Nytryck om yttersta tiden till salu

Intresseföreningenhar gjort ett nytryck av Olof Gabriel Hedengrens skrift ”Kort sammanställning af Skriftens Profetior om Ändans tid”. Publikationen kom första gången ut 1860, var på 20 sidor och kostade då 10 öre.

Boken är byggd på kunskaper av de tyska pietisterna Johann Albrecht Bengel och Magnus Friedrich Roos. Men en hel del tankar tycks dock ha varit Hedengrens egna slutsatser, särskilt fotnoterna. Bland annat kan man här läsa att ett stort krig ska utbrista i Syrien i den yttersta tiden, vilket kommer att leda till att islam därefter kommer att utbredas i världen. Profetior som vi ju idag kan ana uppfylls inför våra ögon.

Hedengrens skrift var den första i sitt slag i Sverige, och många senare eskatologiska författare kom ofta att hänvisa till den. Dock syns ingen idag ha den kvar i sin ägo, varken författare, teologiska fakultet eller universitet. Det enda nu kända originalexemplaret finns att beskåda på Kungliga biblioteket i Stockholm.

Men nu går den att köpa som nytryck, för endast 30 kr. Meddela Karl-Gustaf Mattsson, Kumla och sätt in pengarna på intresseföreningens bankgiro 5230-1785, så tillsänder vi er skriften via posten.

 

Framsidan på Hedengrens skrift

"Lovad vare Herren! Dag efter dag bär han oss; Gud är vår frälsning."

                                    Psalm 68:20

Almanacka 

December

7/12 kl 14.30 Lars-Inge Larsson spelar Hedengren i Godegårds församlingshem 

 

Senast införda artiklar

Rosenius 200 år
Orgeln i bönhuset
Tvåkammarriksdagen
Lantbruksskolan
Betyg från artilleriet
Osttillverkningen
Riseberga efter 1870 - senast tillkommet

 

Ge ditt stöd till bönhuset!

För dig som vill bidra till att bönhuset lever vidare, går det att bli medlem för 100 kr/år. Kan inbetalas till Intresseföreningen för Riseberga bönhus på bankgiro 5230-1785 eller swisha till nr 123 024 42 02.

 

Register

För dig som söker något särskilt ämne på hemsidan finns här ett register.

 

Senaste protokollet

Här kan du se protokoll från styrelsens senaste sammanträde 

 

Stängt i bönhuset

Riseberga bönhus har stängt för säsongen. Vi öppnar åter i april. 

 

Nu spelas även Lina Hedengren 

Under lång tid har Lars-Inge Larsson åkt runt och gestaltat Olof Gabriel Hedengren. Nu har han fått hjälp av "sin fru" Lina, Jenny Young Zayed.

För den som vill uppleva en föreläsning om personerna, eller paret Hedengren och Risebergarörelsen kan meddela dem. Föreläsningarna är i teaterform och är 30-60 minuter långa, allt efter behov.

Ring Lars-Inge 019-581566 eller Jenny 076-1615862

 

Vem är Jesus?

Klicka här få du se

 

Dagens andakt! 

Klicka här så kan du längst ner på Kyrktorgets sida om Riseberga bönhus lyssna på Andaktsboken Bibelvis

 

Antalet besökare

Antalet besökare på vår hemsida ökar sakta men säkert. Till den 3 december 2016 är det totala antalet 28.055 besök.

2011     2400 besök 

2012     5000 besök

2013     5400 besök

2014     4200 besök

2015      7000 besök 

 

Gunnar Hjort spelar i bönhuset

En filminspelning från augustikonserten i Riseberga bönhus finns utlagd på youtube. Det är gitarristen Gunnar Hjort som spelar sin egenkomponerade låt "Smeraldinas polska".

 

Släktforskning

Hjälp till att hitta ättlingar till medlemmarna i Sveriges första nattvardsförening. 

 

Förklara gamla ord

Här kan du se bilder av några av föremål i Olof Gabriels bouppteckning. Hjälp oss gärna att leta reda på förklaringar till ålderdomliga ord. Vad och hur användes de? Hur såg de ut? Bifoga gärna en bild om du har. Och är man en i släkten Hedengren kanske man kan hitta någon av prylarna i sitt eget hem?

 

Tankvärt

"Man måste fatta Ordet med hjertat, då man omöjligen kan fatta dess högsta sanningar med förnuftet."

