Filmer från bönhuset 

Titta gärna på filmer från bönhuset, utlagda på Youtube

Anna Stadling

En film om Riseberga bönhus

Espressokören från Knista

Glad att få leva

Gunnar Hjort spelar i bönhuset

Han är så dyrbar för mig

Historien om bönhuset

Jag har en sång jag så gärna  vill sjunga

Jonatan Lindner sjunger

KFUM-kören i Örebro 2015 

KG Mattsson informerar

Korsbandet Örebro sjunger i bönhuset

Lars-Inge Larsson predikar

Läsarsånger från Riseberga

Sommarkonsert i Riseberga bönhuset 2014

Sommarmöte i bönhuset 2014

Så stor är Gud

Tomas Anderson Wij

Tryggare kan ingen vara.

 '

Nattvardsmedlem nummer 52

 

Lars Peter Hellström född 3/1 1841 i Sanna, Edsberg, d. 11/7 1871 i Örebro

1861 kom Lars Peter inflyttande wom dräng till  Klosteråsen, som var ett arrende under Riseberga, i Edsbergs socken. Lars  Peter blev medlem nr 52 i Riseberga nattvardsförening (Sveriges första).  1863 flyttar han dock vidare till Gryt nr 6 i  Gällersta. 1864 vidare till Prästgården, Stora Mellösa. 1866 till Nikolai församling nummer 142 söder i Örebro. 1869 bosatte han sig på Drottninggatan 141 A, söder där han avled 11/7 1871 av maginflammation. 

 

Almanacka

Augusti

28 augusti  kl  18. Konsert  Jonatan Lindner och kapellet

31 augusti kl 19 Ekumeniskt bönemöte

 

Bönhuset är öppnat1  

Välkommen på ett besök. Spana in Sveriges äldsta bönhus, byggt 1855 Det är bara att gå in, nycken sitter i dörrren 

Vill du bli vara med och stödja verksamheten i bönhueset kan du ge en gåva.

Swish 123-0244202

Postgiro 5230-1785

Bankkonto 8164-64247407-2 

 

Register

För dig som söker något särskilt ämne på hemsidan finns här ett register.

  

Föreläsning med teater om Hedengren 

Om du vill se och höra en gestaltad teater om Olof Gabriel Hedengren kan du kontakta Lars-Inge Larsson Han åker runt och berättar historien kring Risebergaväckelsen.  Föreläsningen är 30-60 minuter långa, allt efter behov. Ring Lars-Inge 070-2080163 om du vill ha ett besök.

 

Vem är Jesus?

Klicka här få du se

  

Antalet besökare

Antalet besökare på vår hemsida fortsätter vara gott. Sedan starten 2011 till den 24 juli 2022 är det totala antalet 75.871 besök.

 

Fritt ta text. Det är fritt att ta texer från denna hemsida, och om ditt arbete resulterar i någon form av specialarbete; hör av dig så kan vi skriva om det

 

 

Tankvärt

"Man måste fatta Ordet med hjertat, då man omöjligen kan fatta dess högsta sanningar med förnuftet."

Olof Gabriel Hedengren 1854

Blott en dag ett ögonblick i sänder

Det lär ha varit gammal väggklocka som blev upprinnelsen till sången ”Blott en dag”. Skriven av författaren Lina Sandell Berg och tonsatt av Oscar Ahnfelt. Två musikaliska legendarer som båda kom att besöka Riseberga bönhus.

Lina Sandell Berg var en mycket produktiv sångförfattre. Det finns en rad kända sånger som hon skrev. Vi har säkert alla sjungit med i hennes sånger "Tryggare kan ingen vara, Bred dina vida vingar, En liten stund med  Jesiús"  och "Medan allting ler och blommar" 

En dag 1865 när hon satt och funderade på sitt barndomshem kom hon att tänka på ett gammalt väggur de hade där. Att klockan en gång stannat och man efter en undersökning kom att upptäcka att det var pendeln som var skulden till alltsammans. Den hade hackat fram och tillbaka så lång tida att man kunde det räkna både timmar, dagar och veckor. Linas tankar kom då att kretsa kring tiden som flyter fram för oss all och den oro vi känner av tidens gång.

En  första strof uppstod då i författarinnans huvud: ”Blott en dag ett ögonblick i sänder. vilken tröst vad än som kommer på”. Men då hon lämnade allt i Guds händer kom nästa strof: ”Allt ju vilar i min Faders händer, skulle jag som barn väl ängslas då”. Nlör hin sedan tänkte på sina kära föräldrar och den möda och strid de fick utleva, kom därmed resterande strofer: ”Han som har mer än en moders hjärta, giver ju åt varje nyfödd dag.Dess beskärda del av fröjd och smärta, möda vila och behag". Senare kommer hon att byta ut ”modershjärta” till  ”han som bär för mig en Faders hjärta”.

Oscar Ahnfelt kom sedan att göra texten och odödlig med sin melodi. För vad vore väl sången utan hans stillsamma visa?

Sången har sedan kommit med i 30-tal psalmböcker, både svenska och utländska. Spelats in på skiva ja både kristna och profana som jag då. Den sjung i alla möjliga sammanhang. Inte minst vid jordfästningar när vi påminns om tidens flykt och tryggheten är vid har i Gud. Lina skrev härom; ” ja oroar oss för morgondagen innan morgondagen ens är kommun. O hur dåraktigt är det att vilja tilllägga det närvarande ögonblicket, det tillkommandes tyngd. V i får inte mer än en dag, en timme i sänder att genomgå och för varje ny dag ny nåd, ny kraft, ny hjälp”

Både Lina och Oskar kom att besöka Riseberga och deltog i de olika mötena i bönhuset. De blev båda  mycket goda vänner med familjen Hedengren. Lina skrev personliga minnen om Olof Gabriel i en av er varje Evangeliska fosterlandsstiftelsens skrifter efter dennes död 1870.

 

Blott en dag ett ögonblick i sänder
Vilken tröst vad än som kommer på
Allt ju vilar i min Faders händer
Skulle jag som barn väl ängslas då
Han som bär för mig en Faders hjärta
Giver ju åt varje nyfödd dag
Dess beskärda del av fröjd och smärta
Möda vila och behag

Själv han är mig alla dagar nära
För var särskild tid med särskild nåd
Varje dags bekymmer vill han bära
Han som heter både Kraft och Råd
Att sin dyra egendom bevara
Denna omsorg har han lagt på sig
Som din dag så skall din kraft ock vara
Detta löfte gav han mig

Hjälp mig då att vila tryggt och stilla
Blott vid dina löften Herre kär
Ej min tro och ej den tröst förspilla
Som i ordet mig förvarad är
Hjälp mig Herre att vad helst mig händer
Taga ur din trogna fadershand
Blott en dag ett ögonblick i sänder
Tills jag nått det goda land

 

 

 

Åttiofem kom till sommarmötet

Åtttiofem personer mötte upp till sommarsamling i Riseberga bönhus. Sveriges äldsta missionshus som ligger strax intill klostret från 1100-talet. Predikade gjorde Rolf Nordström från Kumla, sång leddes av Lasse Andersson från Nävekvarn och mötesledare var Lars-Inge Larsson från Åbytorp. Sistnämnde hade dagen till ära klätt ut sig till godsägare Olof Gabriel Hedengren, mannen som såg till att missionshuset uppfördes 1855. Byggnaden står öppen under sommaren och är väl värd att besöka för den som vill ha en  nypa frid  och ta del av väckelsehistorien. Efter mötet fikade deltagarna i parken på Riseberga 

Text & foto Karl-Gustaf Mattsson