Kort osthistoria

 

1000 f Kr

Redan i Bibeln omnämns ost på flera ställen. I Första Samuelsboken kapitel 17 står om David som skulle lämna bröd till sina bröder som var i krigstjänst mot filistéerna. Fadern sade till David: ”Och dessa ostar skall du föra till deras överhövitsman.”

700 f Kr

Lyriska beskrivningar av ostberedning möter man i Iliaden. Aristoios, son av Apollon, hade uppfostrats hos centauren Chiron som hade lärt honom ostberedningens konst.  För deltagarna i antikens olympiska spel i Aten var osten en viktig del i kosten. I Odysseen omnämns Circes dryck som bestod av rivost blandad med vin.

 

330 f Kr
Aristoteles beskrivning om fikonets löpe finns en fullständig beskrivning av antik ostberedning. Det är den första kända mejerivetenskapliga avhandlingen. Där blir det klarlagt att mjölk består av ostämne och en vattendel, dvs vad vi idag kallar kasein och vassle. 

År 0

Vid tiden för Kristi födelse stod ostproduktionen på en mycket hög nivå både kvalitativt och kvantitativt. I Jerusalem fanns då en gata som kallades ”osthandlarnas gata”. I Rom fanns vid torget Velabrum, stora ostlager där det var flitig handel med ost från provinserna.

 

161 e Kr

Om kejsar Antonius Pius berättas det att han var så förtjust i schweizerost, att han föråt sig till döds på den osten.

 

500 e Kr
Riktig fart på osttillverkningen blev det först efter folkvandringstiden och när kristendomen spreds på allvar.

 

1100-talet

Man vet att klostren omhuldade osttillverkningen. Där tillverkades bl.a. de första ostkittlarna av koppar. De hyrdes ut till bönder och betalades i form av ostar. I Holland, England och de skandinaviska länderna vann osttillverkningen så småningom insteg och blomstrade. I England var det chesterosten, i Holland gouda och edamer, som blev förhärskande. 

 

1550-talet
Olaus Magnus behandlade utförligt ostens roll i hushållningen, Han skrev i några kända rader: ” Om Parma, Piancenza och andra orter i Lombardiet kan prisas för storleken, myckenhetan och godheten av deras ostar, är det visst att de böra hysa aktning för den skandinaviska halvön och i synnerhet för Västergötland, ty västgötarna framför alla andra folk i Norden förtjäna mycket lovord, emedan intet annat folk uppnår dem i konsten att göra ost, tack vare de ymniga betena, som åstadkommer så ypperliga stridshästar, modiga, stora och starka, samt stora och talrika kor.

1800-talet

Mejeribruket och osttillverkningen får ett verkligt uppsving i Sverige. Då påbörjades den utveckling, som lett till att Sverige nu är ett av världens i tekniskt hänseende mest framstående mejeriland. Samtliga våra nuvarande ostsorter tog då form, Herrgårdsosten, Hushållsosten, Svecia, Västerbottensost, mfl

 

Holländsk kumminost som Olof Gabriel Hedengren tillverkade. Sorten finns idag bara att köpa på Gamla Amsterdams ostbutik i Stockholm. 

"Man måste fatta Ordet med hjertat, då man omöjligen kan fatta dess högsta sanningar med förnuftet."

         Olof Gabriel Hedengren 1854

 

Almanacka 

Oktober

Bönhuset har stängt för säsongen

November

19/11 kl 15-18 Årsmöte på Ostbiten i Östra Granhammar, Fjugesta 

December

7/12 kl 14.30 Lars-Inge Larsson spelar Hedengren i Godegårds församlingshem 

 

Ge ditt stöd till bönhuset!

För dig som vill bidra till att bönhuset lever vidare, går det att bli medlem för 100 kr/år. Kan inbetalas till Intresseföreningen för Riseberga bönhus på bankgiro 5230-1785 eller swisha till nr 123 024 42 02.

