Protokoll fört vid möte i styrelsen i Intresseföreningen för Riseberga bönhus söndagen 1 juni 2014 kl. 17-19.30 hos Astrid Söderqvist i Norra Folkavi.

Närvarande: Lars-Inge Larsson, K-G Mattsson, Britt-Marie Arvidsson, Astrid Söderqvist och Conny Boman. Återbud: Lars-Axel Nordell och Jonatan Lindner.

 

 

§ 1  Inledning och öppnande

Astrid hälsade välkommen och läste Johannes 16:7 ”Men jag säger er sanningen: det är för ert bästa jag lämnar er. Ty om jag inte lämnar er kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går, skall jag sända honom till er.” Astrid kommenterade att den Helige Anden, Hjälparen, är vår försvarare, som en advokat och dessutom hjälpare och tröstare.

Därefter förklarade ordförande Lars-Inge Larsson mötet för öppnat.

 

§ 2 Val av sekreterare

Till sekreterare för mötet valdes Conny Boman.

 

§ 3 Fastställande av dagordning

Vi gick igenom förslag till dagordning. Beslut att fastställa dagordningen.

 

§ 4 Genomgång av föregående protokoll

Vi gick igenom protokollet från 27 april 2014. Det godkändes för justering.

 

§ 5 Ekonomisk rapport

Vi fick en rapport från kassören via Lars-Inge att vi har cirka 22.000 kr på kontot och att det inte hänt så mycket sedan förra styrelsemötet.

 

§ 6 Övriga rapporter

29 april mötte Lars-Inge upp ett 30-tal pensionärer vid Bönhuset. De kom från församlingar i Örebro, bl.a Betelförsamlingen.

8 maj var Lars-Inge på en ”Klockarträff” i Lännäs och gestaltade Hedengren. Ett 20-tal personer deltog i träffen.

15 maj ordnade Lekebergs kommun en natur- och kulturvandring vid Riseberga och de besökte bl.a Bönhuset.

20 maj hade Tord Göransson en ”Gubbträff” med respektive i Bönhuset. Lars-Inge mötte upp och ett 20-tal var med.

 

§ 7 Logotype

Tävlingen om förslag till en föreningslogotype ligger sedan en tid ute på vår hemsida. I nuläget finns inga förslag inlämnade, men tävlingen pågår till 30 juni. Pris till den som lämnar bästa förslag delas ut på Sommarmötet 20 juli.

 

§ 8 Torpkonferensens rötter

Bussresan i Västernärke i samband med Torpkonferensen blir torsdag 19 juni med start vid Torp kl. 13.30. Rolf Nordström och Lars-Inge Larsson blir ciceroner. Palm & Gyll ställer upp med buss. Inbjudan att delta finns i konferensprogrammet.

Resan går till Roparstenen i Torhyttan, vidare till Ulvgryts stenar och sedan till Riseberga. Lars-Inge och K-G, samt kanske någon mer, deltar från styrelsen.

 

§ 9 Sommarmötet 20 juli

Sommarmötet är 20 juli kl. 18 i Bönhuset. Medverkan av Lars-Inge, samt sånggruppen Old Boy´s. Pilgrimsvandring ordnas från Viby. Beslut att Conny kollar upp vilken väg de tänker gå och om det går att ansluta efter vägen. K-G har haft kontakt med Knista Församling, som kanske också ordnar en vandring från Fjugesta. Conny ordnar med sånghäften.

§ 10 Konsert 31 augusti

Jonatan har meddelat Astrid angående konserten 31 augusti kl. 18 att förutom han själv medverkar Joanna Lysén och ev. Anders Edlund.

Beslut att vi har servering med grillning. Vid behov ordnar Conny ett tält.

 

§ 11 I facklors sken

Lars-Inge informerade att det blir ”I facklors sken” vid Riseberga och Bönhuset, onsdag och torsdag, 3 och 4 september. Det blir fackeltåg kl. 20.00. Riseberga Rediviva anordnar.

 

§ 12 Ekumenisk bön med nattvard

Conny meddelade att alla församlingar i Lekeberg är inbjudna till ekumenisk bön med nattvard i Bönhuset onsdag 10 september kl. 19.00.

 

§ 13 Kulturvecka i Lekeberg

Vi har fått inbjudan att delta vid Kulturveckan i Lekeberg vecka 42. Sören Klingnéus kunde inte medverka. Beslut att vi fortsätter att försöka få fram någon känd lokal föreläsare, som kan berätta något om Hedengrens olika intressen. Conny kollar upp några namn.

 

§ 14 Övriga frågor

K-G informerade att han tryckt upp 250 st infobroschyrer och lagt i Bönhuset. Kostnad för detta blev 850 kr. Beslut att Conny tar fram ytterligare 200 broschyrer. Bl. a vill Lekebergs kommun ha ett antal.

K-g tog upp om att vi skulle kunna erbjuda information om Hedengren och Bönhuset i församlingar utanför Lekebergs kommun. Beslut att erbjuda information om K-G är villig att jobba med detta.

K-G informerade att han ska besöka Kungliga Biblioteket 10 juni när han ska till Stockholm.

Där ska han titta på en bok av Hedengren.

 

§ 15 Nästa styrelsemöte

Beslut att nästa styrelsemöte blir torsdag 26 juni kl. 17.00, på ”Fyra systrar” i Mullhyttan.

 

§ 16 Avslutning

Ordförande avslutade mötet med bön och vi tackar Astrid för gott fika.

 

Vid protokollet                                                              Ordförande                        

Conny Boman                                                               Lars-Inge Larsson