Smeden blev predikant

 

Carl Vilhelm Björk (1830-1912) var gårdssmed och maskinist på Riseberga. Han var gift med Clara f. Larsdotter (1835-1928) och de fick med tiden sju barn. Paret var bland de första som blev medlemmar i Riseberga nattvardsförening, startad 1860, som nr 37 och 38 av nära 300 medlemmar.

De kom över ett eget lantbruk i Vingåker 1870 och avflyttade dit samma år. Gården hette Berga, Norr Mellangård nr 3 och var på ett mantal kronoskatte. Dock lockade predikantkallet desto mer (kanske hade Carl Vilhelm tidigare predikat i Riseberga bönhus). Han blev 1884 förkunnare i Norrköping. Han beskrivs som ”en  predikant med starkt pietistisk inriktning”. Han och hans familj bodde i en fastighet på Norra promenaden i Norrköping.

 

Ättlingar:

1. Hanna Björk f. 31/5 1864 i Edsberg

2. David Björk f. 25/2 1866, d. 30/3 1866

3. Efraim Björk f. 29/1 1867 i Edsberg

4. Maria Björk f. 18/10 1869 i Edsberg

5. Edith Björk f. 2/7 1873 i Västra Vingåker – ”Mycket begåvad men puckelrygg och gifte sig aldrig”

6. Daniel Björk f. 22/1 1877 i Västra Vingåker, ingenjör på Asea, d. 1957 i Västerås, gift med Ada, gift 2) med Hildur Johansson f. 1886, hemmafru, d. 1968 i Västerås  – ”Daniel uppfostrades i ett religiöst pietistiskt hem. Han var en principfast man som ställde mycket hårda krav på både sig själv och sin omgivning. Detta gällde såväl i privatlivet som i arbetet.”

7. Emanuel Björk f. 9/9 1878 i Västra Vingåker, d. 1950, Drev Arkösunds kolonialhandel, gift med Ester

"Låtom oss oryggligt hålla fast vid hoppets bekännelse, ty den som givit oss löftet, han är trofast." 

          Hebreerbrevet 10:23

2020-04-15

Almanacka

November

Årsmöte för Intresseföreningen för Riseberga bönhus

 

Snyggare fönster

Under augusti månad har smärre reparationer gjorts i bönhuset. Lagning av sliten dörr samt kittning och målning av fönster. Ekonomiskt är förbättringarna dock inte löst av vår lilla förening, varför enskilda pengabidrag mottages tacksamt.

Bönhuset är stängt för säsongen! Vi öppnar åter i april. Om ni ändå vill besöka bönhuset går det bra. Kontakta någon av oss i styrelsen. 

 

Vill du bli medlem i en av Sveriges äldsta missionshus?

Om du betalar 100 kr till intresseföreningens kassör Mats Jerlström (tel 070-492 53 56) så blir du medlem på evärdlig tid. På så sätt stöder du verksamheten. Förutom årsmöte i november så är sommaren den tid då föreningen har  aktiviteter, vintertid är det mest den här hemsidan som rullar på med nya fynd.

 

Register

För dig som söker något särskilt ämne på hemsidan finns här ett register.

  

Föreläsning med teater om Hedengren 

Om du vill se och höra en gestaltad teater om Olof Gabriel Hedengren kan du kontakta Lars-Inge Larsson Han åker runt och berättar historien kring Risebergaväckelsen.  Föreläsningen är 30-60 minuter långa, allt efter behov. Ring Lars-Inge 070-2080163 om du vill ha ett besök.

 

Vem är Jesus?

Klicka här få du se

  

Antalet besökare

Antalet besökare på vår hemsida fortsätter vara gott. Sedan starten 2011 till den 17 oktober 2020 är det totala antalet 55.381 besök.

 

Fritt ta text. Det är fritt att ta texer från denna hemsida, och om ditt arbete resulterar i någon form av specialarbete; hör av dig så kan vi skriva om det

 

Filmer från bönhuset utlagda på Youtube. Inom parentes, antal besökare juni 2018

Läsarsånger från Riseberga (3271)
Anna Stadling (1230)
Historien om bönhuset (1009)
Tomas Andersson Wij (812)
Lars-Inge Larsson predikar (592)
Sommarmöte i bönhuset 2014 (514)
Jonatan Lindner sjunger (430)
KG Mattsson informererar (407)
Gunnar Hjort spelar i bönhuset (403)
KFUM-kören sjunger (315)
Espressokören från Knista (204) 

 

Släktforskning

Hjälp till att hitta ättlingar till medlemmarna i Sveriges första nattvardsförening. 