       Olof Gabriel Hedengren 1854

Franzéns bönbok beredde väg för Risebergaväckelsen

En person som indirekt kom att betyda en del för Risbergaväckelsens tillkomst var Frans Michael Franzén. Det var kring hans bönbok som Hedengrens första gången samlade sina anställda. I första hand för att komma tillträtta med osedligheten bland allmogen. 

Frans Michael Franzén var kyrkoherde i Kumla 1811-1824 och blev senare biskop i Härnösand. Även om han var en kyrkans man intog han tidigt en betydligt mildare inställning än Statskyrkan till den gryende väckelserörelsen i Sverige. Han manade till försiktighet när det gällde utövandet av konventikelplakatet, vilken försökte begränsa läsarnas intresse för enskilda möten utanför kyrkans rum. Franzén insåg att det inte var någon idé att ta i med hårdhandskarna för att få slut på väckelsen, utan uppmanade istället kyrkan att stödja sådan verksamhet, än att motarbeta den.

 

Bönebok för andakter

Franzén föreslog därför att man skulle sammanställa böneböcker att användas av gårdsägare i dagliga husandakter på sina gods och hemman. Han bidrog också till att en sådan skrift förverkligades. 1841 redigerade han ihop en ”Bönebok innehållande morgon- och aftonböner, med utvalda tänkespråk, slutverser, nattvardsböner och psalmer. För ungdom, deras föräldrar och andre, böner vid särskilda tillfallen, böner under sjukdom samt bön och psalm för sjöfarande”. Alltihop hämtade ur egna och svenska författares arbeten, exempelvis prästerna Johan Olof Wallin, Carl Peter Hagberg, Carl Georg Rogberg, Bottiger, Schartau, Thomander med flera. Initiativet föll väl ut och bönboken gavs med tiden ut i många nya stora upplagor.

 

Husandakter startade väckelse

Det var kring denna bönbok som Olof Gabriel och Lina Hedengren sommaren 1853 samlade sina anställda. Från deras sida fanns förhoppningen, att man kanske därigenom skulle kunna komma till rätta med superiet och lösaktigheten bland de anställda på gården. Någon tanke på att dessa husandakter snart skulle utökas med andligt intresserade grannar räknade de troligen  inte alls med. Men de motsvarade tydligen ett uppdämt behov, läsare och ropare hittade på Riseberga en fristad utanför Statskyrkans hindrande hägn.   

 

Bereden väg för Herran 

I skrivande stund har vi inte kunnat hitta Frans Michael Franzéns bönebok. Det hade varit roligt att presentera ett utdrag ur den, exempelvis en morgon- eller aftonbön. Men kanske det finns någon av er läsare som har ett exemplar? Hör av er i så fall till Karl-Gustaf Mattsson, tel 019-575028, så får vi delge den här på hemsidan. Istället tar vi här upp en av Franzéns sånger som mer än väl passar in denna tid på året. En adventspsalm han skev i Kumla 1812:

Bereden väg för Herran! Berg, sjunken, djup, stån opp.
Han kommer, han som fjärran var sedd av fädrens hopp.
Rättfärdighetens förste, av Davids hus den störste.
Välsignad vare han som kom i Herrens namn.

Här kan du lyssna på psalmens två första versar, den innehåller egentligen sju. 

 

 

Som grädde på moset kan vi här också presentera Frans Michael Franzéns antavla

1 FRANS MICHAEL FRANZEN, f 1772 i Uleåborg, d 1847 i Härnösand. Kyrkoherde i Kumla, biskop i Härnösand, gift 1) med Margareta Elisabet Lilly Roos (1779–1806), gift 2) med Sofia Kristina Wester (1780–1829), gift 3) med Kristina Elisabet Arwidsson (1783–1859).

 

GENERATION 2

2 ZACHRIS FRANZEN, f 1744 i Uleåborg, Finland, d 1787. Rådman, handlande. 
3 HELENA SCHULIN, f 1755 i Uleåborg, d 1811 i Uleåborg.

 

GENERATION 3

4 FRANS FRANZEN, f 1699, d 1764 i Finland. Köpman, rådman i Uleåborg. 
5 SARA JOHANSDOTTER, f 1699, d 1767 i Finland.
6 MICHAEL SCHULIN, f 1719, d 1769 i Finland. Bonde i Savolax, Finland.
7 ANNA WACKLIN, f 1724 i Oulu, Finland, d 1782.

