Historien upprepar sig

Historien upprepar sig brukar man säga, och så kan sägas om en av Olof Gabriel Hedegrens förfäder.  Han hette Jacob Hersen och blev ledare för en kalvinistisk rörelse i Holland i mitten av 1500-talet. Alltså drygt 300 år före Olof Gabriel startade sin nyevangeliska rörelse på Riseberga. Jacob Hersen föddes i flamländska Antwerpen och, studerade vid  universitet i Italien och blev med tiden borgmästare i Antwerpen. Han var son till Adriaan Hertsen (1480- 1532). Magister, ålderman, konstsamlare och även han borgmästare i Antwerpen. Kalvinismen var en kristen reformationsrörelse ledd av Jean Calvin på 1520-talet. Det kalvinistiska tänkandet fick tidigt inflytande inom den svenska frikyrkligheten, särskilt inom Svenska missionförbundet och Baptistsamfundet. Olof Gabriel kände säkert till rörelsen, men det är väl tveksamt om han visste något om sin anfader Jacobs rebelliska natur

 

Midvinternattens köld är hård

En av Olof Gabriel Hedengrens vänner var Sven Adolf Hedlund, redaktör för Göteborgs Handels och sjöfartstidning. De delade inte bara tron på Gud, utan även liberala politiska åsikter och satt både i riksdagen. Lite släkt var de också. Hedlunds fru var Olof Gabriels kusinbarn. Varje gång Olof Gabriel och Carolina semestrade i Marstrand brukade de hälsa på Hedlund i Göteborg. En av Hedlunds många anställda var dåvarande journalisten Viktor Rydberg. De var också nära vänner och tog ibland, tillsammans med sina familjer långpromenader i nyanlagda Slottsskogen i Göteborg. På en av dess vandringar, vintern 1878, kom  Hedlumd att ge rygg åt en av våra mest älskade dikter, ”Tomten”. Den med den kända inledningsfrasen; ”Midvinternattens köld är hård”. Under promenaden fick Rydberg inspiration till dikten och för varje vers Rydberg kom på bad han Hedlund stanna, och med ett papper lagt på Hedlunds rygg sattes alla de elva stroferna på pränt. Många år senare byggde Hedlunds brorson, som blivit arkitekt, ett hus åt sin farbror i Göteborg, Tomtehuset kallat, med väggmålningar av tomten. Troligen som ett minne om vad Hedlunds rygg kom att betyda för den älskade dikten.

"Gören eder intet bekymmer, utan låten i allting edra önskningar, bliva kunniga inför Gud, genom åkallan och bön, med tacksägelse."

                                     Filipperbrevet 4:6

Bönhuset har stängt för säsongen och öppnar åter i vår

Vill du ändå besöka bönhuset i vinter kontakta Urban Bergström, ägare till Riseberga, eller någon i Intresseföreningens styrelse

 

Senast införda artiklar

 

Lina Hedengrems förfäder
Olof först på Mont Blanc
Kyrkboken avslöjar
Samtida berättar
Betyg från artilleriet
Osttillverkningen
Riseberga efter 1870
Husandakter

 

Ge ditt stöd till bönhuset!

För dig som vill bidra till att bönhuset lever vidare, går det att ge en frivillig gåva. Kan inbetalas till Intresseföreningen för Riseberga bönhus på bankgiro 5230-1785 eller swisha till nr 123 024 42 02.

 

Register

För dig som söker något särskilt ämne på hemsidan finns här ett register.

  

Föreläsning med teater om Hedengren 

Om du vill se och höra en gestaltad teater om Olof Gabriel Hedengren kan du kontakta Lars-Inge Larsson Han åker runt och berättar historien kring Risbergaväckelsen.  Föreläsningen är 30-60 minuter långa, allt efter behov. Ring Lars-Inge 019-581566 om du vill ha ett besök.

 

Vem är Jesus?

Klicka här få du se

  

Antalet besökare

Antalet besökare på vår hemsida ökar sakta men säkert. Till den 13 februari 2019 är det totala antalet 39.791 besök.

2011     2400 besök 

2012     5000 besök

2013     5400 besök

2014     4200 besök

2015      6400 besök 

2016      6000 besök

2017      6300 besök

 

Filmer från bönhuset utlagda på Youtube. Inom parentes, antal besökare juni 2018

Läsarsånger från Riseberga (3271)
Anna Stadling (1230)
Historien om bönhuset (1009)
Tomas Andersson Wij (812)
Lars-Inge Larsson predikar (592)
Sommarmöte i bönhuset 2014 (514)
Jonatan Lindner sjunger (430)
KG Mattsson informererar (407)
Gunnar Hjort spelar i bönhuset (403)
KFUM-kören sjunger (315)
Espressokören från Knista (204) 

 

Släktforskning

Hjälp till att hitta ättlingar till medlemmarna i Sveriges första nattvardsförening. 

 

Tankvärt

"Man måste fatta Ordet med hjertat, då man omöjligen kan fatta dess högsta sanningar med förnuftet."

       Olof Gabriel Hedengren 1854

Boka ett möte om roparna!

Från filminspelningarna på Riseberga sommaren 2018 

 

Risebergarörelsen föregicks av Roparrörelsen. En väckelserörelse som på 1840-talet förmärktes främst i Småland, Västergötland, Värmland och Närke. Ofta bestående av unga människor som ropade ut sitt budskap om bättring och omvändelse. Mot superi, hedendom och namnkristendom, men också ett rop om social och samhällelig rättvisa.

De blev förföljda, främst av Statskyrkan och  myndigheterna, som misshandlade och kastade dem i fängelse. Roparrörelsen anses vara den väckelse som banade väg för folkväckelsen och friförsamlingsrörelserna i Sverige. I huvudsak försvann företeelsen 1843, men en rest levde kvar i Västernärke när Risbergaväckelsen uppstod i början av 1850-talet. Några av dem sökte sig till bönhuset där de tilläts predika, och en del av dem kom också att inta en ledande ställning.

Om dennna folkrörelse håller en grupp i Göteborg på att göra en film som man kallar Barfota rop. Inspelningar skedde i somras 2018, klippning pågår nu och filmen beräknas vara klar för visning i höst. Men redan nu kan man få lära mer om rörelsen. Gruppen vill göra en vårturné runt om i Sverige och berätta om sitt projekt, i sång och musik, om rörelsens historia och vad den kan betyda idag.

För dig som vill boka ett möte går det bra att höra av sig till Stefan Norberg tel 0707-265365 eller regissören Maria Viklund 0702-171625

Se mer på gruppens hemsida www.barfotarop.se

 

 

Under Elias mantel

En av många kända predikanter som talat på Riseberga var den kände väckelseevangelisten Frank Mangs. Han predikade i bönhuset redan 1952, på inbjudan av Elias Andersson  (för övrigt intresseförenings medlem Barbro Anderssons far). Då bönhuset då var så nedgånget flyttade man ut talarstolen för möte i parken.  Dock började det regna och Mangs fick låna Anderssons rock till skydd varvid han sa: ”Nu får jag predika under Elias mantel”

Att "axla någons mantel" härstammar från berättelsen i Bibeln om profeten Elia. Läs 2 Konungaboken 2:13.

 

Frank Mangs i bönhusets predikstol 1952. Troligen är det Elias  "mantel" som hänger på trappräcket under ett uppehåll i regnandet