Intresseföreningen för Riseberga bönhus startade 2010 och är en nationell sammanslutning av enskilda medlemmar. Föreningen föregicks av Kommittén för Riseberga bönhus som startade 1954, i anledning av att bönhuset året efter 100-årsjubilerade. Den leddes av ett arbetsutskott med respresentanter för de frikyrkliga samfunden i Sverige. 

 

Målsättning

Föreningen har som ändamål

- att bevara Riseberga bönhus som ett minne över 1800-talets väckelse

- att bönhusets grundare Olof Gabriel Hedengrens banbrytande idéer inspirerar oss för framtiden

 

Medlemmar

För närvarande, juni 2015, består intresseföreningen av ett 70-tal medlemmar spridda över hela Sverige.

 

Aktiviteter

Det är framförallt under sommarhalvåret vi samlas till olika aktiviteter i bönhuset. I gudstjänster, nattvardsmöten konserter, bygdespel, kulturdagar m.m.

Under vinterhalvåret är det mestadels denna hemsida som rullar, med artiklar och forskningsrön om väckelsehistoria som rör Olof Gabriel Hedengren, bönhuset och Risebergarörelsen.