Protokoll från styrelsemöte

för Intresseföreningen för Riseberga bönhus 

11 april 2012 i Edsbergs församlingshem.

 

§ 1 Närvarande

Lars-Inge Larsson, Karl-Gustav  Mattsson,  Britt-Marie Arvidsson,  Astrid Söderquist, samt inbjudna representant från Edsbergs församling Kristina Lindström och från Knista församling  Stefan Öberg

 

§ 2 Välkomna

Kristina hälsade alla välkomna till Edsbersgs församlingshem

 

§ 3 Inledning

Lars-Inge inledde mötet med att citera Matt:28:10 där ängeln hälsar till lärjungarna att de ska bege sig till Galiléen, där ska Jesus visa sig för dem. Jesus har alltid varit före oss i alla livets situationer.

 

§  4 Val av sekreterare

Astrid Söderquist valdes till  sekreterare

 

§ 5 Dagordningen godkändes

 

§ 6 Eventuella TV-inspelningar från Riseberga 2013.

K-G har varit i kontakt med Johannes Söderberg SVT,  med en förfrågan om TV- sänd gudstjänst från Riseberga bönhus.

Alt 1 SVT spelar in Helgsmålsbön.                                                                                                                    

Alt 2 Att vara ”månadens kyrka” då 4 gudstjänster, med olika tema, spelas in och sänds på SVT under en månad. Inspelningen sker under en helg, och ska innehålla ett klart evangeliskt budskap gärna livsberättelser.  Under kvällens samtal framkom det olika förslag om innehåll.

Det bildades en arbetsgrupp: Lars-Inge Larsson, Karl-Gustav Mattson, Britt-Marie Arvidsson, Kristina Lindström och Stefan Öberg, som ska presentera ett förslag till SVT och Johannes Söderberg.

 

§ 7 Uppföljning föregående protokoll

Ordf. gick igenom Föregående protokoll,  Britt-Marie ska efterhöra om kostnad för en buss för en resa i Hedengrens spår. Protokollet läggs därefter till handlingarna.

 

§ 8 Firmatecknare

Kassör Mats Jerlström 390525-6859 och ordf. Lars-Inge Larsson 540405-1616, har rätt att var för sig teckna föreningens namn. Paragrafen förklarades för omedelbart justerad.

 

§ 9 Ekonto

Beslutade att öppna ett e-konto på Lekebergs Sparbank

 

§ 10 Nyhetsbrev

Karl-Gustav  Mattsson har påbörjat ett nyhetsbrev

 

§ 10 Hemsida

Karl-Gustav Mattson uppdaterar  hemsidan kontinuerligt

 

§ 11 Sannabadets invigning

Intresseföreningen för Riseberga bönhus kommer att medverka den 2/6 2012, bl.a. med Hedengrenutställningen

 

§ 12 Sommarmöte 2012

Den 9/6 2012 blir sommarmöte i Riseberga bönhus. Karl-Gustav Mattsson presenterade ett preliminärt program.

 

§ 13 Torpkonferensen

Midsommarafton den 22/6 2012 kl. 14.00-kl 15.30 håller Intresseföreningen för Riseberga bönhus ett seminarium på Götabro om Hedengren och Torpkonferensens begynnelse.…..

 

§ 14 Musikkvällar i Bönhuset

Jonatan Lindner planerar musikkvällar i Bönhuset några söndagar under sept. 2012

 

Nästa styrelsemöte

Den 14/5 kl. 18.00 är det städdag i Riseberga Bönhus, och därefter hålls styrelsemöte

 

Vid protokollet                               Justeras

Astrid Söderquist                              Lars-Inge Larsson