Protokoll fört vid möte i styrelsen

i Intresseföreningen för Riseberga bönhus måndagen 8 juli kl. 19-21 hos Conny Boman på Ugglebo i Hackvad.

 

Närvarande: Lars-Inge Larsson, Britt-Marie Arvidsson,  Astrid Söderqvist och Conny Boman.

Förhinder: K-G Mattsson, Jonatan Lindner och Lars-Axel Nordell.

 

§ 1  Inledning och öppnande

Conny hälsade välkommen och inledde med att berätta om ett ”möte med Gud” tillsammans med sin mormor när han var 10-11 årsåldern. Därefter förklarade ordförande Lars-Inge Larsson mötet för öppnat.

§ 2 Val av sekreterare

Till sekreterare för mötet valdes Conny Boman.

§ 3 Föregående protokoll

Vi gick igenom föregående protokoll från 4 juni 2013 och kommenterade vad som var utfört och vad som är kvar att utföra. Många av punkterna finns med i dagordningen för detta möte. Beslut att godkänna protokollet för justering.

§ 4 Ekonomisk rapport Janne Schaffer

Lars-Inge rapporterade angående ekonomin kring konserten med Janne Schaffer. Det är inte klart än med alla utgifter. Inkomsterna för 182 biljetter blev 36.400 kr, för serveringen 2.430 kr och för vykort 141 kr. Totalt 38.971 kr.

Utlägg av Jonatan hos OK-Q8 och Coop 438 kr. Utlägg av Lars-Inge hos Åbytorps Handelsträdgård 300 kr. Annons Na 4.950 kr, affisch 1x2 m 935 kr, toaletter ca 1.200 kr, samt korv, bröd, kaffe mm till fikat 2.430 kr. Conny utlägg för stolpar 148 kr. Artisterna 25.000 kr. Återstår utlägg för ljud mm!? Totalt utgifter f.n. 35.401 kr. Beslut att godkänna rapporten. 

§ 5 Utvärdering konsert med Janne Schaffer 30 juni

Rapporter från konserten med Janne Schaffer och Stefan Blomkvist i bönhuset 30 juni.

Det blev ett fullsatt Bönhus med cirka 200 personer i publiken. En mycket lyckad och uppskattad konsert med rubriken ”Music story”. Vädret var vackert och alla trivdes.

Serveringen gick också bra. Ett tält var uppsatt och det blev en bra inramning kring serveringen. Parkering av alla bilar gick också bra.

Lars-Inge var klädd som Hedengren när han var biljettmottagare. Jonatan var konferencier och berättade kort om bönhuset och Hedengren.

Beslutades att det blir en slutlig ekonomisk rapport på nästa styrelsemöte.

§ 6 Rapport från Bussresan i ”Väckelsens spår” vid Torpkonferensen

Onsdag 19 juni kl. 13.30 till 17.00 var det en bussresa i ”Väckelsens spår” med 25 deltagare från Torpkonferensen. Rolf Nordström var ciceron. Buss från Palm & Gyll. Resan gick från Torp till Emil Gustafssons barndomshem, Ulvgryts stenar, Roparstenen i Baggetorp, Bönhuset i Riseberga och åter till Torp. Lars-Inge, K-G, Britt-Marie och Conny var med vid resan. Rolf Nordström hade mycket intressant att berätta. Intäkt 3.000 kr. Bussen sponsrades av Palm & Gyll. Rolf Nordström tog 1.000 kr, som gick till renovering av Torpladan. Vi hade tyvärr fått dålig respons från konferensledningen vad gäller marknadsföring av bussresan. Blir det även nästa år måste det komma med i programbladet!!! Rapporten godkändes.

§ 7 Barndop och vigsel i Bönhuset.

Lars-Inge rapporterade att det varit ett barndop i Bönhuset 8 juli och en vigsel 15 juni.

§ 8 Sommarmöte 21 juli i bönhuset

Sommarmötet blir söndag 21 juli kl. 18.00 i bönhuset. ”Minns Du sången” blir temat och Old  Boy´s medverkar med sång. Lars-Inge talar och fikakorg ska medtagas. Ett sånghäfte med 12 sånger tas fram. Insamling till Bönhuset. Conny ordnar annons i NA, samt till ”det händer idag”. 

§ 9 Konsert 28 juli

Det blir konsert i Bönhuset söndag 28 juli kl. 19. Jonatan, Per-Emil m.fl medverkar. El ordnas från Bergströms och elkablar mm från Fredrik. Conny ordnar med tältet och stora termosen. Astrid ansvarar för fikat. Vi använder det som blev över från 30 juni.

Beslut att en frivillig gåva tas upp.

§ 10 Helgsmålsböner i bönhuset

Det blir inspelning av 2 helgsmålsböner i bönhuset lördag 17 augusti. Dels för sändning 16 e Tref. 14 sept. och dels inför Tacksägelsedagen 12 okt. 2013. Det ska vara med en tidstypisk församling på 25-30 personer, som även sjunger psalmsång, hästskjuts mm. K-G har gjort en bra uppställning/mall för allt som ska ordnas i samband med inspelningen. Samling kl. 09.30 och avslutning ca kl. 15.30. Vi gick igenom mallen. Beslut att Lars-Inge och Conny tillsammans med K-G  tar ansvar för att alla kontakter tas för att det hela ska kunna genomföras. Conny tar kontakt med Fredrik angående material till el och Lars-Inge med Bergströms. Astrid kollar med Dal Segnokören om några kan medverka.

§ 11 Konsert 8 september

Det blir konsert i Bönhuset söndag 8 september kl. 19.00. Knistakören under ledning av Sara Hansen medverkar. Beslut att vi serverar frukt och att vi tar upp en frivillig gåva.

§ 12 ”I facklors sken” vid Riseberga

”I facklors sken” ordnas vid Riseberga onsdag 4 och torsdag 5 september kl. 20.00. Det blir servering i Bönhuset (som inte vi ordnar). Lars-Inge tar emot som Hedengren och även KG medverkar.

§ 13 Nattvardssamling i bönhuset

En nattvardssamling anordnas i Bönhuset onsdag 11 september kl. 19.00 i samband med att en ekumenisk bön i Lekeberg hålles. K-G berättar i mötet om Nattvardsföreningen som bildades i Riseberga bönhus på 1860-talet. Pastor Thomas Sandin är klar att dela nattvarden. Conny har fortfarande inte klart om kyrkoherden i Knista, Stefan Öberg, kan delta.

Beslut att vi frågar Margareta Lundkvist, eller Erik Karlsson, om att spela på orgeln.

§ 14 Övrig fråga

Britt-Marie ordnar en lämplig låda att ha sittdynorna i vid ingången. Conny kollar med Lekebergs Sparbank om de har fler sittdynor.

§ 15 Nästa styrelsemöte

Beslut att nästa möte blir måndag 5 augusti kl. 19.00 hos Lars-Inge i Åbytorp.  

§ 16 Avslutning

Ordförande avslutade mötet med bön och vi tackar Marianne för gott fika.

 

Vid protokollet                                                              Ordförande                        

Conny Boman                                                                Lars-Inge Larsson-