 

Register

För dig som söker något särskilt ämne på hemsidan finns här ett register.

 

Senaste protokollet

Här kan du se protokoll från styrelsens senaste sammanträde 

 

Stängt i bönhuset

Riseberga bönhus har stängt för säsongen. Vi öppnar åter i april. 

 

Nu spelas även Lina Hedengren 

Under lång tid har Lars-Inge Larsson åkt runt och gestaltat Olof Gabriel Hedengren. Nu har han fått hjälp av "sin fru" Lina, Jenny Young Zayed.

För den som vill uppleva en föreläsning om personerna, eller paret Hedengren och Risebergarörelsen kan meddela dem. Föreläsningarna är i teaterform och är 30-60 minuter långa, allt efter behov.

Ring Lars-Inge 019-581566 eller Jenny 076-1615862

 

Vem är Jesus?

Klicka här få du se

 

Dagens andakt! 

Klicka här så kan du längst ner på Kyrktorgets sida om Riseberga bönhus lyssna på Andaktsboken Bibelvis

 

Antalet besökare

Antalet besökare på vår hemsida ökar sakta men säkert. Till den 21 oktober 2016 är det totala antalet 27.329 besök.

2011     2400 besök 

2012     5000 besök

2013     5400 besök

2014     4200 besök

2015      7000 besök 

 

Gunnar Hjort spelar i bönhuset

En filminspelning från augustikonserten i Riseberga bönhus finns utlagd på youtube. Det är gitarristen Gunnar Hjort som spelar sin egenkomponerade låt "Smeraldinas polska".

 

Släktforskning

Hjälp till att hitta ättlingar till medlemmarna i Sveriges första nattvardsförening. 

 

Förklara gamla ord

Här kan du se bilder av några av föremål i Olof Gabriels bouppteckning. Hjälp oss gärna att leta reda på förklaringar till ålderdomliga ord. Vad och hur användes de? Hur såg de ut? Bifoga gärna en bild om du har. Och är man en i släkten Hedengren kanske man kan hitta någon av prylarna i sitt eget hem?

19 november

Årsmöte med ostprovning 

Intresseföreningens årsmöte kommer i år att hållas på Gårdsmejeriet Ostbiten, en halvmil nordost om Fjugesta. Detta i anledning av att Olof Gabriel Hedengren under 1800-talet bedrev en omfattande osttillverkning på närliggande Riseberga. Samlingen sker lördag den 19 november kl 15.00-18.00 och anmälan krävs för att få vara med.

Förutom en kortare historia om osttillverkning förr i tiden kommer vi att få höra gårdsmejeriets ägare, Karin Strömberg, berätta om ostproduktion i dag samt verksamheten på gården.

Ostbiten verkar för lokal tillverkning, och förvandlar mjölk från sina kor, får och angoragetter, till unika ostar, fil, yoghurt, grädde och smör. Vilka säljs till livsmedelsaffärer och restauranger i Närke, samt privatpersoner som besöker gårdsbutiken. Därefter följer ostprovning, kaffeservering samt årsförhandlingar. Möjlighet finns också att köpa gårdens ekologiska ullgarner från egna får & angoragetter

Redan Olof Gabriel Hedengren hade på sin tid kontakter med ägarna i Östra Granhammar, en gård som inte ligger så långt från Riseberga. Hans egen osttillverkning kom främst att handla om holländsk kumminost, något som han sålde med stor framgång i både Sverige och utomlands.

 

Välkomna på årsmötet!

