Protokoll fört vid möte i styrelsen i Intresseföreningen för Riseberga bönhus

söndagen 12 april kl. 17-19.00 hos Conny Boman på Ugglebo.

 

Närvarande: Lars-Inge Larsson, K-G Mattsson, Britt-Marie Arvidsson, Astrid Söderqvist,

Lars-Axel Nordell, Jonatan Lindner och Conny Boman.

 

 

 

§ 1 Inledning och öppnande

Conny Boman hälsade välkommen och hade sedan en betraktelse kring påskens budskap. Ordförande Lars-Inge Larsson förklarade sedan mötet för öppnat.

 

§ 2 Val av sekreterare

Till sekreterare för mötet valdes Conny Boman.

 

§ 3 Fastställande av dagordning

Vi gick igenom förslag till dagordning. Beslut att fastställa dagordningen.

 

§ 4 Genomgång av årsmötesprotokollet

Vi gick igenom protokollet från styrelsemötet hos Lars-Inge Larsson 15 februari 2015. Punkter som ska tas upp finns med på dagordningen. Protokollet godkändes för justering.

 

§ 5 Ekonomisk rapport

Det har inte hänt så mycket vad gäller ekonomin sedan årsmötet i november.

 

§ 6 Besök/guidning av bönhuset

Lars-Inge meddelade om guidningar i maj-juni. Dels en bussresa från Eskilstuna (John Rönnebratt) torsdag 21 maj kl. 10 och dels KFUM-kören, Örebro Pingstdagen 24 maj kl. 15.45. På midsommardagen kommer det Adventister på besök. Lars-Inge rapporterade även att det är guidningar i klosterruinen onsdagkvällar under sommaren. Vid några av dessa guidningar besökes även bönhuset. Wivianne Högman erbjuder även guidningar på Riseberga i samband med våra samlingar i Bönhuset.

 

§ 7 Uppdatering inför Hedengrenspelet

Lars-Inge informerade att en teater ” Hedengren – en banbrytande man” håller på att övas in. Planeras spelas upp i Bönhuset alternativt Sparbanksbörsen 31 juli till 2 augusti, samt 7-9 augusti 2015. Lars-Inge får svar inom kort om Sparbanksbörsen är tillgänglig dessa datum. Samtal i styrelsen om fördelar/nackdelar med att ha teatern i Bönhuset alt. Sparbanksbörsen. Jonatan producerar musiken till teatern. Beslutades att om Sparbanksbörsen är tillgänglig så förlägges teatern dit ovan nämnda datum.

 

§ 8 Aktiviteter sommaren 2015

Beslut i enlighet med nedanstående punkter:

a. Konsert med Peter Hallström i Bönhuset lördag 30 maj kl. 18.00. Han spelar piano och sjunger egna låtar och kanske delar några tankar. Kostnad 15.000 kr inkl. allt. Vi tar inträde 100 kr och vi har servering av korv med bröd 20 kr och kaffe med bulle 20 kr. Jonatan ordnar ljud för 1.000 kr, Lars-Inge en toalett, Conny grill och tält, Astrid och Britt-Marie det som behövs vid serveringen. Astrid ordnar med elkabel. Lars-Inge informerar Bergströms om sommarens arrangemang. Studieförbundet Bilda har Jonatan haft kontakt med att de ger stöd i någon form. Conny och Jonatan ansöker om bidrag hos Lekebergs Sparbank. Jonatan ser till att biljettförsäljningen kommer igång så snart som möjligt.

b. Sång och musik blir det i bönhuset söndag 30 augusti kl. 18.00.Jonatan Lindner & Kapellet står för detta.

c. Carl-Erik Sahlberg kommer på sommarmötet söndag 19 juli kl. 18.00. Old Boy´s medverkar. Insamling till ett barnhem i Tanzania där Carl-Erik och hans fru arbetar.

d. ”I facklors sken” vid Riseberga blir i år onsdag 9 september kl. 20.00.

e. Det ekumeniska Nattvardsmötet med bön flyttas till onsdag 2 september kl. 19.00. Conny Boman meddelar berörda församlingar i Lekeberg.

 

§ 9 Roparstenen i Torhyttan

Vi samtalade om Roparstenen i Torshyttan och att göra platsen mer känd. Se § 10 i föregående protokoll om kontakter att ta i samband med detta. Beslut att vi börjar med att reda ut vem som är markägare där det finns en stig genom skogen fram till stenen. Conny Boman kollar detta till nästa möte, så beslutar vi då hur vi går vidare.

 

§ 10 Dokumentation av Nattvardsföreningen på Riseberga

K-G Mattsson meddelade att han forskar vidare kring nattvardsättlingarna och återkommer vid ett senare möte om hur vi går vidare med detta.

 

§ 11 Eventuellt nytryck av Hedengrens skrift ”Ändens tid”

K-G Mattson översätter skriften ”Ändens tid” till nutidssvenska. Han lägger sedan ut skriften på hemsidan. Vi får återkomma till om eventuellt nytryck av skriften. Beslut att godkänna detta.

 

§ 12 Receptbok

K-G rapporterade att Olof Hedengren och hans son Hampus håller på att ta fram en bok med recept på mat och bakverk som Karolina Hedengren på Riseberga skrivit. Beslut att vi därför inte går vidare med planerna på att vi själva skulle ta fram en receptbok.

 

§ 13 Övriga frågor

K-G Mattsson rapporterade att han nu lagt upp Hedengrens bouppteckning på vår hemsida. Vidare att Lekebergs kommun firar 20-årsjubileum i år och att de då tagit fram en speciell logga för detta, som de vill att vi använder när vi inbjuder till arrangemang under 2015.

 

§ 14 Nästa styrelsemöte

Beslut att nästa styrelsemöte blir i samband med städdagen i Bönhuset tisdag 5 maj kl. 18.00.

 

§ 15 Avslutning

Ordförande avslutade mötet och Marianne och Conny inbjöd till varma smörgåsar.

 

Vid protokollet                  Ordförande

Conny Boman                   Lars-Inge Larsson