Redigering av roparfilmen är igång

Redigeringen av filminspelningen ”Barfota rop” som spelades in på Riseberga i somras är i full gång. Grovredigeringen kommer att vara klar i oktober. Därefter fortsätter finredigeringen och man tror att filmen ska vara klar för visning våren 2019.

Filmmusik håller nu på att skapas, till vilket man har anlitat en dramakompositör.

Distributionen är ännu inte klar, men målsättningen är att nå ut till barn och familjer i Sverige och man hoppas på att någon av de större TV-kanalerna kan bli intresserade att sända filmen

-Men för detta krävs hög kvalité och att goda kontakter skapas. Alla utgifter från i somras är täckta, men för att färdigställa filmen behövs ytterligare ca hundratusen kronor, säger regissören Maria Viklund

Filmteamet letar nu efter sponsorer. För dig som vill stödja filmprojektet går det att sätta in pengar på Swish 123 270 02 43 eller Bankgiro: 5268-6961. Kontakt genom Maria Viklund, maria@barfotarop.se

Se även hemsidan www.barfotarop.se

 

Intresse för första nattvardsföreningen

 

En rad personer som är ättlingar till medlemmarna i Riseberga nattvardsförening har hört av sig till oss. Kanske det kan intressera fler forskare kring Sveriges första  nattvardsförening?

Jimmy Lundin - Musiklärare på Karlskoga folkhögskola, forskar på sin farfars farfars mor Regina Fröberg som var medlem nr 116 i Riseberga Nattvardsförening.

Kerstin Nilsson Lundell i Kumla är ättling till Per Johan Larsson (morfars far), nattvardsmedlem nr 113. Per Johan var hemmason från Frösvi i Edsberg, en gård som han senare övertog. Per John var en flitig kyrkbesökare, men fick till slut nog av oredan kring nattvardsbordet i Edsbergs kyrka. Prästerna brydde sig inte om att folk var fulla eller ens trodde på Gud när de tog emot nattvarden. Desutom rådde en viss orättvisa i kyrkan. Endast bönderna tilläts sittplats, medan drängar och pigor fick stå. I Riseberga bönhus gjorde man inte skillnad på folk. Per Johan ville ha en sluten nattvard, ledd av troende präst och sökte sig därför till Riseberga 

Krister Johansson, medlem i Ebeneserförsamlingen i Binninge, har berättat att hans morfars farfars far Karl Johan Kvist, ofta gick till Riseberga bönhus

Sten Norell berättar att hans förmoder Christina Johanna Hane, medlem nr 8, gift med Anders Berggren. emigrerade till USA, där de bosatte sig i delstaten Kansas. De finns enligt Arkiv Digital inskrivna i en församlingsbok i McPehrson New Gottland Covenant Church.

Här kan du läsa mer om nattvardsföreningen

 

 

Öppet medlemskap

Istället för en bestämd årsavgift gäller från och med i år öppet medlemskap i Intresseföreningen för Risberga bönhus. Det innebär att medlemsavgiften är frivillig och beloppet valfritt.  Den kan betalas i samband med någon kollekt vid sommarens olika arrangemnag i bönhuset. Rösträtt har därmed alla som vet att de betalat i någon samling. Allt detta för att det blivit för betungande för den lilla styrelsen att hålla reda vem som betalt vad och när och hur.

Text: KG Mattsson

"Gören eder intet bekymmer, utan låten i allting edra önskningar, bliva kunniga inför Gud, genom åkallan och bön, med tacksägelse."

                                     Filipperbrevet 4:6

Bönhuset har stängt för säsongen och öppnar åter i vår

Vill du ändå besöka bönhuset i vinter kontakta Urban Bergström, ägare till Riseberga, eller någon i Intresseföreningens styrelse

 

Senast införda artiklar

 

Lina Hedengrems förfäder
Olof först på Mont Blanc
Kyrkboken avslöjar
Samtida berättar
Betyg från artilleriet
Osttillverkningen
Riseberga efter 1870
Husandakter

 

Ge ditt stöd till bönhuset!

För dig som vill bidra till att bönhuset lever vidare, går det att ge en frivillig gåva. Kan inbetalas till Intresseföreningen för Riseberga bönhus på bankgiro 5230-1785 eller swisha till nr 123 024 42 02.

 

Register

För dig som söker något särskilt ämne på hemsidan finns här ett register.

  

Föreläsning med teater om Hedengren 

Om du vill se och höra en gestaltad teater om Olof Gabriel Hedengren kan du kontakta Lars-Inge Larsson Han åker runt och berättar historien kring Risbergaväckelsen.  Föreläsningen är 30-60 minuter långa, allt efter behov. Ring Lars-Inge 019-581566 om du vill ha ett besök.

 

Vem är Jesus?