 

Arrangemang: Intresseföreningen för Riseberga bönhus årsmöte

Plats: Gårsmejeriet Ostbiten, Östra Granhammar 164, 71991 Vintrosa

Hemsida: www.ostbiten.se

Dag: Lördag 19 november

Tid: kl 15.00-18.00

Anmälan till: Karl-Gustaf Mattsson, tel 019-575028 eller e-post karlgmattsson@gmail.com

 

Hitta till årsmötet

Från örebro och Karlskoga på E18 mellan Örebro och  Karlskoga. Avfart 108 svänger du av mot Tysslinge/Folkavi. Följ sedan skyltning mot Folkavi (Första avfarten i rondellen och sedan vänster vid Shell/Sannakroa). Kör ca 5 km sväng sedan höger vid skylt "Granhammar". Följ vägen ca 3 km så ligger gården på höger sida, markerad med en mjölkpall och skyltar!

Från Kumla kan man köra över Vallersta och komma ut vid Täby.(Man kör alltså rakt över gamla E3an vid Shellmacken i kumla och följer vägen till Täby ) Kör mot Örebro förbi Täby kyrka straxt efter kyrkan svänger man vänster mot "Råberga". Följ vägen tills du kommer till en T-korsning. Sväng mot Fjugesta och sedan kommer skylten till höger mot "Granhammar" efter bara ca 100 meter. Efter svängen följer du vägen i ca 3 km då ligger gården på höger sida markerad med en mjölkpall och skyltar!
 
Från Fjugesta. Sväng väg 204 höger/vänster vid skylt Fjugesta N(beroende från vilket håll ni kommer), tag sedan vänster mot Knista. Sväng av höger förbi Knista Kyrka mot "Granhammar" och håll sedan vänster efter bron. Efter ca 3 km ligger gården på vänster sida markerad med mjölkpall och skyltar!
 
 

Förr ystades osten i kalvmagar 

 

Olof Gabriel Hedengren startade osttillverkning på Riseberga 1843, och kom med tiden  nå stor framgång med sin industri. Hans ostar såldes både i Sverige och utomlands, främst till England. Särskilt bra såldes hans kumminost efter holländsk metod. Dock är kunskapen om hur han framställde sina ostar obekant.

Nog skulle det vara spännande, och kanske även smakfullt, att smaka på en ost a la Olof Gabriel Hedengren. Dock är kunskapen om hans osttillverkning okänd. Det påstås att recepten på Hedengrens ostar, såldes till Falbygdens ost någon gång i slutet av 1800-talet. Men en telefonförfrågan dit gav inget svar. Receptet finns varken i något arkiv eller kassaskåp. Påståendet tycks vara en skröna. Fråga är om det ens funnits några recept, kunskapen gick oftast vidare muntligt, från person till person.

Det är även tunnsått med tidiga skrifter i ämnet. Men man ska ha tur ibland, här nedan följer en tidig beskriving, troligen från 1800-talet, som beskriver hur man tillverkade ost då. Tyvärr är det okänt varifrån artikeln är hämtad och vilket år den skrevs. Den kan dock ge oss en aning om hur beredningen gick till på Riseberga när det en gång begav sig där.

 

 

”Ostens beredning och förvaring

Ostens, såväl som smörets, godhet beror på mjölkens beskaffenhet, ehuru årstiden och särskilda methoder vid dess beredning äfven hafva ett betydligt inflytande. 

Bästa årstiden för ostberedning är från slutet af Maj till slutet af September eller, under gynnsam väderlek, till medlet af oktober, under hvilken tid korna i allmänhet äro eller kunna vara på bete. Uti stora dejerier fabriceras osthela året om, men den som göres om vintern är vanligtvis mycket sämre än den som göres under sommarmånaderna, ehuru god ost ganska väl låter göra sig hela året om, så vida korna fodras väl om vintern. Man bör ihågkomma att mjölken är om våren rikast på ostämne och om sommaren och hösten på mjölkfett.

Sedan mjölken en viss tid blifvit utsatt för luftens inverkan – vanligen 1 á 3 dygn, beroende af årstiden – blir den sur och löppnar. Denna ostmyssja kan antingen förvandlas till smör genom kärning, eller krossas den då vasslan skiljer sig från den och myssjan förvandlas medelst pressning till ost. Den på detta sätt bildade ostmyssjan, sammansatt af både ostämne och mjökfett, utgör den fetaste eller, som den vanligen kallas, sötmjölksost. Den som göres af den myssja, hvarifrån grädden blifvit borttagen, är naturligtvis magrare till följd af mjölkfettets frånvaro och kallas skummjölksost; begge slagen  göras nästan på samma sätt.

