Några få utvandrade till USA

Det är inte bara besvärligt nu i coronatider. Farsoter och epidemier har gjort det svårt för folk i alla tider. Risebergarörelesen drabbades av ett annat, dåtida problem som fick många att ta ett livsavgörande steg.

Under 1860-talet drabbades Sverige av en rad missväxtår. Skördar slog fel, försvann i torka eller regnade bort. Detta ledde till hungersnöd, fattigdom, brist på försörjning och arbete, vilket i sin tur gjorde att mängder av svenskar emigrerade till USA. Där fanns nämligen löften om gratis jordbrukmark. Land som dock stulits från ursprungsbefolkningen indianerna.

Västernärke och Riseberga gick inte obemärkta ur nödåren. Patron Hedengren fick ekonomiska bekymmer. Han fick sluta experimentera och investera i nya jordbruksprojekt. Sparsamhet blev då ett nyckelord på Riseberga, och kanske var det en anledning till att så få av nattvardsföreningens medlemmar utvandrade till Amerika. Hedengren och föreningens medlemmar tog hand om varanda. Av nattvardsföreningens 170 medlemmar kom bara fyra personer att flytta utomlands. Två torparfamiljer och två pigor.  Men vad som hände med dem sedan är dock okänt.

Vet DU något om dem kontakta KG Mattsson, Kumla. Här följer deras nam. ...

Carl Nilsson f. 1826 i Karlskoga. Torpare och kolportör. Flyttade med sin familj till Wisconsin i USA 1865

Carolina Olsdotter f. 1825, piga på Riseberga, Edsbergs socken. Emigrerade till USA 1868

Lars Erik Larsson f. 1825 i Kräcklinge. Torpare och änkman på Lundby ägor i Hackvad. Emigrerade till USA 1871.

Stina Lovisa Persdotter född 1847 i Kvistbro socken, piga. Emigerade från Riseberga, Edsberg  till USA 1872.

 

Carl Nilsson finns onämndboken ”OG Hedengren och Risebergarörelsen” av Daniel Harbe

"En av Hedengrens torpare, Carl Nilsson, var född 1826 i Karlskoga och kom till Riseberga 1856. Han predikade flitigt i stugorna på godset. Han följde för övrigt sin husbonde på hans predikoresor i Närke och missionerade på vintrarna också i Värmland. Hedengren säger om honom, att han väl ej har stora gåvor men ett brinnande nit". Trots Hedengrens förmaningar begav han sig över till Amerika 1865.

... När Carl Nilsson, Hedengrens torpare, kom till Götlunda för att predika, blev han väl emottagen af prästerskapet, som i kyrkan pålyste hans föredrag och upplät skolhuset. Ur samma källa inhämtas att "presten i Godegård har lagt ner sina vapen, men i Askersund och Snaflunda äro de mycket fientliga"

" Frukta icke ty jag är med dig, var ej försagd, ty jag är din Gud. Jag styrker dig,  jag hjälper dig ock. jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand."

                                  Jesaja 41:10

Almanacka

På grund av den pågående  coronanepidemin har vi inget bestämt till sommarhalvåret 2021. Vi hoppas att allt vänder till det bättre under våren så att vi åter kan samlas till sommarmöte och bönesamlingar.

 

Snyggare fönster

Under augusti månad har smärre reparationer gjorts i bönhuset. Lagning av sliten dörr samt kittning och målning av fönster. Ekonomiskt är förbättringarna dock inte löst av vår lilla förening, varför enskilda pengabidrag mottages tacksamt.

Bönhuset är stängt för säsongen! Vi öppnar åter i april. Om ni ändå vill besöka bönhuset går det bra. Kontakta någon av oss i styrelsen. 

 

Vill du bli medlem i en av Sveriges äldsta missionshus?

Om du betalar 100 kr till intresseföreningens kassör Mats Jerlström (tel 070-492 53 56) så blir du medlem på evärdlig tid. På så sätt stöder du verksamheten. Förutom årsmöte i november så är sommaren den tid då föreningen har  aktiviteter, vintertid är det mest den här hemsidan som rullar på med nya fynd.

 

Register

För dig som söker något särskilt ämne på hemsidan finns här ett register.