 

GENERATION 4

8 FRANS FRANSEEN, d 1710. Köpman i Kexholmen, Finland. 
9 BRITA HEINRICUS, d 1703 i Kexholmen.
10 JOHAN CAJANUS, f 1690 i Paltamo, Suomi, d 1741 i Finland.  Kaplan i Paldamo.
11 CATHARINA ZACHARIASDOTTER ULHAEGIUS, f 1670 i Uleåborg,  d 1704 i Finland.
12 JUHO SUHONEN, f i Joroinen, Finland.
13 NN
14 MICHAEL WACKLIN, f 1678 i Pielavesi, d 1737 i Oulu. Postmästare, klockare, handelsman i Uleåborg.
15 HELENA PALDANIUS, f 1682, d 1759 i Oulu.

          

GENERATION 5

16 JOHANNES FRANCISCI, d 1672 i Finland.
17 KARIN IVANANDER.
18 ANDERS HEINRICIUS, f 1630, d 1673 i Jääski. Kyrkoherde i Jääski.
19 CATHARINA TESLEFF, d 1673.
20 ERIK CAJANUS, f 1658 i Paltamo, d 1723 i Åbo. Prost i Paldamo.
21 MAGDALENA MATHESIUS, f 1662 i Kalajoki.
22 ZACHARIAS OLAI ULHEGIUS, f 1643 i Uleåborg, d 1695 i Finland. Kyrkoherde.
23 MARGARETA ANDERSDOTTER LYTHRÆA, f 1645, d 1707 i Uleborg.
30 ZACKARIAS PALDANIUS, f 1650 i Kajanaland, Finland, d 1696i Norra Savolax. Skrivare i Isalmi.
31 HELENA SINIUS, f 1650 i Paltamo, Finland, d 1739.

         

GENERATION 6

32 FRANCISCUS LAURENTII. Kyrkoherde i Säkkijärvi.
33 MARGARETA FRIARE.
34 PAUL IVANANDER, d 1657. Kyrkoherde och predikant vid Nyslott slott.
35 MALIN COSTIANUS.
36 HENRIK KORHONEN, f 1630, d 1642 i Jääski.
37 MARGARETA ANDERSDOTTER.
38 CLAES THESSLEFF, f 1612 i Ryssland, d 1666 i Ryssland.  Kyrkoherde???.
39 ANNA ERIKSDOTTER, d 1666.
40 JOHAN CAJANUS f. 1626, d. 1703. Kyrkoherde i Paldamo
41 ANNA MATHESIUS
42 PETRUS JOSEPHI MATHESIUS, f 1635 i Kalajoki, d 1693 i Kalajoki.  Kaplan i Kalajoki.
43 KATARINA FAHLANDER, f 1640, d 1719 i Kemiö.
44 OLOF HENRIKSSON HEIKOLA.
45 NN         
46 ANDREAS GEORGII OSTROBOTNIENSIS, f 1615 i Uleåborg,  d 1678. Borgmästare i Nykarleby, riksdagsman.
47 KARIN KÖNIKSDOTTER, f 1625, d 1662 i Uleåborg.
60 SAMUEL PALDANIUS, f 1596 i Hailuoto, Finland, d 1651 i Paldamo.  Kyrkoherde i Paldamo.
61 DOROTEA LITHOVIUS, f 1608 i Finland, d 1667 i Paltamo.
62 ISAK HANSSON SINIUS, f 1614, d 1686 i Kajaani.  Kronofogde i Kajana, länsman i Sotkamo.
63 HELENA DUVALL, f 1620 i Turku, d 1691 i Kajaani.

        

