Höga betyg för Hedengren

1831-1836 var Olof Gabriel Hedengren engagerad i miltärlivet. Här följer tre betyg från denna tid. 

Studerande Hedengren har vid Kongl Swea Artillerie Regemente denna dag undergått examen uti Arithmetik till och med Enkel Regulade tre med Utmärkta Kunskaper, Practisk Planimetrie efter Wolffs utmärkta, Artillerie enligt Hundbaken, för Artillerie under Officerare med Berömliga och uti Skrifning och Rättstafning med utmärkt färdighet, Hvilket detta till bevis meddelas. 

Stockholm d. 20 Augt. 1831

W Dassau, major, B Munke, Capitaine, O. Falk, t.f. Inform: capit: Fr. Stjernefeldt, Lieutenant

 

Expedierat på Regt. Ordres Den 27 Augusti 1831

Rappe, Regts. Adjutant

Wid Kongl Svea Artillerie Regemente som är mig i nåder anförtrodt har jag uppå serom gjord ansökning, härigenom constituerat Studeranden Olof Gabriel Hedengren att tillsVidare förrätta Sergeants tjenst, dock för närvarande och intill dess ledighet yppas, utan lön. Det vederbörande till efterrättelse länder. Till mera visso har jag detta egenhändigt Undertecknat och med Regementets Sigill bekräfTa låtit.

Stockholm den 24de Augusti 1831

J Nygren, Regts Chef, Kungliga Svea Artilleri Regemente

 

Sergeanten wid Kongl Swea Artilleriregemente O. G. Hedengren har denna dag undergått officersexamina i enlighet med hvad derom anbefalles uti det för artilleri Regementernas Informations werk nödigst fortställda Reglemente af d. 18 oct 1830.

De ämnen som tillhöra styckjunkare examen: Berömliga kunskaper

Förmågan att framställa sina tankar på papperet: Utmärkta kunskaper och färdigheter

Historie och Geographie: Berömliga kunskaper

Explication af Franska och Tyska: Berömliga kunskaper

Anitronetik och 2ne gjorda algebra enligt profesor Haersenelfeldt cresen: Berömliga kunskaper

Planimetrie enligt Haersenelfeldt: Berömliga kunskaper

Stockholm d. 1 februari 1832

W. Dassau, Major, A Norbar, kapten, O. Falk, t. f. inf Capit., Joh E Aspling, Inform Offr, A. Engelhardt, Löjtnant

"Salig är den man, som är ståndaktig i frestelsen, ty när han har bestått sitt prov, skall han få livets krona, vilken Gud har lovat åt dem som älska honom."

                                  Jakob 1:12

Almanacka 

Augusti

31/8 kl 19.00 Nattvard och bön

September

7/9 kl 19.30 "I facklors sken", ett samarrangemang med Riseberga Revidiva. Fika och Risebergatårta.

18/9 kl 19.00 Styrelsemöte hos Astrid Söderqvist

 

Ge ditt stöd till bönhuset!

För dig som vill bidra till att bönhuset lever vidare, går det att bli medlem för 100 kr/år. Kan inbetalas till Intresseföreningen för Riseberga bönhus på bankgiro 5230-1785 eller swisha till nr 123 024 42 02.

 

Register

För dig som söker något särskilt ämne på hemsidan finns här ett register.

 

Senaste protokollet

Här kan du se protokoll från styrelsens senaste sammanträde 

 

Öppet i bönhuset

Riseberga bönhus har öppnat för sommaren. Välkommen in, nyckeln sitter i låset.

 

Nu spelas även Lina Hedengren 

Under lång tid har Lars-Inge Larsson åkt runt och gestaltat Olof Gabriel Hedengren. Nu har han fått hjälp av "sin fru" Lina, Jenny Young Zayed.

För den som vill uppleva en föreläsning om personerna, eller paret Hedengren och Risebergarörelsen kan meddela dem. Föreläsningarna är i teaterform och är 30-60 minuter långa, allt efter behov.

Ring Lars-Inge 019-581566 eller Jenny 076-1615862

 

Vem är Jesus?

Klicka här få du se

 

Dagens andakt! 

Klicka här så kan du längst ner på Kyrktorgets sida om Riseberga bönhus lyssna på Andaktsboken Bibelvis

 

Antalet besökare

Antalet besökare på vår hemsida ökar sakta men säkert. Till den 6 augusti 2016 är det totala antalet 26.022 besök.

2011     2400 besök 

2012     5000 besök

2013     5400 besök

2014     4200 besök

2015      7000 besök 

 

Gunnar Hjort spelar i bönhuset

En filminspelning från augustikonserten i Riseberga bönhus finns utlagd på youtube. Det är gitarristen Gunnar Hjort som spelar sin egenkomponerade låt "Smeraldinas polska".

 

Släktforskning

Hjälp till att hitta ättlingar till medlemmarna i Sveriges första nattvardsförening. 