Klicka här få du se

  

Antalet besökare

Antalet besökare på vår hemsida ökar sakta men säkert. Till den 8 januari 2019 är det totala antalet 39.243 besök.

2011     2400 besök 

2012     5000 besök

2013     5400 besök

2014     4200 besök

2015      6400 besök 

2016      6000 besök

2017      6300 besök

 

Filmer från bönhuset utlagda på Youtube. Inom parentes, antal besökare juni 2018

Läsarsånger från Riseberga (3271)
Anna Stadling (1230)
Historien om bönhuset (1009)
Tomas Andersson Wij (812)
Lars-Inge Larsson predikar (592)
Sommarmöte i bönhuset 2014 (514)
Jonatan Lindner sjunger (430)
KG Mattsson informererar (407)
Gunnar Hjort spelar i bönhuset (403)
KFUM-kören sjunger (315)
Espressokören från Knista (204) 

 

Släktforskning

Hjälp till att hitta ättlingar till medlemmarna i Sveriges första nattvardsförening. 

 

Tankvärt

"Man måste fatta Ordet med hjertat, då man omöjligen kan fatta dess högsta sanningar med förnuftet."

       Olof Gabriel Hedengren 1854

Slutnotiser

Den här hemsidan kommer att upphöra 19 juni 2019, för att sedan övergå i en enklare efterföljare. Namnet på den nya hemsidan kommer att meddelas senare. Därför passar vi på att under våren presentera några sista notiser, som kanske hade omvandlats till större artiklar om hemsidan varit kvar. Kanske kan de komma någon av er läsare till glädje

 

Historien upprepar sig

Historien upprepar sig brukar man säga, och så kan sägas om en av Olof Gabriel Hedegrens förfäder.  Han hette Jacob Hersen och blev ledare för en kalvinistisk rörelse i Holland i mitten av 1500-talet. Alltså drygt 300 år före Olof Gabriel startade sin nyevangeliska rörelse på Riseberga. Jacob Hersen föddes i flamländska Antwerpen och, studerade vid  universitet i Italien och blev med tiden borgmästare i Antwerpen. Han var son till Adriaan Hertsen (1480- 1532). Magister, ålderman, konstsamlare och även han borgmästare i Antwerpen. Kalvinismen var en kristen reformationsrörelse ledd av Jean Calvin på 1520-talet. Det kalvinistiska tänkandet fick tidigt inflytande inom den svenska frikyrkligheten, särskilt inom Svenska missionförbundet och Baptistsamfundet. Olof Gabriel kände säkert till rörelsen, men det är väl tveksamt om han visste något om sin anfader Jacobs rebelliska natur.

 

Midvinternattens köld är hård

En av Olof Gabriel Hedengrens vänner var Sven Adolf Hedlund, redaktör för Göteborgs Handels och sjöfartstidning. De delade inte bara tron på Gud, utan även liberala politiska åsikter och satt både i riksdagen. Lite släkt var de också. Hedlunds fru var Olof Gabriels kusinbarn. Varje gång Olof Gabriel och Carolina semestrade i Marstrand brukade de hälsa på Hedlund i Göteborg. En av Hedlunds många anställda var dåvarande journalisten Viktor Rydberg. De var också nära vänner och tog ibland, tillsammans med sina familjer långpromenader i nyanlagda Slottsskogen i Göteborg. På en av dess vandringar, vintern 1878, kom  Hedlumd att ge rygg åt en av våra mest älskade dikter, ”Tomten”. Den med den kända inledningsfrasen; ”Midvinternattens köld är hård”. Under promenaden fick Rydberg inspiration till dikten och för varje vers Rydberg kom på bad han Hedlund stanna, och med ett papper lagt på Hedlunds rygg sattes alla de elva stroferna på pränt. Många år senare byggde Hedlunds brorson, som blivit arkitekt, ett hus åt sin farbror i Göteborg, Tomtehuset kallat, med väggmålningar av tomten. Troligen som ett minne om vad Hedlunds rygg kom att betyda för den älskade dikten.

 

Under Elias mantel

En av många kända predikanter som talat på Riseberga var den kände väckelseevangelisten Frank Mangs. Han predikade i bönhuset redan 1952, på inbjudan av Elias Andersson  (för övrigt intresseförenings medlem Barbro Anderssons far). Då bönhuset då var så nedgånget flyttade man ut talarstolen för möte i parken.  Dock började det regna och Mangs fick låna Anderssons rock till skydd varvid han sa: ”Nu får jag predika under Elias mantel”

Att "axla någons mantel" härstammar från berättelsen i Bibeln om profeten Elia. Läs 2 Konungaboken 2:13.

 

Frank Mangs i bönhusets predikstol 1952. Troligen är det Elias  "mantel" som hänger på trappräcket under ett uppehåll i regnandet