Kviga av Durhamras

Om lanthushållningen vid Riseberga

Utkast till en uppsats år 1846 af O.G. Hedengren".

 

1840 öfvertog Hedengren skötseln af Riseberga af Inspektor Roth. Senare 9 1/4 hemman under eget bruk. 44 tnld uppodlade, teglagda. 12 tnld annan jord ombildade med Ruppabäckens vatten till framtida öfversilningsäng. 100 tlnd mossar och 60 tnld kärr odlade genom flåhackning, torfhögar brända. Brabantsk billharf, dubbel plogrist, skottsk plog.

500 tlnd åker och äng. Växelbruk är infördt, förberedt genom 15 års gammal koppelbruk. Vid Riseberga 5 skiften. Vid Stäringe 7 skiften. Tegläggning efter skotskt mönster, tegarnas bredd 5-10 alnar. De gamla åkerdikena igenfyllda eller förvandlade till täckdiken. Åkerfälten omgifna af öppna diken och afloppsgropar. Hvete 23,20 tunnor. "Med hvart år kommer utsädet af hvete att öka."

Rotfruktsodling för ladugårdens behof, skottska drill-kulturen fördelaktig vid väta. Drillarna formade af skottska åkerplogen. "18 tunnor potatis kunde sättas efter varje förkörare eller uppläggare." Klöfversådden = 60 skålpund. Skottska åkerbruksredskap. De gamla redskapen, plogarna vid stenbundna backar, harfvarna vägskorpans uppbrytning, årdern på ej omlagda åkrar mullskorpor, sladd, klösharf med bräda framför främsta pinnraden. De flesta redskapen köpte vid Djursholm, men tillverkades därefter på Riseberga. 80 parlass. Benmjöl, benstumpar, krossning, siktning, benbränning. Kalk 30-40 tr per tnld efter föregående gödning med kreatursspillning. Sädens och höets stackning, 18 aln, hvarigenom byggnader kunde undvaras. Stort segel öfver en mellan tvenne master befintlig bom; täckning med halm, som fasthålles af kårg. Bundna halmtak. Hågtrycksångmaskin, sädesria. Hägnader borttogos. Beklagar att lag föreskrifver gränshägnader. Egna kreatur vallades med hund. Artificiella beten. Hveteodling utvidgades.

Halfblodskvigor af Durhamras, fullblods- och halfblodstjur. Jutska kor 20 st. Profmjölkningar hvarje vecka. 513 kannor. Mejeri Holstein Holland England. Fetost smör s.k. kumminost. Chesterost. Kronans stamholländeri af Ayrshire-ras. Rödklöfver och grönvicker till stallfodring af korna om sommaren. Om vintern rotfrukter, halm och hö. Syrupstillverkning af potatisstärkelse; affall till sörping åt kreaturen.

Ångmaskin, ångkvarn. Potatis, rofvor, hvitkål (åt korna) för att bilda öfvergång från saftigt sommarfoder till vinterfodring.

"Allenast hos Gud söker min själ sin ro. från honom kommer min frälsning"

                                  Psalm 62:2

Almanacka

På grund av den pågående  coronanepidemin har vi inget bestämt till sommarhalvåret 2021. Vi hoppas att allt vänder till det bättre under våren så att vi åter kan samlas till sommarmöte och bönesamlingar.

 

Bönhuset är öppet!  

Kliv in, känn lugnet och friden samt få en fundering på hur det kunde ha varit på mötena här under 1800-talet.

 

Vill du bli medlem i en av Sveriges äldsta missionshus?

Om du betalar 100 kr till intresseföreningens kassör Mats Jerlström (tel 070-492 53 56) så blir du medlem på evärdlig tid. På så sätt stöder du verksamheten. Förutom årsmöte i november så är sommaren den tid då föreningen har  aktiviteter, vintertid är det mest den här hemsidan som rullar på med nya fynd.

 

Register

För dig som söker något särskilt ämne på hemsidan finns här ett register.

  

Föreläsning med teater om Hedengren 

Om du vill se och höra en gestaltad teater om Olof Gabriel Hedengren kan du kontakta Lars-Inge Larsson Han åker runt och berättar historien kring Risebergaväckelsen.  Föreläsningen är 30-60 minuter långa, allt efter behov. Ring Lars-Inge 070-2080163 om du vill ha ett besök.

 

Vem är Jesus?

Klicka här få du se

  

Antalet besökare

Antalet besökare på vår hemsida fortsätter vara gott. Sedan starten 2011 till den 19 mars 2021 är det totala antalet 61.697 besök.

