Välregisserad

gudstjänst  

Ett 50-tal personer kom till radioinspelningen i bönhuset söndag 5 augusti. Mikrofoner och sladdar stod högt och lågt.

Allt gick enligt Sveriges Radios önskan om manus, där minuterna räknades intill exakthet. Lars-Inge Larsson predikade exakt 4 minuter, Astrid Söderquist ledde, Britt-Marie Martinsson läste bibeltexter, kören sjöng och Jonatan Lindner med band musicerade allt efter det förbestämda körschemat.  

 -Det blev bara några små ändringar från det uppgjorda manuset och jag tror att det blev ganska bra, säger Lars-Inge Larsson

Efter inspelningen pustade mötesdeltagarna ut i gröngräset med egen fikakorg.

För den som vill höra hur det gick kommer gudstjänsten sändas i Sverige Radio P1 12 augusti kl 11.03. Se även Sveriges Radios hemsida https://sverigesradio.se/
sida/avsnitt/1122717?programid=945

 

 

Ekumeniska nattvards- och bönemötet kommer att hållas i bönhuset 29 augusti kl 19

 

 

Facklors sken 

Intresseföreningen medverkar 5 september i Riseberga Redivivas arrangemang ”I facklor sken”.  Kom gärna och var med!

 

Klostervandringar hela sommaren

Riseberga Rediviva kommer även i sommar att anordna klostervandringar till Riseberga kloster, varje onsdag kl 18.00-19.00. Första samlingen är 27 juli och säsongen pågår till 29 augusti. Samling sker vid parkeringen och rundturen innehåller sedan en titt på klosterlämningarna och berättelse om klostrets historia. Ibland kan rundvandringen även anknyta till näraliggande bönhuset. Terrängen är lätt kuperad, men avstånden korta. Avgift: 40 kr per vuxen, barn/ungdomar under 16 år gratis.

 

Öppet medlemskap

Istället för en bestämd årsavgift gäller från och med i år öppet medlemskap i Intresseföreningen för Risberga bönhus. Det innebär att medlemsavgiften är frivillig och beloppet valfritt.  Den kan betalas i samband med någon kollekt vid sommarens olika arrangemnag i bönhuset. Rösträtt har därmed alla som vet att de betalat i någon samling. Allt detta för att det blivit för betungande för den lilla styrelsen att hålla reda vem som betalt vad och när och hur.

"Söken först efter hans rike och hans rätffärdighet, så skall också allt detta andra tillfalla eder."

                            Matteus evangelium 6:33

Almanacka

Augusti

12/8 kl 11.02 Radiogudstjänst från Riseberga bönhus i p1 Sveriges Radio.

29/8 kl 19 Ekumeniskt bön- och nattvardsmöte i bönhuset

September

5/9 "I facklors sken", samarrangemang med Riseberga Rediviva

 

Bönhuset har öppnat för en sommarsäsongen. Nyckeln sitter i låset, välkommen att titta in

 

Senast införda artiklar

Olof först på Mont Blanc
Kyrkboken avslöjar
Samtida berättar
Betyg från artilleriet
Osttillverkningen
Riseberga efter 1870
Husandakter

 

Ge ditt stöd till bönhuset!

För dig som vill bidra till att bönhuset lever vidare, går det att ge en frivillig gåva. Kan inbetalas till Intresseföreningen för Riseberga bönhus på bankgiro 5230-1785 eller swisha till nr 123 024 42 02.

 

Register

För dig som söker något särskilt ämne på hemsidan finns här ett register.

  

Föreläsning med teater om Hedengren 

Om du vill se och höra en gestaltad teater om Olof Gabriel Hedengren kan du kontakta Lars-Inge Larsson Han åker runt och berättar historien kring Risbergaväckelsen.  Föreläsningen är 30-60 minuter långa, allt efter behov. Ring Lars-Inge 019-581566 om du vill ha ett besök.

 

Vem är Jesus?

Klicka här få du se

  

Antalet besökare

Antalet besökare på vår hemsida ökar sakta men säkert. Till den 31 juli 2018 är det totala antalet 36.480 besök.

2011     2400 besök 

2012     5000 besök

2013     5400 besök

2014     4200 besök

2015      6400 besök 

2016      6000 besök

2017      6300 besök

 

Filmer från bönhuset utlagda på Youtube. Inom parentes, antal besökare juni 2018

Läsarsånger från Riseberga (3271)
Anna Stadling (1230)
Historien om bönhuset (1009)
Tomas Andersson Wij (812)
Lars-Inge Larsson predikar (592)
Sommarmöte i bönhuset 2014 (514)
Jonatan Lindner sjunger (430)
KG Mattsson informererar (407)
Gunnar Hjort spelar i bönhuset (403)
KFUM-kören sjunger (315)
Espressokören från Knista (204) 

 

Släktforskning

Hjälp till att hitta ättlingar till medlemmarna i Sveriges första nattvardsförening. 

 

Tankvärt

"Man måste fatta Ordet med hjertat, då man omöjligen kan fatta dess högsta sanningar med förnuftet."

       Olof Gabriel Hedengren 1854

 Stort intresse för filminspelningen på Riseberga 

Regissören Maria Viklund instruerar skådespelarna inför nästa tagning

 

Filminspelningarna om roparrörelsen, i och omkring Riseberga bönhus 26-28 juli, har gått över all förväntan. Intresset i bygden för filmen som kallas Barfota Rop, har väckt stort intresse. Både i tidningar och bland folk. De tre inspelningsdagar som scener hölls i trakterna samlade fler statister än filmteamet någonsin vågat drömma om.

Den 26 juli samlades man vid Högans hembygdsgård i Fjugesta (för övrigt en gård som en gång ägdes av Olof Gabriel Hedengren), för att spela in en torgmarknad från 1840-talet.

Fredag 27 juli spelade man in ”Religionskriget i Kvistbro” vid den gamla Kaplansgården i Edsberg (där en gång Karl Johan Axel Kihlstedt bodde, komminister som under 1880-talet var ordförande i Riseberga bönhus missionsförening, och senare blev ledare i Helgelseförbundet). Utklädda länsman dök upp här och fångade med buller och bång in roparen Adam Smedberg, spelad av Tomas Andersson. Det visade sig vid närmare granskning att det var på dagen 175 år sedan Smedberg greps av länsman i Kvistbro. Smedberg hade dagen innan samlat 3000 åhörare i Vekhyttan och predikat under flera timmar, sådant måste stoppas. Länsman skickade, efter infångandet Smedberg på dyngkärra till en fängelsehåla på Örebro slott. Där misshandlades och behandlades han så illa att han var helt knäckt, när han frigavs ett år senare. Den enda som mötte honom vid frigivningen var spritflaskan, och resten av hans liv gick armod.

- Filmen borde egentligen tillägnas alla dessa barn, unga och vuxna som under denna period, liksom Smedberg, behandlades väldigt illa för sin tro, säger Tomas Andersson.

Sista dagen, lördag 28 juli, spelade man in scener på Riseberga. Utanför mangårdsbyggnaden med häst och droska. Allt tack vare Urban Bergströms generösa bemötande. Den tänkta avslutningsscenen med gudstjänst i klosterruinen fick snabbt bytas till bönhus, då Herren lät regnet forsa ner över Riseberga. Blixtar och dunder därtill. Alla tog skydd i bönhuset och slutscenerna där blev mer passande än i ruinen

Under hösten klipps filmen ihop, och om allt går enligt planerna kommer filmen bli klar lagom till jul. Kanske vi då får möjlighet att se den på biografer och kyrkor runt i kring?