Protokoll fört vid möte i styrelsen i Intresseföreningen för Riseberga Bönhus

söndagen 27 januari kl. 17 hos K-G Mattsson i Kumla.

 

Närvarande: Lars-Inge Larsson, K-G Mattsson, Britt-Marie Arvidsson, Astrid Söderqvist, Jonathan Lindner och Conny Boman.

Förhinder: Lars-Axel Nordell

 

§ 1  Inledning och öppnande

K-G Mattsson inledde med att var och en fick säga sitt födelsedatum och då hade han en bok med bibelord för alla årets dagar, som han läste bibelord för var och en.

Ordförande Lars-Inge Larsson hälsade välkommen och förklarade mötet för öppnat.

 

§ 2 Val av sekreterare

Till sekreterare för mötet valdes Conny Boman

 

§ 3 Tack

Yngve Nilsson har sänt oss ett tack för blomman han fick på årsmötet och han önskar oss Guds välsignelse i vårt fortsatta arbete.

Vad gäller tack till familjen Bergström på Riseberga för att de ställer upp för oss på ett positivt sätt, så väntar vi med att framföra detta till ett senare och lämpligt tillfälle.

 

§ 4 Föregående protokoll

Vi gick igenom föregående protokoll från 28 november 2012 och kommenterade vad som var utfört och vad som är kvar att utföra. Punkter om detta finns med i dagordningen för detta möte.

 

§ 5 Helgsmålsbön

K-G har haft kontakt med Johannes Söderberg på SVT angående en eventuell helgsmålsbön från Riseberga Bönhus. Det kan bli tidigast 2014. Johannes vill att vi återkommer om förslag till helg, att vi ordnar en präst/pastor, samt musik med anknytning till helgens text.

Beslut att vi planerar detta vid ett senare möte och att vi ger besked till Johannes att vi gärna vill ha en helgsmålsbön under 2014.

 

§ 6 Rapport från julkonserten

Vi utvärderade julkonserten i  Riseberga Bönhus lördag 15 december 2012 med ca 150 personer i Bönhuset. Många positiva omdömen efter konserten. Bra framträdanden av de medverkande. Mycket snö att hantera på parkering och på vägen upp till Bönhuset. Det fanns många marchaller på vägen upp och kring Bönhuset och som gjorde att det blev mycket stämningsfullt. Glögg serverades innan man gick in. Inomhus blev det lite kallt åt fötterna, men även där gjorde alla värmeljus att det blev en trevlig inramning till musiken och sången.

Vi konstaterade att det behövs fler som jobbar om det blir något liknande arrangemang. Biljetterna kostade 50 kr och såldes på OK/Q8 och vid julmarknaden. Ekonomiskt så gick det jämt upp. Beslut att ersätta Bergström för el och snöröjning.

 

§ 7 Dagledigträff i Åbytorp

Vi har fått inbjudan att medverka vid en dagledigträff i Betania Åbytorp tisdag 26 mars kl. 14.

Beslut att vi medverkar med något inslag om Hedengren. Prel. Lars-Inge, K-G, Britt-Marie och Conny.

 

§ 8 Inbjudan THS

Vi är inbjudna till THS i Stockholm torsdag 11 april till en konferens om ”Läsarrörelserna”.

Beslut att någon/några åker till konferensen och att vi försöker ha med vår utställningsskärm.

Mer om detta vid nästa styrelsemöte.

 

§ 9 Guidning Riseberga

Vi har fått en förfrågan av en pensionärsgrupp i Viby, som vill ha guidning onsdag 15 maj kl. 14, om både klosterruinen och Bönhuset. Beslut att Lars-Inge ställer upp med detta.

 

§ 10 Torpkonferensen

Beslut att Lars-Inge tar kontakt med Susanne Olofsson angående eventuell medverkan vid Torpkonferensen i juni. Vi samtalade om en bussresa i Västernärke för Torpdeltagarna, med temat ”I Hedengrens spår”. Rolf Nordström skulle också delta i detta.

 

§ 11 Sommaraktiviteter

Vi samtalade och diskuterade om tankar på olika arrangemang under sommaren på Riseberga.

8-23 juni framföres ”Drottningens juvelsmycke” på amfiteatern på Riseberga. Det är Lekebergs revysällskap, som är med i en amatörteatersamverkan i Örebro län, som ansvarar.

Vi har tänkt ett sommarmöte i Bönhuset söndag 9 juni kl.18, så Lars-Inge kollar med Gunilla Philblad, om det kolliderar med teatern.

En tänkbar söndag är annars 2 juni. Beslut på nästa styrelsemöte.

Jonathan hade flera idéer om arrangemang med sång och musik under sommaren. Han har haft kontakt med Janne Schaffer och Björn J:son Lind med trio att eventuellt ha en konsert i Bönhuset söndag 30 juni. Kostnad cirka 30.000 kr

Beslut att vi är positiva angående arrangemanget och att vi tar upp med Lekebergs Sparbank om sponsring och även med Lanna Lodge om det blir kostnad för övernattning. Kontakt tas med Bilda om de kan bidra med pengar. Vi tar upp mer kring detta på nästa styrelsemöte.

Jonathan  hade också tankar kring en vårkonsert med Risbergska skolans kör och att han, samt Joanna Lysen m.fl. har ett framträdande under sommaren. Även ett arrangemang med Mimmi Molander m.fl. hade han tankar på.

En tanke om ett ”Nattvardsmöte” med lovsång och bön för bygden fördes fram. Det skulle i så fall kunna vara söndag 21 juli kl. 18.

Lars-Inge har lovat att utföra en vigsel i Bönhuset någon lördag under sommaren, men är osäker vilken lördag.

Beslut att vi tar upp om allt detta vid nästa styrelsemöte.

 

§ 11 Kredit på kontot i Lekebergs Sparbank

Beslut att vi tar bort krediten på vårt konto i Lekebergs Sparbank. Vår kassör Mats Jerlström ges uppdraget att ordna detta!

 

§ 12 Övriga frågor

Samtal kring Riseberga Bönhus på Wikipedia och om uppdateringar på vår hemsida, samt om en blogg. Beslut att inte göra någon åtgärd just nu.

Förslag på att ha ett låsbart skåp i Bönhuset. Beslut att kolla upp lämpligt skåp och kostnad.

 

§ 13 Nästa styrelsemöte

Beslut att nästa möte blir onsdag 27 februari kl. 19 hos Britt-Marie i Gropen.

 

§ 14 Avslutning

Ordförande avslutade möte och vi fick gott fika av K-G.

 

Vid protokollet                                                              Ordförande                       

Conny Boman                                                                Lars-Inge Larsson