GENERATION 7

68 OLAUS JOHANNIS IVANAINEN, d 1625.
69 AGNETA LARSDOTTER.
72 YRJO KORHONEN.
76 HANS THESLEFF, f 1560 i Schleswig-Holstein, d 1615 i Viborg.  Handelsman, rådman i Viborg 1609.
77 KATARINA STRÅHLMAN, f 1572 i Viborg, d 1651 i Viborg.
84 JOSEF MATHIASSON MATHESIUS, f 1608 i Salo, västra Finland, d 1685 i Kalajoki, Oulu, Finland. Pastor i Kalajoki.
85 SUSANNA ARCTOPHILACIUS, f 1610 i Kalajoki, Finland, d 1689.
86 ERIK FAHLANDER, f 1607 i Falun, d 1672 i Gamlakarleby.  Kyrkoherde i Gamla Karleby.
87 MAGDALENA HERMAINEN, f 1611 i Finland, d i Gamla Karleby.
92 HENRICUS LAURENTII LITHOVIUS, f 1535 i Littoinen, Kaarina, Finland, d 1615 i Uleåborg.
94 KÖNIG PERSSON. Torneå stads förste borgmästare, lappfogde.
95 BRITA ANDERSDOTTER GRUBB, d 1624.
122 JOHANNES HENRICI LITHOVIUS, f 1563 i Limingo, d 1634 i Ljo. Kyrkoherde i Uleåborg.
123 KRISTINA ÖSTENSDOTTER SURSILL, f 1567 i Umeå, d 1632 i Oulu.
124 HANS LARSSON SINIUS, f 1582 i Oulu, d 1645 i Oulu. Borgare i Uleåborg.
125 ANNA HANSDOTTER, f 1585, d 1675 i Liminka, Finland.
126 AUTHOR DUVALL, f 1590 i Tyskland, d 1636 i Turku. Handelsman i Åbo, tullinspektör.
127 ELISABETH HANSDOTTER PLATZ, f 1591 i Tyskland, d 1661 i Oulu.

         

GENERATION 8

136 JOHANNES MATTHIAE IIVANAIN, d 1578 i Sysmä.
137 KARIN LARSDOTTER TEIT.
154 HENRIK STRÅHLMAN, f 1540 i Tyskland, d 1592 i Viborg.  Borgare i Viborg.
155 ANNA JUUSTEEN, f 1550 i Tuustilasjoki, d 1642 i Viborg.
168 MATHIAS HALICOENSIS MATHESIUS, f 1570 i Åbo, d 1622  i Saloinen. Kyroherde, borgare, lektor i Åbo och Raumo
169 MARGARETA HANSDOTTER, f 1580 i Rauma, Finland, d i Saloinen, Finland.
170 PETRUS MICHALEIS ARCTOPHILACIUS, f 1575 i Lohtaja, Finland,  d 1647 i Kalajoki, Finland. Prost över norra Österbotten, bonde, skeppare, riksdagsman.
171 MARGARETA ÖSTENSDOTTER SURSILL, f 1580 i Umeå, d 1648 i Kalajoki, Finland.
172 MATHIAS GEORGII FAHLANDER, f i Falun.
174 OLOF HERMAINEN
184 LARS OLOFSSON, f 1500 i Kaarina, Finland, d 1571 i Kaarina.  Bonde i St Karins.
185 ANNA HENRIKSDOTTER LITHOVIUS.
188 PER OLOFSSON BOTTNEKARL. Krigsöverste för Norrlands knektar.
189 MARGARETA KENICIA.
190 ANDREAS PETRI GRUBB, f 1525 i Gävle, d 1611 i Nederluleå. Kyrkoherde i Nederluleå.
191 KRISTINA SAMUELSDOTTER, f 1550 i Gävle, d 1615 i Luleå.
246 ÖSTEN ERIKSSON SURSILL, f 1533, d 1598 i Umeå.
247 MAGDALENA SURSILL, f 1535 i Vasa, Finland, d 1571 i Finland.
248 LAURI SINILUOTO f 1556 i Saloinen, d 1614  i Saloinen. Bonde i Limingo, Talollinen, Finland.
249 CATHARINA LITHOVIUS, f 1565 i Umeå, d 1614 i Liminka.
252 HANS LARSSON DUWELL, f 1570.
53 ANNA DUWELL, f 1575.
254 HANS CONRADSSON PLATZ, f 1570 i Tyskland, d 1620 i Turku. Borgmästare i Åbo.
255 BRITA HENRIKSDOTTER STORCK, f 1570 i Turku, d 1621 i Turku.

         

