Protokoll fört vid möte i styrelsen i Intresseföreningen för Riseberga bönhus söndagen 3 mars 2014 kl. 17-19.30 hos Jonatan Lindner i Fjugesta.

 

Närvarande: Lars-Inge Larsson, K-G Mattsson, Jonatan Lindner, Britt-Marie Arvidsson, Astrid Söderqvist och Conny Boman. Återbud: Lars-Axel Nordell.

 

 

§ 1  Inledning och öppnande

Jonatan hälsade välkommen och visade oss ett litet stenhus, som fick symbolisera Bönhuset.

I det lilla finns det ofattbart stora och där har vi förmånen att få göra en insats.

Därefter förklarade ordförande Lars-Inge Larsson mötet för öppnat.

 

§ 2 Val av sekreterare

Till sekreterare för mötet valdes Conny Boman.

 

§ 3 Fastställande av dagordning

Vi gick igenom förslag till dagordning. Beslut att fastställa dagordningen.

 

§ 4 Genomgång av föregående protokoll

Vi gick igenom protokollet från 26 januari. Det godkändes för justering.

 

§ 5 Ekonomisk rapport

Vi fick en rapport från kassören via K-G att det inte hänt så mycket sedan förra styrelsemötet.

Det är bara ett 40-tal som betalat medlemsavgiften. Det var 76 medlemmar förra året.     Beslut att det går ut en påminnelse.

 

§ 6 Logotype

K-G har haft kontakt med Studieförbundet Bilda om de har någon som kan hjälpa oss att göra ett förslag till logotype utifrån de förslag som vi tittade på vid förra mötet. Tyvärr har de inte resurser till detta. Ett företag som K-G haft kontakt med skulle ha 3.000 kr för att utarbeta förslag till logotype. Beslut att ej anlita detta företag, utan i stället fundera var och en om vi känner någon som kan hjälpa oss. Vi kan också utlysa ut en tävling på vår hemsida om förslag till logotype.

 

§ 7 Filminspelning

K-G framförde vid förra mötet idéer om att göra små korta filmer vid våra aktiviteter och sedan lägga ut på bl. a. You Tube. Han går nu i en studiecirkel på NBV om filmredigering.

Han har ett uppdrag i cirkeln att göra en kortfilm och tänkte sig att den skulle handla om Riseberga bönhus. Där vill han ha ett sånginslag. Förslag att han spelar in på sommarmötet där det är tänkt att Old Boys ska medverka med läsarsånger. Beslut att K-G kan återkomma om mer tankar och idéer om att göra kortfilmer i samband med våra verksamheter.

 

§ 8 Verksamhet 2014

a)      Sång och musik

Jonatan har haft kontakt med körledare Krister Kallin att hålla i en körkonsert 18 maj i Bönhuset. Han kan då ha med sig några från sina körer i Örebro att tillsammans med körer i Lekeberg utföra konserten. Det kan då vara övning innan framförandet. Krister och Sara Hansen, körledare i Knista, är positiva till detta upplägg. Konserten kan vara 2 gånger 45 min. med servering. Jonatan vet ej i nuläget om Krister tar betalt. I så fall kanske vi ska ta inträde. Förslag att vi frågar Bilda om bidrag.

       Beslut att Jonatan jobbar vidare med detta så vi vet mera till nästa styrelsemöte.

Vad gäller en kväll med en känd musiker/sångare 29 juni har Jonatan mailat Nisse  Landgren om eventuell medverkan. Även Rolf Jansson har anlitats för att få kontakt med honom. Nisse kan inte 29 juni.

Beslut att Nisse Landgren tillfrågas om han kan något annat datum i juni, eller i slutet av augusti, samt vad kostnaden blir.

Jonatan rapporterade att han inte har något klart med en musikkväll 31 augusti, men att han jobbar vidare med detta.   

b)     Sommarmöte

Lars-Inge rapporterade att det är klart med medverkan av Old Boys och att sommarmötet blir söndag 20 juli kl. 18.00. Eventuellt planerar vi vandring/ar till mötet.

Beslut att vi tar upp mer om detta på nästa styrelsemöte.

c)      Ekumenisk bön och nattvard

Conny tar ansvar för att detta blir pålyst i de olika församlingarna i Lekeberg och att det blir onsdag 10 september kl. 19.00.

d)     Torpkonferensen

Lars-Inge rapporterade att ledningen för Torpkonferensen är positiva till att vi ordnar en bussresa och att detta kommer in under rubriken ”Övriga program” i deras häfte.

Klart med att Rolf Nordström medverkar. Beslut att vi anordnar bussresan i Västernärke onsdag eller torsdag och att vi bestämmer detta på nästa styrelsemöte, liksom rubriken för resan.

 

§ 9 Förvaring av bibel

K-G tog upp om förvaring av den bibel som är skänkt av släkten Hedengren.

Beslut att Britt-Marie kollar om den kan förvaras i Lekebergskyrkan under den tid som inte Bönhuset är öppet.

 

§ 10 Informationer

Det blir studiebesök i Bönhuset av Betelträffen i Örebro tisdag 29 april kl. 14-15.00.

Riseberga Rediviva ordnar naturvandring på Riseberga torsdag 15 maj. Det blir då fika i Bönhuset. Någon från oss medverkar med information vid dessa samlingar.

Bönhuset öppnas i maj! Innan dess försöker Britt-Marie och Conny att hinna måla den västra dörren utvändigt. Jonatan och Conny kollar upp att kunna sätta en skylt vid klosterruinen som pekar mot Bönhuset. Beslut att det blir städning måndag 12 maj på kvällen.

 

§ 11 Övriga frågor

K-G har kollat om vi kan få ”Gideonitbiblar” till Bönhuset. De kostar 20 kr/st. Beslut att f.n. inte lägga dit dessa biblar, men K-G lägger dit en bibel.

Olof G Hedengren – en ättling till Hedengren på Riseberga – har skrivit en bok ”Bibeln – en sagolik berättelse”. Han och K-G har haft kontakt. Beslut att K-G lägger ut en recension om boken på vår hemsida.

K-G visade ett förslag på ett informationsblad att lägga i Bönhuset under sommaren. Det var mycket text, så K-G skulle redigera texten och maila ut nytt förslag.

K-G visade statistik att det är många som är inne på vår hemsida, ca 7000 besök under 2013.

 

§ 12 Nästa styrelsemöte

Beslut nästa styrelsemöte söndag 27 april kl. 17.00 hos Lars-Inge.

 

§ 13 Avslutning

Ordförande avslutade mötet med bön och vi tackar Jonatan för gott fika.

 

Vid protokollet                                                              Ordförande                        

Conny Boman                                                               Lars-Inge Larsson