Protokoll från styrelsemöte för Intresseföreningen för Riseberga bönhus

hos Yngve Karlsson i Fjugesta

27 september 2011

 

Närvarande:

Erik Helldin, kassör

Lars-Inge Larsson, ordförande

Karl-Gustaf Mattsson, sekreterare

Yngve Nilsson, ledamot

 

§ 1. Välkommen och inledning

Yngve Karlsson hälsade välkommen, läste ett ord från 2 Kor 9:15 och talade om tacksamhet

 

§ 2. Ekonomisk rapport

Kassör Erik Helldin rapporterade att föreningens ekonomi ligger på plus 6700 kronor

 

§ 3. Uppföljning av föregående protokoll

Ordförande Lars-Inge Larsson gick igenom föregående styrelsemötes protokoll och noterade

-          att vi nu fått bekräftelse från Skatteverket och banken om att kommittén omvandlats till en intresseförening och bytt namn.

-          att namnet på vår hemsida nu endast är www.riseberga.se

Styrelsen beslutade

-          att Lars-Inge Larsson tar kontakt med Bertil Skogsten om att förnya den gamla broschyren om bönhuset

-          att nyhetsbrev till medlemmarna efter årsmötet ska innehålla frågan om de accepterar att deras namn finns med på hemsidans medlemssida, och att det enda sättet att komma in på sidan är att vara medlem och ha tillgång till lösenord och användarnamn

 

§ 4. Utvärdering av sommaren

Styrelsen konstaterade

-          att reaktioner på sommarens läsarmöte var odelat mycket positiva

-          att Riseberga Rediviva tillsammans med Lekebergs kommun använt bönhuset till förtäring av Risebergatårtan efter ett särskilt ljusspel , och därvid omtalat Hedengren.

-          att  ett bröllop hållits i bönhuset sista helgen i juli och att dessa betalt 500 kr för användandet

-          att bönhuset kommer att stängas för säsongen 14 oktober

 

§ 5. Hedengren 200 år

Sekreterare Karl-Gustaf Mattsson berättade om en idé han fått efter att ha upptäckt att det nästa år är 200 år sedan Olof Gabriel Hedengren föddes. Att föreningen under temat ”Hedengren 200 år” skulle kunna driva en mängd program, föreläsningar och utställningar i anledning av 200-årsjubileet. Efter att ha konstaterat att där finns så många möjligheter att göra något bra, insett att det måste tillsättas en projektledare som kan driva ett sådant minnesår. Kontakter hade han, i ett snabbskiss på idén, tagit med verksamhetsledare Jan Holgersson, på Mellansjölandets Leaderprojekt som ställt sig positiva till det inledande förslaget. Återstår att sammanställa en ansökan till att övertyga Jordbruksverkets styrelse om projektstöd.

Styrelsen beslutade

-          att Karl-Gustaf Mattsson och Lars-Inge Larsson fortsätter kontakterna med Jan Holgersson och tillsammans med honom och övriga styrelsen arbeta fram en så bra ansökan som möjligt för att kunna få projektstöd för ”Hedengren 200 år”.

Styrelsen önskade

-          att en eller två projektledare tillsätts på deltid för arbetet

-          att jubileumsåret inleds med ett födelsedagskalas i samband med Olof Gabriels födelsedag den 14 januari

Bland en mängd förslag nämndes nattvardsgång i anledning av att Sveriges första nattvardsförening bildades på Riseberga 1860, konsert med Jenny Lind-sällskapet, föreläsningar, utsällning om Hedengren, sommarkonserter i bönhuset, trycksaksframställning,

 

§ 6. Nyhetsbrev

Styrelsen samtalade om att en inbjudan med nyhetsbrev om ny styrelsebildning bör skickas brevledes inför årsmötet till föreningar och enskilda medlemmar. Samt att det efter årsmötet går ut ett första nyhetsbrev till de enskilda medlemmarna

Styrelsen beslutade

-          att Lars-Inge Larsson genomför utskicket

 

§ 7. Medlemsvärvning

Styrelsen samtalade om vårt gemensamma ansvar att värva fler medlemmar till föreningen. Till dags datum är medlemsantalet 21 personer. Det bör bli fler.

Styrelsen beslutade

-          att en uppmaning till alla medlemmar att värva fler ska meddelas till föreningen i Nyhetsbrevet och på föreningens hemsida

-          att ändra det svårengagerade ordet ”medlem” till det mer fria ”stödmedlem”

-          att medlemsavgiften bara gäller under det år man betalar

 

§ 8. Konsert med Jonathan Lindner

Lars-Inge Larsson meddelade att han kontaktat Jonathan Lindner om att ordna och ansvara för sommarkonserter i Riseberga bönhus, och att denne ställt sig välvillig till idén. Men att det inte kan komma ifråga förrän tidigast 2012.

Styrelsen beslutade

-          att bordlägga frågan till nästa styrelsemöte

 

§ 9. Årsmöte

Det kommande årsmötet kommer att hållas 20 november kl 15.00 i Hackvads baptistförsamling

 

§ 10 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte kommer att hållas 31 oktober kl 18.30, hemma hos Britt-Marie Arvidsson i Kvistbro

 

§ 11. Övriga frågor

Karl-Gustaf Mattsson informerade om den fortsatta utvecklingen av föreningens hemsida www.riseberga.se.

KG föreslog också att föreningen varje år utdelar ett särskilt Hedersdiplom till enskild person eller förening, som gjort ett berömligt väckelsehistoriskt arbete som minner om 1800-talets förnyelserörelse. KG Mattsson påtog sig att till nästa styrelsemöte presenter ett förslag på ett sådant diplom.

 

§ 12. Avslutning

Lars-Inge Larsson avslutade mötet och ledde i bön