Protokoll fört vid möte i styrelsen i Intresseföreningen för Riseberga Bönhus onsdagen 17 april kl. 19 hos Jonatan Lindner på Vallgatan i Fjugesta.

 

Närvarande: Lars-Inge Larsson, K-G Mattsson, Britt-Marie Arvidsson, Jonatan Lindner Astrid Söderqvist och Conny Boman.

Förhinder: Lars-Axel Nordell.

 

§ 1  Inledning och öppnande

Jonatan hälsade välkommen och inledde med att berätta om sin farfar som har blivit en inspirationskälla för honom, inte minst för deras gemensamma intresse – sång och musik. Vi fick lyssna till en inspelning, med pianomusik och mäktig sång, som hans farfar själv hade gjort i sitt hem. Därefter förklarade ordförande Lars-Inge Larsson mötet för öppnat.

§ 2 Val av sekreterare

Till sekreterare för mötet valdes Conny Boman.

§ 3 Föregående protokoll

Vi gick igenom föregående protokoll från 27 februari 2013 och kommenterade vad som var utfört och vad som är kvar att utföra. Många av punkterna finns med i dagordningen för detta möte.

Beslut att godkänna protokollet för justering.

§ 4 Ekonomisk rapport och medlemsavgifter

K-G rapporterade angående kassan, att det inte hänt så mycket sedan förra styrelsemötet, mer än vad gäller medlemsavgifter. Vi är f.n. ca 70 medlemmar, så K-G:s brev med påminnelse har gett bra resultat. Beslut att godkänna rapporten.

§ 5 Städning i Bönhuset

Lars-Inge påminde om städningen av Bönhuset måndag 6 maj kl. 19. Vi får gärna ta med oss andra medlemmar som hjälper till och ta med städutrustning. Beslut att Lars-Inge ordnar med någon som kommer med fika under kvällen.

§ 6 Konsert med Janne Schaffer m.fl.

Samtal och rapportering kring konserten i Bönhuset 30 juni med Janne Schaffer och Stefan Blomqvist. Tyvärr har Björn J:son Lind blivit sjuk och kan inte medverka. Därför har gaget sänkts från 30.000 till 25.000 kr. Konserten börjar 19.00 och vi tar 200 kr i inträde. Förubeställda biljetter ska hämtas mellan kl. 17-18. Insläpp från kl. 18.30.

Konserten har rubriken ”a music story” och det blir en paus, där vi kan ha servering. Jonatan presenterade ett förslag till kontrakt, som vi godkände för underskrift. Janne har skickat en bild till affischen, som Jonatan förmedlar till Bilda. Jonatan pratar med Bilda att de om möjligt gör olika storlekar av affischer. Vad gäller servering i pausen ordnar Britt-Marie och Astrid med detta. Det blir kokt korv med bröd, samt kaffe, te, festis och bulle. Avgift 20 kr.

Conny tar fram en ”korvvärmare”. Beslut i enlighet med vad som sagts ovan.

§ 7 Sommarkonserter i bönhuset

Jonatan rapporteradeatt han planerar en konsert söndag 28 juli kl. 19. Det blir han själv och några till som medverkar. Sista lördagen i augusti, eller första lördagen i september kl. 21 planerar Jonatan en konsert tillsammans med Sara Hansen och Knistakören. Vi kan då ha facklor utvändigt och värmeljus i bönuset.

Beslut i enlighet med Jonathans förslag, samt att vi ordnar med fika vid båda konserterna.

§ 8 Dagledigträffar

Lars-Inge rapporterade från hans medverkan som Hedengren vid dagledigträffar, dels i Åbytorp 26 mars och dels i Hidingsta 16 april. Det var välbesökta och uppskattade besök.

§ 9 Sommarmöte 21 juli i bönhuset

Beslut att vi anordnar ett sommarmöte i Bönhuset söndag 21 juli kl. 18.00, med rubriken ”Minns Du sången” . Jonatan kollar med ”Old boy´s” om medverkan. Lars-Inge talar och fikakorg ska medtagas.

§ 10 Nattvardssamling i bönhuset

Den planerade nattvardssamlingen i bönhuset i september kan ordnas onsdag 11 september kl. 19 i samband med att en ekumenisk bön i Lekeberg hålles. K-G berättar i mötet om Nattvardsföreningen som bildades i Riseberga bönhus på 1860-talet.

Beslut att Conny pratar med pastorsgruppen, som planerar de ekumeniska bönesamlingarna, om detta, samt med Thomas Sandin och Stefan Öberg om eventuell medverkan.

§ 11 Helgsmålsböner i bönhuset

K-G rapporterade att han haft ytterligare kontakter med Johannes Söderberg på SVT angående helgsmålsbön i bönhuset. Johannes föreslår inspelning av 2 helgsmålsböner, dels för sändning 16 e Tref. 14 sept. och dels inför Tacksägelsedagen 12 okt. 2013.

Han föreslår inspelning 17 eller 18 augusti. Han vill ha en tidstypisk församling på 25-30 personer, som även sjunger psalmsång. Kanske häst med vagn som kommer med folk till bönhuset, samt även en talare (Lars-Inge).

Beslut att K-G fortsätter kontakten med Johannes och att vi jobbar på att få klart med hästskjuts (Conny) och med folk till psalmsången från körerna i Edsberg och Knista. Jonatan tar kontakt med Sara i Knista och Conny med Susanna i Edsberg.

§ 12 Rapporter

Lars-Inge rapporterade att det blir ett barndop i bönhuset 8 juni, samt en samling 29 juni där det önskas att Lars-Inge gestaltar och berättar om Hedengren.

Vidare att det ännu inte är klart hur det blir med en bussresa i Västernärke i samband med Torpkonferensen, där bl.a Riseberga och bönhuset är en plats att stanna på. Lars-Inge kollar upp detta med de som har hand om seminarier/program vid Torpkonferensen.

§ 13 Nästa styrelsemöte

Beslut att nästa möte blir tisdag 4 juni kl. 19 hos Astrid Söderqvist i N. Folkavi och att det blir en avstämning av ärenden vid städkvällen 6 maj.

§ 14 Avslutning

Ordförande avslutade mötet med bön och vi tackar Jonatan för gott fika.

 

Vid protokollet                                                              Ordförande                       

Conny Boman                                                                Lars-Inge Larsson