkra projekt beslöts att  undersökas möjligheten att istället få vara med på en Gudstjänst ca 15-20 minuter. Lars-Inge och K-G kollar detta med sina olika kontakter.

 

SVT 2013 på Riseberga

K-G Mattsson informerade om han varit i kontakt med SVT. De är intresserade av att under 2013 spela in 4 Gudstjänster alt.Helgmålsbön från Bönhuset. Detta är ett stort projekt där det finns mycket att fundera över. Först tar Lars-Inge kontakt med ägaren på Riseberga för att få dennes godkännande. 

 

Övriga frågor

*K-G Mattsson tar kontakt med Bilda ang. ett låsbart utställningsskåp för Bibeln och nattvardskalken

*Vårstädning av Bönhuset sker måndag 14 maj kl 18.00. (K-G ombedes ändra på hemsidan)

*Nästa styrelsemöte onsdag 7 mars kl 18.30. Prel. i Missionskyrkan Vintrosa.

 

Vid protokollet                                                         Justeras

Yngve Nilsson                                                          Lars-Inge Larsson