  

Föreläsning med teater om Hedengren 

Om du vill se och höra en gestaltad teater om Olof Gabriel Hedengren kan du kontakta Lars-Inge Larsson Han åker runt och berättar historien kring Risebergaväckelsen.  Föreläsningen är 30-60 minuter långa, allt efter behov. Ring Lars-Inge 070-2080163 om du vill ha ett besök.

 

Vem är Jesus?

Klicka här få du se

  

Antalet besökare

Antalet besökare på vår hemsida fortsätter vara gott. Sedan starten 2011 till den 10 januari 2021 är det totala antalet 58.669 besök.

 

Fritt ta text. Det är fritt att ta texer från denna hemsida, och om ditt arbete resulterar i någon form av specialarbete; hör av dig så kan vi skriva om det

 

Filmer från bönhuset utlagda på Youtube. Inom parentes, antal besökare juni 2018

Läsarsånger från Riseberga (3271)
Anna Stadling (1230)
Historien om bönhuset (1009)
Tomas Andersson Wij (812)
Lars-Inge Larsson predikar (592)
Sommarmöte i bönhuset 2014 (514)
Jonatan Lindner sjunger (430)
KG Mattsson informererar (407)
Gunnar Hjort spelar i bönhuset (403)
KFUM-kören sjunger (315)
Espressokören från Knista (204) 

 

Tankvärt

"Man måste fatta Ordet med hjertat, då man omöjligen kan fatta dess högsta sanningar med förnuftet."

Olof Gabriel Hedengren 1854

Brännvinsbränneriet som blev missionshus i Askersund

Här kommer en artikel hämtad från Ove Danielssons blogg. Ove har en bakgrund som journalist på Nerikes Allehanda, och vet en hel del om sin hemkommun Askersund. Bland annat om brännvinsbränneriet som gav husrum för missionsvänner från Riseberga bönhus.

”Hus för tillverkning av brännvin är inte bara av ondo. Det kan om inte annat medlemmarna i Lutherska Missionsföreningen (i Askersund) intyga. Då handlar det naturligtvis inte om drycken utan själva huset. Föreningen saknade möteslokal i Askersund, men ute vid Lind stod ett brännvinsbränneri tomt. Föreningen köpte huset för en billig penning. Året var 1867. Samma år hade föreningen köpt in en del av tomten nr 79-80 i Askersund (Stora Bergsgatan 33).

Missionsvänner som ägde hästar fraktade in virket från det nedrivna bränneriet. Rådman Beckman bidrog med timmer. Grunden till missionshuset grävdes av missionsvännerna. Utan ersättning naturligtvis. I april 1867 började man gräva grunden och i augusti samma år var missionshuset färdigt för att tas i bruk. Brännvinsbränneriet hade blivit Herrens tempel.

Rådman Beckman bidrog med virke  till kyrkan

Vid invigningshögtiden förklarade brukspatron Hedengren från Riseberga att det var viktigt med ett eget hus, eftersom man hade blivit nekade att ha möten  i samlingslokaler, skolor och kyrkor. Brukspatronen betonade också att ingen fick predika något falskt evangelium

 

Rådman Beckman och församlinges förste predikant Carl Berggren

 

Kostnaden för missionshuset uppgick till 5 000 kronor. När bygget startade fanns 900 kronor i den magra kassan. Samma summa fanns kvar när bygget var slutfört. 1886 uppfördes andra delen av fastigheten, nämligen den lilla salen och bostaden på andra planet. Under åren som gick gjorde sedan ett antal reparationer och ombyggnader. I början av 1960-talet diskuterades planerna för en ny kyrka ute vid Gårdsjögatan. Så blev det också. 1968 skedde invigningen av den nya kyrkan.

Gårdsjögatan

Missionshuset vid Stora Bergsgatan finns kvar, men invändigt finns inget som vittnar om att det varit ett bönhus. När EFS-församlingen lämnade huset, köpte järnhandlare Edlund byggnaden. Han gjorde om huset invändigt till ett byggvarulager. Det gamla missionshuset fylldes med bräder och skivor av alla slag. Ett ovärderligt lager för järnhandeln. Själv bosatte sig Edlund på övervåningen i missionshuset. När Edlunds avled köpte en privatperson med koppling till järnhandeln över. Och så är det i dag och lagerutrymmena finns kvar”.

Källa se: https://blogg.mittmedia.se/askersundsbloggen/2018/09/12/brannvinsbranneriet-som-blev-missionshus-i-askersund/

 

Missionshuset interiört