Matsedeln på kolportörskolan

Söndag

Frukost: Caffe, Skorpor och Flottinolja eller Gröt med smör uti

Middag: Kött med Potatis eller Rötter samt Kål

Qväll: Kalfsylta eller Kalfost och Mjölk

Måndag

Frukost: Caffe, Smör, Bröd och Ost

Middag: Uppstekt Potatis och Sill samt Wälling

Qväll: Ölost och Pannkaka

"Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss, honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus, genom alla släktled i evigheternas evighet, amen.

                         Efesierbrevet 3:20      

Almanacka

1/9 kl 19 I facklors sken tillsammans med Riseberga Rediviva

 

Bönhuset är öppet!  

Kliv in, känn lugnet och friden samt få en fundering på hur det kunde ha varit på mötena här under 1800-talet.

 

Vill du bli vara med och stödja verksamheten i bönhueset kan du ge en gåva.

Swish 123-0244202

Postgiro 5230-1785

Bankkonto 8164-64247407-2 

 

Register

För dig som söker något särskilt ämne på hemsidan finns här ett register.

  

Föreläsning med teater om Hedengren 

Om du vill se och höra en gestaltad teater om Olof Gabriel Hedengren kan du kontakta Lars-Inge Larsson Han åker runt och berättar historien kring Risebergaväckelsen.  Föreläsningen är 30-60 minuter långa, allt efter behov. Ring Lars-Inge 070-2080163 om du vill ha ett besök.

 

Vem är Jesus?

Klicka här få du se

  

Antalet besökare

Antalet besökare på vår hemsida fortsätter vara gott. Sedan starten 2011 till den 1 september 2021 är det totala antalet 67.534 besök.

 

Fritt ta text. Det är fritt att ta texer från denna hemsida, och om ditt arbete resulterar i någon form av specialarbete; hör av dig så kan vi skriva om det

 

Filmer från bönhuset utlagda på Youtube. Inom parentes, antal besökare juni 2018

Läsarsånger från Riseberga (3271)
Anna Stadling (1230)
Historien om bönhuset (1009)
Tomas Andersson Wij (812)
Lars-Inge Larsson predikar (592)
Sommarmöte i bönhuset 2014 (514)
Jonatan Lindner sjunger (430)
KG Mattsson informererar (407)
Gunnar Hjort spelar i bönhuset (403)
KFUM-kören sjunger (315)
Espressokören från Knista (204) 

 

Tankvärt

"Man måste fatta Ordet med hjertat, då man omöjligen kan fatta dess högsta sanningar med förnuftet."

Olof Gabriel Hedengren 1854

Kolportörsskolan i Grythyttan

Olof Gabriel Hedengren var bland de första i Sverige som skickade ut kolportörer. Kringresande bokförsäljare som predikade var de fick komma in. Dock var viljan ibland större än kunskapen i Bibeln, varför Hedengren insåg att de behövde utbildning. I prästmannen Hans Jakob Lundborg mötte han samma tankar. Tillsammans skapade de 1862 en kolportörskola i Grythyttan.  

Då Lundborg var vice kyrkoherde i Grythyttan såg han till att förlägga skolan till  prästgården. Efter en tid utökade man till gamla tingshuset. Här undervisades över hundra män. Lundborg skötte själv både undervisningen och ekonomin, och dessutom bedrev han en omfattande predikoverksamhet ute i socknen. Flera av eleverna var verksamma som förkunnare långt in på 1900-talet.

Under skoltiden var eleverna inkvarterade i olika hem i kyrkbyn. Men de hade gemensamt hushåll. Husmor var Lotta Sundqvist från Loka och i den sundqvistska släktens ägo bevarades några minnen från verksamheten, bland annat foton och en ”Matordning vid missionsskolan i Grythytte prästgård”, som senare av någon anledning kom att hamna i Värmlands museum i Karlstad, se notisspalten till vänster Idag är Grythyttan mest känt för mat och måltider, genom gästgiveriet, Måltidens Hus och Campus Grythyttan, restaurang- och hotellhögskolan tillhörande Örebro universitet. Den bevarade matsedeln ger en mycket levande bild av elevernas vardagsliv, så allt detta ger god anledning att presentera den i sin helhet.

Lundborg lämnade dock sitt uppdrag redan efter ett år, och återgick till en tjänst han hade i Västerås stift. Men han behöll sitt stora kontaktnät och fick 1858 uppdraget att vara Evangeliska fosterlandsstiftelsens, EFS, provinsombud, som gav honom möjlighet att delta i styrelsemötena. Hans förhoppning var att EFS skulle ta över hans kolportörskola i Grythyttan, vilket också skedde efter hans död 1867.

Trots att Lundborg var präst så var han kritisk mot kyrkan. Han föredrog det fria personliga vittnesbördet och ville att prästerna skulle vara mindre föreläsare än härolder, mera själavinnare än undervisare. Kolportören och lekmannapredikanten ansåg han höra samman med väckelsen. Särskilt värnade han om den personliga omvändelsen. I någons hem, där en mindre grupp ”läsare” samlades för att lyssna till en spridare av andlig litteratur, en kolportör.

Källa: Grythyttan – väckelsens Värmland

 

Hans Jacob Lundborg (längst fram i mitten) i kretsen av elever i kolportörsskolan. Fotograferade den 23 april 1864. Tillhör idag Värmlands museums arkiv.