Protokoll fört vid möte i styrelsen i Intresseföreningen för Riseberga bönhus söndagen 27 april 2014 kl. 17-19.30 hos Lars-Inge Larsson i Kumla.

Närvarande: Lars-Inge Larsson, K-G Mattsson, Jonatan Lindner, Astrid Söderqvist och Conny Boman. Återbud: Lars-Axel Nordell och Britt-Marie Arvidsson.

 

§ 1  Inledning och öppnande

Lars-Inge hälsade välkommen och berättade från sin predikan i Asker tidigare under dagen, om när Jesus besökte lärjungarna trots att de låst in sig efter allt som hänt under påsken.

Han berättade också om när Askers Baptistförsamling bildades och att medlemmarna i början fick ”låsa in sig” och förrätta dop i hemlighet. När församlingen kunde verka mer öppet tog man ett stort socialt ansvar i bygden vilket gjorde att fattiga fick hjälp och att det blev ett nyktrare samhälle. Lars-Inge tog sedan med oss i bön.

Därefter förklarade ordförande Lars-Inge Larsson mötet för öppnat.

 

§ 2 Val av sekreterare

Till sekreterare för mötet valdes Conny Boman.

 

§ 3 Fastställande av dagordning

Vi gick igenom förslag till dagordning. Beslut att fastställa dagordningen.

 

§ 4 Genomgång av föregående protokoll

Vi gick igenom protokollet från 3 mars 2014. Det godkändes för justering.

 

§ 5 Ekonomisk rapport

Vi fick en rapport från kassören via Lars-Inge att vi har cirka 22.000 kr på kontot och att det inte hänt så mycket sedan förra styrelsemötet.

 

§ 6 Logotype

Vi samtalade om att vi kan utlysa en tävling på vår hemsida om förslag till logotype för vår förening och att vi kan utge något pris för bästa förslag. Vi kan ha prisutdelning på Sommarmötet 20 juli. Beslut i enlighet med detta och att K-G på hemsidan beskriver lite ramar för hur logotypen bör se ut och att sista dag för tävlingen är 30 juni. K-G mailar om detta till medlemmarna.

 

§ 7 Filminspelning

K-G berättade att han är klar med sin kortfilm på 5 minuter som är en dokumentär om Riseberga Bönhus och verksamheten som varit. Planerad att sändas i ”Öppna kanalen Närke”, som kan ses av ca 35000 pers. i Örebro, Kumla, Hallsberg. Den ska även sändas till Kanal 10 och läggas ut på YouTube. K-G planerar även att filma vid Sommarmötet 20 juli.

Beslut att med tacksamhet godkänna K-G:s arbete med detta.

 

§ 8 Verksamhet 2014

a)      Sång och musik

Jonatan har haft kontakt med körledare Krister Kallin om en körkonsert 18 maj kl. 18.00 i Bönhuset. Det har då getts möjlighet att vi till ett pris för högst 5000 kr kan få en konsert med kören Madrigal från Brasilien, som är på turné i Sverige. Det blir svängig samba och klassisk brasiliansk musik. Konserten blir på 2 gånger 45 min. med servering i pausen.

Beslut i enlighet med detta, samt att vi har fri entré, men att vi tar upp en kollekt till omkostnaderna. Jonatan ordnar affischer från Bilda, Astrid ansvarar för serveringen och Conny tar fram ett tält och en grill. Vi tar 20 kr för korv med bröd och festis och samma för kaffe och kaka. Beslut även att Lars-Inge kollar upp angående en toalett till konserten.

Vad gäller en kväll med en känd musiker/sångare 29 juni har Nisse  Landgren tackat nej.

Han kan inte alls i sommar. Likaså Edda Magnusson som Jonatan kollat upp.

Beslut att vi ställer in konserten 29 juni.

       Vad gäller konserten 31 augusti kl. 18.00 planerar Jonatan vidare.

b)     Sommarmöte

Lars-Inge rapporterade att det är klart med medverkan av Old Boys och att sommarmötet blir söndag 20 juli kl. 18.00. En s.k. pilgrimsvandring till mötet ordnas från Viby. Lars-Inge pratar med Anna Karlsson, Svenska Kyrkan i Knista, om de är intresserade att ordna något från Fjugesta och K-G kollar med Johanneskyrkan i Kumla om de vill ordna en vandring från ex. Åbytorp.

c)      Torpkonferensen

Lars-Inge rapporterade att ledningen för Torpkonferensen är positiva till att vi ordnar en bussresa och att detta kommer in under rubriken ”Övriga program” i deras häfte.

Klart med att Rolf Nordström medverkar och att Palm & Gyll ställer upp med buss. Rubriken blir ”En resa i Västernärke – Torpkonferensens rötter”. Deltagaravgiften är 50 kr och fikat, som Palm & Gyll fixar, kostar 25 kr.

d)     Lars-Inge guidar Betelträffen 29 april, samt en annan grupp 15 maj. Detta är i Bönhuset.

8 maj är han med på en ”Klockarträff” i Lännäs och berättar om Hedengren.

§ 9 Praktiskt vid Bönhuset

Beslut att det blir städning i Bönhuset måndag 12 maj kl. 17.30! Alla som kan ställer upp, samt tar med sig städmaterial och fika.

Jonatan och Conny håller på att ordna med skyltning till Bönhuset. Det gäller om man kommer från Klosterruinen, så kan det behövas ett par skyltar som visar vägen till Bönhuset.

Beslut att de åtgärdar detta.

§ 10 Övriga frågor

Vi hurrade för Lars-Inge, som fyllt 60 år.

K-G har fått en förfrågan från Lekebergs Kommun om vi vill medverka med något inslag under kulturveckan i vecka 42. Beslut att Astrid och K-G kollar med Sören Klingnéus om han kan och vill föreläsa om Hedengren. Då Hedengren var engagerad i många olika saker under sitt liv, så finns det att ”plocka av” till en föreläsning. Om Sören ställer upp föreslogs att han inbjudes till nästa styrelsemöte där vi kan planera detta. Conny kollar angående lämplig lokal.

Lars-Inge informerade om att Teatergruppen i Åbytorp/Kumla planerar att spela teater i Bönhuset om Hedengren under sommaren 2015. Mer om detta senare.

§ 11 Nästa styrelsemöte

Beslut att nästa styrelsemöte blir söndag 1 juni kl. 17.00, hos Astrid Söderqvist.

§ 12 Avslutning

Ordförande avslutade mötet med bön och vi tackar Lars-Inge för gott fika.

 

Vid protokollet                     Ordförande                        

Conny Boman                      Lars-Inge Larsson