GENERATION 9

274 LARS MATTSSON TEIT, f 1520 i Pernå, d 1571 i Pernå. Frälseman, hövitsman.
275 MARGARETA HANSDOTTER MUURLA, f 1515 i Lovisa.
308 NILS STRÅHLMAN, f 1510.
310 PÅVEL JUUSTEEN, f 1516 i Viborg, d 1576 i Viborg. Biskop i Åbo.
311 ANNA SIGFRIDSDOTTER.
336 GEORGIUS MATTHIAE MATHEIUS, f 1538 i Åbo, d 1600 i Åbo. Kyrkoherde, borgare i Åbo.
344 GÖRAN MATTSSON. Bergsman i Stora Kopparberg
368 OLOF SVART, f 1480
378 KÖNIG OLOFSSON. Handelsman i Baggeböle
379 ANNA OLOFSDOTTER.
380 PER ANDERSSON GRUBB, f 1497 i Umeå, d 1564 i Gävle.
494 ERIK LAIHELA, f 1515 i Vasa, Finland.
495 OKEN, f 1515 i Lahia.
498 ÖSTEN LITHOVIUS SURSILL, f 1533 i Västerteg, d 1598 i Umeå.  Bonde, fogde, riksdagsman.
499 MAGDALENA ERIKSDOTTER
504 LARS DUWELL.
508 CONRAD PLATZ, f 1540 i Tallinn, d 1613 i Tallinn. Kassör i Niemegen.
509 JENNEKA VON KESSEL, f 1550 i Gelderland, Holland, d 1621 i Nijmegen.
510 HENRIK STORCK, f 1550 i Estland.

         

GENERATION 10

548 MATTS JÖNSSON TEIT, f 1465, d 1552 i Pernå, Finland.
549 BRITTA LARSDOTTER CREUTZ, f 1469 i Pernå, d 1555.
550 HANS ANDREASSON.
620 PEDER JUUSTEN, f 1470 i Viborg, d 1530 i Viborg. Borgare i Viborg, befälhavare för Viborgs slott.
621 ANNA SIGFRIDSDOTTER.
622 SIGFRID MATTSSON KÄRSTILÄ, f 1615 i Viborg, d 1609 i Åbo.  Frälsebonde, stuteriägare.
623 KARIN HENRIKSDOTTER.
672 MATHIAS MATHESIUS, f 1520 i Bohmen, Baden-Württemberg, Deutschland, d 1607 i Sverige. Handelsman i Stockholm.
673 SYBILLE DE HALIKKO.
756 OLOF KLEMETSSON BELTARE
757 BRITA ANDERSDOTTER.
760 ANDERS PERSSON, f 1470 i Umeå, d 1543 i Grubbe, Umeå. Fogde över Umeå lappmaker samt storbonde i Grubbe.
761 MARIT ANDERSDOTTER.
996 ERIK ÅNGERMAN, f 1480 i Umeå, d 1558 i Umeå. Bonde, fogde i Västerbotten.
997 DORDI, f 1495 i Umeå, d 1550 i Västerbotten.
1018 SEVERIJN VON KESSEL, f 1533 i Holland, d 1597.
1019 ALEIDA VON KESSEL, f 1537 i Nijmegen, Holland.

         

GENERATION 11

1096 JÖNS HÅKANSSON TEIT, f 1440 i Perneå sn, Kuuskosi, Nyland, Finland, d 1496  i Tetom, Pernå, Nyland. Markägare.
1097 INGEBORG PERSDOTTER, f 1440 i Lovisa.
1098 LARS CREUTZ, f 1439 i Sarvlaks, Pernå, Finland.
1099 MARGARETA LARSDOTTER EKELÖF, f 1446 i Gesterby, Pernå, Finland,  d i Lovisa, Nyland.
1514 ANDERS BURMAN. Bonde i Röbäck, underlagsman i Västerbotten.
1992 ÖSTEN ÅNGERMAN, f 1460 i Ångermanland, d 1550 i Umeå. Fogde i Lappland.

         

 GENERATION 12

2192 HÅKAN JÖNSSON TEIT, f 1410 i Pernaja, d 1496 i Kuskosk.  Jordbrukare.
2193 GERTRUD I SÄRKILAS, f 1415 i Pernaja.
2194 PER I KABBÖLE, f 1430 i Pernå, d i Kabböle.
2195 MARGARETA I PIRLAKS, f 1439 i Borgå, d i Lovisa.
2196 MARCUS HERMANSSON, f 1410 i Lovisa.
2197 SIGRID I PELEGRIMSBÄKEN.
2198 LARS PEDERSSON EKELÖF, f 1420 i Sibbo, d 1501.
2199 MARGARETA JÄGERHORN AF HERTONÄS, f 1424 i Hälsinge.
3028 ANDERS OLOFSSON. Underlagsman i Bureå.
3984 ERIK ÅNGERMAN, f 1430.

         

GENERATION 13

4396 PEDER NILSSON EKELÖF. Borgmästare i Viborg 1485.
4397 NN STENSBÖLE.
6056 OLOF HERSESSON, f 1375. Bonde i Skellefteå.