Som man har funnit att den ost som göres af sur mjölk blir hård och illasmakande, har man uppfunnit medel att ysta mjölken medan den ännu är söt. Till detta ändamål har olika ämnen blifvit använda, men den hitintills mest verksamma och följaktligen mest begagnade tages från kalfvars mage och kallas löpe. Den består af detta djurs magsaft

Den första smältningsprocess i kalfvens fjerde mage och hvarje annat ungt djur som näres af sin moders mjölk är denna mjölks löppning. Det finnes otaliga körtlar samlade i och utom magen, som dölja en vätska som lätt och nästan ögonblickligen åstadkommer denna löppning. De äro alltid uppfyllda af denna vätska. Äfven sedan djuret är dödt fylles de deraf och, om man bevarar magen från förruttnelse, bibehåller denna vätska sin löppnande förmåga en lång tid, hvarföre dejorna också bruka taga vara på kalfvens mage, hvilken, är hvad som kalls löpe. Sedan magen var saltad en tid upptages den och torkas, hvarefter den bibehåller samma egenskap för en obestämd tid. En liten bit af denna torkade mage uppblötes öfver natten i några få skedblad varmt vatten, och detta vatten ystar sedan mjölken efter 4 eller 5 kor. Som löpets mängd har ett stort inflytande på ostberedningen, lemnas här beskrifning på några få af de bästa sätt för dess beredning.

Tag magen av en nyslagtad kalf och tag bort allt innan mäte. Salta pungen och lägg den i en lerkruak för 3 á 4 dagar, eller tills den blifvit väl isnaltad, tag den sedan ur krukan och häng den sedan upp för att torka, hvarefter den lägges tillbaka i krukan, hvars lock bör vara genomborradt med några små hål för att insläppa luft, och der får den ligga omkring 1 år.

Då skall den begagnas, kokas under ¼ timma en handfull hvardera af törnros- nypon- och hallonblad och 3 eller 4 händer salt uti 1 ¾ kanna vatten, vätskan lyftes då utaf och får stå och kallna. Magen lägges deri, tillsammans med en citron fullsatt med nejlikor; ju längre denna får ligga deri, desto bättre blir löpet. En qvarter af denna vätska är tillräckligt att ysta 90 kannor mjölk.

Detta sätt begagnas i Gloucestershire, men man måste medgifva att mycket besvär göres för ingenting, ty det är magen ensamt, och icke alla de andra sakerna, som åstadkommer mjölkens ystning; dock kan genom deras tillsättning så mycket vinnas, att osten ej får någon elak smak af löpet.

I Skottland, långt ifrån att kasta bort den ystade mjölken som finnes i kalfmagen, tages denna mycket noga reda på och anses vara ett starkare löpe än det som beredes af pungen ensamt. Beredningssättet är följande:

Då magen tages ur kalfven, undersökes dess innehåll noga och om något strå eller annat foder finnes bland den ystade mjölken borttages dessa orenligheter, men all den ystade mjölken som finnes i pungen bevaras noga och ingenting af magsaften urtvättas. En mängd salt – åtminstone 2 fulla händer – lägges uti och utanpå pungen, hvilken sedan rullkas ihop och hänges upp nära elden för att torkas….

 

Här nedan kan du klicka upp fortsättningen på denna långa, tidiga beskrivning på osttillverkning förr i tiden

Osttillverkning sid 2

Ostillverkning sid 3 

Ostillverkning sid 4

Ostillverkning sid 5

Ostillverkning sid 6

Ostillverkning sid 7

Osttillverkning sid 8

 

Gången för nutida osttillverkare