 

Förklara gamla ord

Här kan du se bilder av några av föremål i Olof Gabriels bouppteckning. Hjälp oss gärna att leta reda på förklaringar till ålderdomliga ord. Vad och hur användes de? Hur såg de ut? Bifoga gärna en bild om du har. Och är man en i släkten Hedengren kanske man kan hitta någon av prylarna i sitt eget hem?

Nattvard och bön

Nattvard med ekumenisk bön blir det onsdag 31 augusti kl. 19.00. Alla församlingar i Lekeberg inbjudes särskilt. Conny Bohman håller i trådarna. 

 

Vi använder kalken som brukades på Riseberga under väckelsen på 1850-talet. Den förvaras i Västernärkes hembygdsarkiv i Fjugesta

 

Facklor och tårta

Intresseföreningen avslutar säsongen med ”I Facklors sken”, ett samarrangemang med Intresseföreningen Riseberga Revidiva. Samlingen blir onsdag 7 september. Nytt för i år att tågordningen blir omvänd, dvs att vi startar med fika och Risebergatårta i bönhuset kl 19.30 och sedan gå över till klosterruinen 20.15.

 

Bön i bönhus och egen kammare 

Över 80 personer sökte sig till sommarmötet i bönhuset 17 juli. Av gästboken att döma kom de flesta från Närke, men även andra mer långväga, från Uppsala och ända bortifrån Frankrike.

Anders Bergh och Lars-Axel Nordell från Örebro stod för sången och musiken. Eva Jacobsson från Kumla spelade tramporgel. Lars-Inge Larsson hälsade välkommen och berättade historien bakom bönhuset.


Be till Gud i det fördolda

Berit Simonsson, inspiratör i Oasrörelsen, blev denna kväll även kreatör för de församlade. Menigheten fick inte sitta helt overksamma i mötet, utan Berit utformade frågor som hon uppmanade folk att kort samtala om i mötet. Huvudinnehållet i predikan kom att handla om bön. Vad kunde väl passa bättre att predika om i ett bönhus? Berit talade omkring Matteus 6:6 där Jesus uppmanar oss att bedja i det fördolda, att söka avskildheten i vår vardag: ”Gå då in i din kammare, och stäng igen din dörr, och be till din Fader i det fördolda. Då skall din Fader, som ser i det fördolda, löna dig”. Berit tog liknelser från fartyg och båtkölar.
-Det är seglen man ser på en båt, inte kölen. Men ändå har bottenstommen betydelse för att båten skall kunna segla. Det som inte syns har betydelse för det som syns. Likaså är det med bönen, vår dolda bönegemenskap med Gud har betydelse när vi gå ut och möter människor.

Kollekten i mötet slutade på 4375 kr som oavkortat gick till Oasrörelsens arbete, och efter samling blev det medhavd fikakorg i gröngräset utanför bönhuset. 

                                               

Solig vårkonsert i bönhuset  

Musikanterna förevigas före konserten. 

Drygt 150 personer kom 29 maj till bönhuset för att lyssna på musik av sångerskan Anna Stadling och hennes man Pekka. Och väl var ju det, eftersom vädret till börja med inte alls såg särskilt lovande ut, denna bistra gråväderdag.

Klockan 15 vräkte regnet ner över Risbergabygden. Fikaansvariga Conny, Astrid och Britt-Marie trodde nog ett tag att konserten skulle tvingas avbrytas. Men efter bara någon timme upphörde skvalandet och framåt starten vid 18-tiden tittade solen åter fram bland molnen. Folk strömmade till och fyllde både första våning och läktarna. Åldrarna var blandade.

Första kvarten spelade Jonatan Líndner med kapellmedlemmarna  Per-Emil Jakobsson och Joanna Lysén, och avlöstes sedan av Anna och Pekka. De satte snart färg på konserten med en mycket god stämning, stundtals fick de även med sig alla i bönhuset att sjunga med i några låtar. Anna och Jonatan Lindner duettade sången ”Prinsessan vår”, vilken finns med i Jonatan och kapellets debut-ep ”Skuggan”. För en tid sedan utlagd på Spotify. I pausen värmde kaffe och solskenet och för den hungrige fanns grillad korv och fikabröd.Andra avdelningen fortsatte Anna och Pekka sjunga sina låtar, till en alltmer nöjd publik. Det blev flera följdlåtar innan konserten tog slut vid 21-tiden. Alla tycktes hinna ut till sina bilar innan regnet åter drog in över Riseberga. 

 

 

 

Sverigebön på nationaldagen

Församlingar runt om i Lekeberg genomförde på nationaldagen 6 juni en särskild bönesamling i Riseberga bönhus. Ett 40-tal personer deltog. Samlingen anordnades av Sverigebönen, ett nationellt nätverk för kristna i Sverige. Under nationaldagen kom bön ske på 216 av landets 290 kommuner. Man bad för vårt land för människor och konkreta behov inom alla samhällsområden; utbildning, politik, näringsliv media, kultur, familjen och kyrkan.