Vill du ha hjälp att släktforska

 

Tankvärt

"Man måste fatta Ordet med hjertat, då man omöjligen kan fatta dess högsta sanningar med förnuftet."

Olof Gabriel Hedengren 1854

Patron hjälpte mullhyttebor att bygga missionshus

En av de första frikyrkolokaler som tillkom under Risebergarörelsens dagar var Mullhyttans missionshus. Byggt 1861 med god hjälp av godsägare Hedengren. Idag ägt av en av fyra systrar och omgjort till kafé med försäljning av hemslöjd och antikviteter. 

Mullhytteborna hade redan under 1840-talet berörts starkt av Roparrörelsen, som på sina håll i bygden förmärkts på ett sätt som påverkat folk i hela Närke. En folkrörelse som skapat både andliga och sociala förändringar, men också motstånd, tumult och polisingripanden. Läs mer om detta här. Men där roparrörelsen tog slut startade Risebergaväckelsen 1853. Mullhyttebor och resterna av roparrörelsen gick den 15 km långa vägen upp till den gamla herrgården och klosterruinen i Fjugesta för att höra godsägare Hedengren berätta om sin livsförvandlande omvändelse och nya personliga tro på Gud. Där hölls söndagsgudstjänster, nattvardssamlingar och välbesökta sommarmöten. Men med tiden blev det stora anloppet av människor ett problem för Hedengren, han byggde 1855 eget bönhus och uppmuntrade sina långväga gäster att bilda föreningar och bygga missionshus på sina hemorter

Några mullhyttebor hörsammade uppmaningen och bildade därför 1859 ”Mullhyttemo missionsförening av luthersk bekännelse”. Föreningens första paragrafer löd: ”Inga andra intages i föreningen såsom medlemmar, än de som leva efter Guds Ord, och i följd därav kunna antagas vara omvända och således troende Guds barn. Dock måste likväl alla medlemmar hava den rena evangeliska lutherska bekännelsen och för bibehållande därvid får ingen medlem mottaga främmande eller okända predikanter eller av okända bokspridare köpa skrifter, ty litet surdeg kan snart försyra degen”

Föreningen fick snabbt nya medlemmar och man växte starkt. Den första tiden träffades man i hemmen  och samlade bland annat in pengar för att kunna uppföra eget lokalt bönhusbygge. Tomt skänktes av en medlem och man påbörjade sina byggnationer våren 1861. Frivilligheten var stor, skogshuggare högg ner träd och körare drog fram timret. Till god hjälp hade man patron Hedengren på Riseberga, som lånade ut både spånhyvel för takbygget och några av sina starkaste oxar. I slutet av sommaren, den 18 augusti 1861 invigde man under Hedengrens ledning missionshuset, som man kallade det. Missionshuset var byggt efter tidens tänk, en stor samlingsal med predikstol, liten farstu, litet kök och lilla salen. Dock var inte allt klart då, man hade sågspån till golv och ohyvlade bräder till bänkar. Trots det drog invigningen mycket folk i bygden och kollekten gav 76,20 kr (ca 4500 kr i dagens penningvärde). Verksamheten blev snabbt stor. Man kallade evangelister och predikanter, bedrev söndagsskola, juniorförening, ungdomsförening, syförening, sånggrupper, strängmusik och ordnade missionsauktioner och väckelsemöten. Antalet medlemmar är okänt, men lär ha varit relativt stor då ungdomsförening ännu 1939 bestod av 20 personer.

Med med avflyttningen från landsbygden och den tilltagande avkristningen av Sverige började dock församlingen tappa medlemmar, under andra hälften av 1900-talet. 1992 var man bara 7 aktiva kvar och de beslutade sig då för att lägga ner. Medlemmarna gick över till angränsande församlingar. En tid användes huset bara vid enstaka årliga samlingar, men såldes sedan till Elisabeth, gift med pingstpastor Ronny Söder i Laxå, som 2009n startade kafé och affärsverksamhet i det gamla missionshuset, och gör så än idag. För den som är fikasugen är missionshuset öppet både sommar och vinter. Öppettiderna kan dock variera och för den som vill vara helt säker, kan man få uppgift om detsamma på företagets hemsida eller Facebook.  

 

Församlingens första predikstol, en gåva från patron Hedengren

 

Församlingens musikanter samlade på missionhustrappan, ca 1910

 

Än idag serveras det kaffe i lilla salen i Mullhyttans missionshus