Protokoll fört vid möte i styrelsen i Intresseföreningen för Riseberga bönhus

tisdagen 4 juni kl. 19-21 hos Astrid Söderqvist i Norra Folkavi.

 

Närvarande: Lars-Inge Larsson, Jonatan Lindner, Astrid Söderqvist och Conny Boman.

Förhinder: K-G Mattsson, Britt-Marie Arvidsson och Lars-Axel Nordell.

 

 

§ 1  Inledning och öppnande

Astrid hälsade välkommen och inledde med att läsa dagens ord i Stig Abrahamssons bok ”Varje dag”. Bibelordet kom från Jesaja 35:1-2. Lars-Inge tog med oss i bön.

Därefter förklarade ordförande Lars-Inge Larsson mötet för öppnat.

§ 2 Val av sekreterare

Till sekreterare för mötet valdes Conny Boman.

§ 3 Föregående protokoll

Vi gick igenom föregående protokoll från 17 april 2013 och kommenterade vad som var utfört och vad som är kvar att utföra. Många av punkterna finns med i dagordningen för detta möte. Beslut att godkänna protokollet för justering.

§ 4 Ekonomisk rapport och antal medlemmar

Lars-Inge rapporterade angående kassan, att vi har 12.502 kr i kassan Vi är f.n. 69 medlemmar. Beslut att godkänna rapporten. 

§ 5 Rapport från guidningar

Lars-Inge rapporterade från 2 guidningar för pensionärsgrupper i bönhuset under maj månad. Dels kom en grupp på 15 personer från Viby SPF och dels en grupp på 55 personer från RPG i Linköping. Lars-Inge fick stor uppskattning för sin guidning.

§ 6 Rapport angående guidning vid ”Drottningens juvelsmycke”

Det är 8 föreställningar av ”Drottningens juvelsmycke” i Riseberga amfiteater 8-23 juni. Innan föreställningarna börjar guidar Vivianne Högman teatergästerna i Riseberga klosterruin och i bönhuset.

§ 7 Konsert med Janne Schaffer 30 juni

Samtal och rapportering kring konserten i bönhuset 30 juni med Janne Schaffer och Stefan Blomqvist. Konserten börjar 19.00 och vi tar 200 kr i inträde. Biljetter säljes på OK-Q8 i Fjugesta. Förbeställda biljetter via Jonatans mobil ska hämtas mellan kl. 17-18. Ev. ej uttagna biljetter säljes efter kl. 18. Insläpp från kl. 18.30.

Jonatan har klart med affischer från Bilda. Även en större affisch 1x2 m är beställd. När affischen kommer sätter Jonatan och Conny upp den vid parkeringen. Kostnad för affischen är 1.000 kr vilket godkändes av styrelsen. Jonatan är intervjuad av NA. Kommer en artikel inom kort. 2 annonser i NA är bokade. De kommer in 9 och 15 juni. Kostnad 4.000 kr vilket godkändes av styrelsen. En ”BajaMaja” beställer Lars-Inge hos Lars Hagsten. Conny ordnar korvvärmare och ett partytält till serveringen i pausen. Astrid ansvarar för att allt fungerar med serveringen. Conny tar ansvar för att ordna 4-5 parkeringsvakter. Lars-Inge blir biljettmottagare vid ingången (ev. som Hedengren). Jonatan, som är konferencier berättar kort om bönhuset och Hedengren. Beslut att vi ger uppdrag till K-G att ordna en lapp med sommarens aktiviteter att dela ut vid konserten. 

§ 8 Sommarkonserter i bönhuset

Jonatan rapporteradeom konserterna söndag 28 juli och söndag 8 september kl. 19. Det blir han själv och några till som medverkar 28 juli. I september kommer Knistakören med Sara Hansen. Vi ordnar med servering vid båda konserterna. Jonatan ordnar en kille som fixar ljudet för ca 1.000 kr. Beslut att godkänna rapporten och de åtgärder som är gjorda.

§ 9 Bussresa i ”Väckelsens spår” vid Torpkonferensen

Onsdag 19 juni kl. 13.30 till 17.00 är en bussresa i ”Väckelsens spår” inplanerad vid Torpkonferensen. Rolf Nordström är ciceron. Kostnad 150 kr inkl. bussfika. Vi kan få med reklam för bussresan på Torpkonferensens hemsida och på TV-monitorerna i ladan. Buss beställd hos Palm & Gyll. Resan går via Emil Gustafssons barndomshem Ulvgryts stenar, Roparstenen i Kvistbro, till bönhuset i Riseberga. Lars-Inge, K-G och eventuellt någon mer möter upp när de kommer till bönhuset. Därefter åter till Torp.

§ 10 Sommarmöte 21 juli i bönhuset

Sommarmötet blir söndag 21 juli kl. 18.00 i bönhuset. ”Minns Du sången” blir temat och Old  Boy´s medverkar med sång. Lars-Inge talar och fikakorg ska medtagas.

§ 11 Helgsmålsböner i bönhuset

Det blir inspelning av 2 helgsmålsböner i bönhuset lördag 17 augusti. Dels för sändning 16 e Tref. 14 sept. och dels inför Tacksägelsedagen 12 okt. 2013. Det ska vara en tidstypisk församling på 25-30 personer, som även sjunger psalmsång. Conny har tillfrågat körerna i Edsberg och Knista, men inte fått besked än. Häst med vagn som kommer med folk till bönhuset är klart, samt även Lars-Inge som en av två talare. Beslut att Conny frågar Henriette Öberg om att vara den andra talaren.

§ 12 Nattvardssamling i bönhuset

Den blir en nattvardssamling i bönhuset onsdag 11 september kl. 19.00 i samband med att en ekumenisk bön i Lekeberg hålles. K-G berättar i mötet om Nattvardsföreningen som bildades i Riseberga bönhus på 1860-talet. Pastor Thomas Sandin är klar att dela nattvarden. Beslut att Conny även kollar med kyrkoherden i Knista, Stefan Öberg, om han kan delta.

Jonatan föreslog att musik/sång spelas från en bandspelare, vilket beslutades.

§ 13 ”I facklors sken” vid Riseberga

”I facklors sken” ordnas vid Riseberga onsdag 4 och torsdag 5 september. Man besöker bönhuset där Hedengren tar emot. Lars-Inge och KG medverkar.

§ 14 Övrig fråga

Jonatan tog upp om att en skylt som visar till bönhuset sättes på lämplig plats vid klosterruinen. Beslut att Jonatan och Conny kollar upp var skylten kan placeras.

§ 15 Nästa styrelsemöte

Beslut att nästa möte blir måndag 8 juli kl. 19.00 hos Conny Boman på Ugglebo, samt att mötet därpå blir måndag 5 augusti kl. 19.00. Plats meddelas senare.

§ 16 Avslutning

Ordförande avslutade mötet med bön och vi tackar Astrid för gott fika.

 

Vid protokollet                                                              Ordförande                        

Conny Boman                                                                Lars-Inge Larsson