 

Fritt ta text. Det är fritt att ta texer från denna hemsida, och om ditt arbete resulterar i någon form av specialarbete; hör av dig så kan vi skriva om det

 

Filmer från bönhuset utlagda på Youtube. Inom parentes, antal besökare juni 2018

Läsarsånger från Riseberga (3271)
Anna Stadling (1230)
Historien om bönhuset (1009)
Tomas Andersson Wij (812)
Lars-Inge Larsson predikar (592)
Sommarmöte i bönhuset 2014 (514)
Jonatan Lindner sjunger (430)
KG Mattsson informererar (407)
Gunnar Hjort spelar i bönhuset (403)
KFUM-kören sjunger (315)
Espressokören från Knista (204) 

 

Tankvärt

"Man måste fatta Ordet med hjertat, då man omöjligen kan fatta dess högsta sanningar med förnuftet."

Olof Gabriel Hedengren 1854

Möjlig flygel från Jenny Lind

En flygel har dykt upp i gömmorna som kan ha tillhört Olof Gabriel och Lina Hedengren på Riseberga. Och om ryktet nu stämmer skulle Olof Gabriel ha fått det i gåva av sångerskan Jenny Lind.

 

För en tid sedan fick pianoläraren Viktor Westergren i Västerås, genom en secondhandbutik i Hallsberg, reda på att det fanns en stor flygel till salu på Stora Luggavi gård i Kräcklinge. Han for dit och köpte den, samt fraktade hem den på en släpkärra.

-Ägaren på Luggavi berättade att han hört att flygeln en gång tillhört paret Hedengren. När vi sedan undersökte den närmare ramlade det ur en lapp ur botten som möjligen kan bekräfta historien.

På den gamla lappen stod namnet ”Lovisa Rooth, Röfors”. Vid senare forskning visade det sig att hennes farbror Gabriel Roth hade varit inspektor på Riseberga. Han arrenderade gården när Olof Gabriel Hedengrens föräldrar flyttade till Örebro 1826. Han hyrde till Olof Gabriel återkom och tog över bruket 1839, samt var den som lärde upp den unge i skötseln av jordbruk.

 

Flygeln är troligen tillverkad av Pehr Rosenwall, pianotillverkare i Stockholm 1839-1860. Enligt Viktor säger ryktet att den var en möjlig gåva från operasångerskan Jenny Lind. Hon sägs ha velat bli fru Hedengren, men så blev inte fallet då Olof Gabriel redan hittat sin tilltänka, Carolina Wigert i Stockholm. Men hur Jenny Lind fick den flera hundra kilo tunga tingesten fraktad den långa vägen från Stockholm till Riseberga är osäkert.

-Kunde man verkligen ha fraktat en så tung flygel på häst och vagn förr? frågar sig Viktor.

Hur och varför den senare hamnade hos Lovisa Rooth är höljt i dunkel

-Kan den ha följt med någon av barnen vid försäljningen av Riseberga 1886? Lovisa Roth bodde i alla fall i Röfors under åren 1876-98.  Kanske hon fick köpa den av ägarna som då fanns på Riseberga?

 

Viktor har i alla funnit ett stort nöje i att grotta ner sig i flygelns möjliga bakgrund. Funderingar väntar ännu på svar. Kan flygeln var det ”flygelfortepiano af mahogny med en stol” som nämns i Olof Gabriels bouppteckning 1870? Kan det ha varit det instrument Risebergarörelsens folk första gången spelade på vid de första husandakterna 1853? Ja, en flygel finns i alla fall med på en inredningskarta i en samlingssal på andra våningen i mangårdsbyggnaden på Riseberga. Förvarad på Riksarkivet i Stockholm.

-Jag har ju förstått att paret Hedengren var musikaliska. Olof Gabriel lär ju ha studerat musik under sin rundresa i Europa på 1830-talet. Kanske han till och med kom i kontakt med Fredric Chopin, som verkade i Frankrike vid samma tid. Jag såg ju i  boken ”Herrrgårdsfruns recept” att författaren Olof Hedengren i Stockholm, skrev ”att Carolina bytte bort Chopin mot jordbruket”.

Flygeln går dock inte att spela på längre. Den är limmad i sprickor och mekanik och klangbotten är trasig. Den behöver ses över av en expert,

-Men den är väldigt vacker, och får jag ordning på den så vore den ju trevlig att spela på igen, avslutar Viktor Westergren.

 

Om du som läser den här artikeln vet mer, kontakta Viktor Westergren i Västerås!

 

 

Hedengrens möjliga flygel står idag tillfälligt uppställd på en skola i Västerås.                          Foto: Viktor Westergem